Lista stypendystów - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Lista stypendystów

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce informuje, że w dniu 30 czerwca 2007 r. komisja w składzie:

 1. Krzesimir Dębski - kompozytor, dyrygent, skrzypek jazzowy, aranżer i producent muzyczny.
 2. Adam Kołaciński - dziennikarz muzyczny Radia Łódź,
 3. Czesław Głowacki - wieloletni dyrektor zespołu „Czermen”,
 4. Alexander Azarkewitch - zawodowy tancerz, choreograf, historyk baletu teoretyk tańca,
 5. Wiesława Przybyło-Cieślik - artysta plastyk, pedagog,
 6. Paweł Januszewski - lekkoatleta, olimpijczyk z Atlanty 1996 r. i Sydney 2000 r.,

wytypowała 12 stypendystów i wyróżniła 3 finalistów konkursu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

Stypendyści konkursu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych - 2007r.

 1. Delfin Zefiryn Łakatosz - plastyka
 2. Adrian Kowalski - muzyka instrumentalna (skrzypce)
 3. Patryk Brzozowski - muzyka instrumentalna (akordeon)
 4. Mariza Dąbrowska - taniec
 5. Denis Dąbrowski - taniec
 6. Milena Kowalska- taniec
 7. Romina Majewska - taniec
 8. Anna Paczkowska - taniec
 9. Kamil Bołdyzer - sport
 10. Ricardo Puma - sport
 11. Adrian Doliński - śpiew
 12. Denis Mirga - poezja

Wyróżnieni finaliści konkursu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych - 2007 r.

 1. Żaklina Kowalska - taniec
 2. Sieja Pawłowska - śpiew
 3. Katarzyna Ondycz - śpiew

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa