Informacja o LXX posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Warszawa, 17 czerwca 2020 r. - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Informacja o LXX posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Warszawa, 17 czerwca 2020 r.

  • LXX KWRiMNiE - wręczenie powołania nowemu członkowi Komisji Wspólnej
    LXX KWRiMNiE - wręczenie powołania nowemu członkowi Komisji Wspólnej

17 czerwca 2020 r. na LXX posiedzeniu obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Członkowie Komisji Wspólnej rozmawiali m.in. o warunkach funkcjonowania organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w czasie pandemii oraz przygotowaniach do Narodowego Spisu Powszechnego w 2021.

Wiceminister Błażej Poboży przedstawił zadania i działania podejmowane przez MSWiA wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Jak wskazał, jednym z nich jest m.in. sprawna obsługa wniosków o dotacje na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości oraz ich języka regionalnego.

Środki publiczne, którymi dysponuje MSWiA, stanowią główne źródło finansowania dla wielu organizacji działających na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości. Wiceminister Błażej Poboży podkreślił, że w przyszłości ważne będzie umożliwienie przyjmowania wniosków o dotacje w postaci elektronicznej. – Będziemy dążyli do tego, aby nowy system teleinformatyczny zawierał jak najwięcej funkcjonalności, a przedstawiciele mniejszości mogli uczestniczyć w jego testach – powiedział wiceszef MSWiA. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na 2021 r. zakładają, że pierwszy nabór wniosków przy pomocy systemu teleinformatycznego będzie miał charakter mieszany.

Do pozostałych ważnych dla MSWiA zadań wiceminister zaliczył m.in. zapewnienie sprawnej obsługi posiedzeń Komisji Wspólnej, w tym wprowadzenie możliwości posiedzeń zdalnych. 

W trakcie obrad Maciej Kopeć, wiceminister MEN przedstawił informację MEN dotyczącą modyfikacji systemu oświaty mniejszościowej oraz informację MEN o Deklaracji w sprawie oświaty mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Litewskiej.

W związku z faktem rozpoczęcia pracy przez nowy Rząd Rzeczpospolitej Polskiej jesienią 2019 r. strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w „bilansie otwarcia” zaprezentowała najważniejsze zagadnienia nurtujące środowiska mniejszości narodowych i etnicznych oraz użytkowników języka regionalnego w RP. Wspólną inicjatywą była propozycja zmiany Regulaminu Komisji Wspólnej, wprowadzającej możliwość zdanych posiedzeń KWRiMNiE.

Obie strony Komisji Wspólnej zgodziły się, że 15. rocznica powstania oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest znakomita okazją dla analizy dotychczasowych rozwiązań ustawowych oraz ich praktycznej realizacji w ciągu 15 lat.

Podczas posiedzenia wiceminister Błażej Poboży wręczył  pani Galinie Trawkinie- Sydorenko przedstawicielce mniejszości rosyjskiej w Polsce, powołanie do składu Komisji.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa