Przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

W Głównym Urzędzie Statystycznym trwają już prace nad kolejnym spisem powszechnym. Jednym z ich elementów są prowadzone właśnie konsultacje społeczne, które trwać będą do 16 stycznia 2017 r. O znaczeniu danych pozyskiwanych dzięki spisom powszechnym dla środowisk mniejszości narodowych i etnicznych przekonywać nikogo nie trzeba, dlatego też zachęcamy do wzięcia w nich udziału oraz przekazania informacji o konsultacjach innym zainteresowanym.

W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl  oraz na stronach poszczególnych urzędów statystycznych.

Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety interaktywnej mogą się Państwo zapoznać ze wszystkimi pytaniami - załącznik znajdą Państwo poniżej. Pytania dotyczące obszaru tematycznego "narodowość, język i wyznanie" umieszczono na s. 19.

Ankietę  można wypełniać do 16 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa