Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31 sierpnia 2007 r. - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31 sierpnia 2007 r.

W wyniku ogłoszonych w dniu 31 sierpnia 2007 r. - na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) - otwartych konkursów ofert, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił realizację następujących zadań:

 1. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej w Polsce:
  • Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś (tytuł zadania: „Wydanie płyty CD białoruskiego wykonawcy Olega Kobzara”),
  • Stowarzyszeniu Villa Sokrates (tytuł zadania: „Komputeryzacja biura i uruchomienie witryny internetowej Villi Sokrates”),
  • Radzie Programowej Tygodnika „Niwa” (tytuł zadania: „Warsztaty Sustreczy Zorki”),
  • Radzie Programowej Tygodnika „Niwa” (tytuł zadania: „Wydanie książki Carskaja Tryzna”),
  • Radzie Programowej Tygodnika „Niwa” (tytuł zadania: „Benefis Nadziei Artymowicz”),
  • Towarzystwu Kultury Białoruskiej (tytuł zadania: „Impreza folklorystyczna POKROWY - ПАКРОВЫ”),
 2. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości litewskiej w Polsce:
  • Stowarzyszeniu Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce (tytuł zadania: „Warsztaty folklorystyczno-rękodzielnicze sposobem na odtworzenie ginących tradycji litewskich Bożego Narodzenia i spotkanie wigilijne”),
  • Stowarzyszeniu Litwinów w Polsce (tytuł zadania: „Obchody 50. rocznicy powstania Stowarzyszenia Litwinów w Polsce”),
  • Stowarzyszeniu Litwinów w Polsce (tytuł zadania: „Obchody 10-lecia teatru amatorskiego na Sejneńszczyźnie”),
  • Domowi Kultury Litewskiej (tytuł zadania: „Nagrania Chóru Kościelnego z okazji 110-lecia”),
  • Domowi Kultury Litewskiej (tytuł zadania: „Publikacja pn. Klojimo Aitvari z okazji 50-lecia istnienia teatru stodolnego Domu Kultury Litewskiej w Puńsku”),
 3. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości łemkowskiej w Polsce:
  • Stowarzyszeniu Łemków (tytuł zadania: „Petro Murianka A Wisła płynie...”),
  • Stowarzyszeniu Łemków (tytuł zadania: „III Chwila z kulturą Łemkowską”),
  • Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej „Elips” (tytuł zadania: „Inwentaryzacja ikonograficzno-opisowa cmentarzy łemkowskich w nieistniejących wsiach na terenie gmin Sękowa, Uście Gorlickie i Grybów”),
  • Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Łemkowskiej (tytuł zadania: „Działalność artystyczna Zespołu Lemko Tower”),
  • Łemkowskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Kyczera” (tytuł zadania: „Przygotowanie i publikacja książki: Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”),
 4. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej w Polsce:
  • Niemieckiemu Towarzystwu Kulturalno-Społecznemu we Wrocławiu (tytuł zadania: „Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej Koncert z okazji 50-lecia Działalności Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu w dniu 01.12.2007 r.”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania: „Wsparcie działalności orkiestry dętej TSKN w Głogówku”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania: „Wsparcie działalności orkiestry dętej TSKN w Komprachcicach”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania: „Mapa tematyczna Wybitni Niemcy województwa opolskiego”),
 5. Wsparcie projektów służących zachowaniu kultury muzycznej Ormian Polskich:
  • Związkowi Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach (tytuł zadania: „Zachowanie kultury muzycznej Ormian Polskich”),
 6. Wsparcie projektów służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości tatarskiej w Polsce:
  • Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł zadania: „Budowa i prowadzenie serwisu internetowego Podlaski Szlak Tatarski www.szlaktatarski.pl”),
  • Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł zadania: „Warsztaty tańca tatarskiego – edukacja artystyczna dzieci i młodzieży”),
  • Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł zadania: „Podlaskie dni Bajramowe”),
  • Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł zadania: „Wydanie Kalendarza Tatarskiego Muzułmanów Polskich”),
 7. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości ukraińskiej w Polsce:
  • Związkowi Ukraińców Podlasia (tytuł zadania: „Działalność artystyczną zespołu Hiłoczka”),
 8. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości żydowskiej w Polsce:
  • Fundacji im. Ireny Sendlerowej (tytuł zadania: „Spotkania Żydów sefardyjskich i aszkenazyjskich mieszkających w Warszawie”),
  • Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (tytuł zadania: „Program Edukacyjny Przywróćmy Pamięć”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce (tytuł zadania: „Dział Dokumentacji Powojennych Losów Żydów Polskich”),
 9. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej społeczności posługującej się językiem regionalnym w Polsce:
  • Zarządowi Głównemu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (tytuł zadania: „Wydanie Lekcjonarza w języku kaszubskim”).

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa