Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2013 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2013 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

DECYZJA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 18 GRUDNIA 2012 R. (ZMIENIONA DECYZJĄ Z DNIA 29 MARCA 2013 R. ORAZ DECYZJĄ Z DNIA 24 MAJA 2013 R.) W SPRAWIE PODZIAŁU DOTACJI NA NA REALIZACJĘ W ROKU 2013 ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ, ZACHOWANIE I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIE I ROZWÓJ JĘZYKA REGIONALNEGO
L.p. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota
dotacji
1 Gmina Miejska Przemyśl Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu 674 000,00
2 Stowarzyszenie Łemków Modernizacja oświetlenia terenu "Łemkowskiej Watry na Obczyźnie" 49 000,00
3 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim III-etap zagospodarowania pomieszczeń farnych na pomieszczenia służące podtrzymaniu tożsamości niemieckiej w regionie 193 829,00
4 Związek Romów Polskich Adaptacja strychu na działalność kulturalno-edukacyjną 52 106,00
5 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Zakup lokalu na siedzibę Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 0,00
6 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Zakup pianina dla Ośrodka Kultury Łemkowskiej "Ruska Bursa" w Gorlicach 7 200,00
7 Związek Ukraińców w Polsce Przebudowa wewnętrznych instalacji Narodnego Domu w Przemyślu 584 224,00
8 Stowarzyszenie Łemków Inwestycja i remont siedziby Zarządu Głównego i koła Stowarzyszenia Łemków w Legnicy 0,00
9 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej Remont elewacji wieży i dachu "Lemko Tower" 0,00
10 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Wyposażenie multimedialne Sali ekspozycyjnej skansenu 3 500,00
11 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Zakup wyposażenia dla Oddziału DFK Rybnik 0,00
12 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Dosprzętowienie Redakcji Mittendrin - stworzenie dwóch nowych stanowisk pracy 0,00
13 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Rozbudowa zespołu obiektów ZKP w Wieżycy 0,00
14 Stowarzyszenie PRO LIBERIS SILESIAE Budowa wielofunkcyjnej sali wraz z zapleczem sanitarnym i salami zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia PRO LIBERIS SILESIAE Szkoła Podstawowa w Raszowej 0,00
15 Towarzystwo Słowaków w Polsce Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce na Orawie 0,00
16 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Zakup urządzeń i wyposażenia sceny w Domu Litewskim w Sejnach 0,00
17 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego wraz z potrzebnym oprogramowaniem 0,00
18 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Wyposażenie Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania ZIBURYS w interaktywny sprzęt dydaktyczny 0,00
19 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Budowa Polsko-Niemieckiego centum Kultury i Edukacji w Rybniku (wojew. ślaskie) 0,00
20 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Remont budynku w Siemianowicach Śląskich 0,00
21 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Wykupienie na własność siedziby Związku Ormian im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza 0,00
22 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Modernizacja Ośrodka Kultury Łemkowskiej RUSKA BURSA w Gorlicach 0,00
23 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Terrmomodernizacja dużej sali spotkań tzw. "Stodoły" w Domu Spotkań Mniejszości Niemieckiej w Krapkowicach - Otmęcie 0,00
24 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2013 r. 25 950,00
25 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2013 48 900,00
26 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach Działalność biurowo-księgowa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic 4 800,00
27 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę finansowo-księgową i koszty eksploatacji lokalu 23 320,00
28 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Dotacja podmiotowa na działalność programową Stowarzyszenia ROSYJSKI DOM 12 000,00
29 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Zatrudnienie pracownika biurowego 25 000,00
30 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Działalność bieżąca Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach na 2013 rok 16 000,00
31 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Obsługa finansowo-księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Chojnicach 3 600,00
32 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność bieżąca Towarzystwa Słowaków w Polsce 30 000,00
33 Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile Dotacja podmiotowa na 2013 rok na: obsługę finansowo-księgową, koszty najmu, centralnego ogrzewania i zakupu komputera wraz z oprogramowaniem 14 000,00
34 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2013 200 000,00
35 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Dofinansowanie kosztów personalnych pracownika biurowego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego 5 000,00
36 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Obsługa finansowo-księgowa Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie 9 000,00
37 Stowarzyszenie WSPÓLNOTA ROSYJSKA Obsługa finansowo-księgowa dotycząca działalności Stowarzyszenia "Wspólnota Rosyjska" 3 690,00
38 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Zatrudnienie księgowego i specjalisty ds. rozliczeń projektów w biurze TSKN w roku 2013 91 700,00
39 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce - 2013 r. 116 800,00
40 Niemieckie Stowarzyszenie NATANGIA w Górowie Iławeckim Działalność księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej NATANGIA w Górowie Iławieckim 4 000,00
41 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Sfinansowanie kosztów działalności bieżącej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 12 452,00
42 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Wzmocnienie struktury oraz zasobów kadrowych Stowarzyszenia "Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy" 0,00
43 Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Obsługa finansowo-księgowa Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku w roku 2013 0,00
44 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Działalność księgowa Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Jodły" 8 000,00
45 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wzmocnienie struktury oraz zasobów lokalowych Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (woj. śląskie) 0,00
46 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Działalność bieżąca Fundacji "Dom Litewski" w Sejnach 125 246,00
47 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Działalność biężąca Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 9 420,00
48 Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce Dotacja podmiotowa 10 000,00
49 Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Utworzenie stanowiska księgowej w Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Toruniu 9 000,00
50 Związek Romów Polskich Utrzymanie biura Stowarzyszenia 20 000,00
51 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Obsługa księgowa i prawna Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie "Domu Kopernika" 26 500,00
52 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej Prowadzenie Ośrodka Kultury Łemkowskiej LEMKO TOWER w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 8 400,00
53 Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa Zatrudnienie referenta administracyjno-rozliczeniowego 2 700,00
54 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litwinów w Polsce 2013 44 000,00
55 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur  Działalność księgowa Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 20 000,00
56 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Prowadzenie księgowości dla Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim 3 600,00
57 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Obsługa finansowo-księgowa 5 500,00
58 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność bieżąca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2013 roku 150 000,00
59 Związek Ukraińców w Polsce Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2013 r. 190 000,00
60 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Działalność bieżąca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca KYCZERA 32 000,00
61 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Utrzymanie stanowiska głównej ksiegowej oraz najem lokali służących działalności statutowej Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 11 100,00
62 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze Dofinansowanie działalności bieżącej Towarzystwa Spoleczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 14 000,00
63 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce "Pogoń" z kulturą i sztuką 63 756,00
64 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Kontynuacja zatrudnienia księgowej w biurze Zarządu Związku Śląskich Kobiet Wiejskich 6 000,00
65 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Dotacja podmiotowa na działalność statutową 12 000,00
66 Związek Karaimów Polskich Działalność podstawowa 12 170,00
67 Fundacja Jewish Community Centre Wniosek o dotację podmiotową na rok 2013 4 000,00
68 Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ Biuro Niemieckiej Wspólnoty "Pojednanie i Przyszłość" - prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i prawnej 4 500,00
69 Związek Młodzieży Białoruskiej Wsparcie funkcjonowania oraz administrowania Związkiem Młodzieży Białoruskiej w 2013 roku 20 000,00
70 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 19 000,00
71 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Zatrudnienie głównej księgowej oraz referenta ds. rozliczeń w biurze Związku Niemieckich Stowarzyszeń 55 000,00
72 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Dotacja podmiotowa Stowarzyszenia Romów na działalność statutową 36 840,00
73 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wsparcie prowadzenia Ośrodka Kultury Łemkowskiej przez Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 21 500,00
74 Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i kosztów Stowarzyszenia 7 200,00
75 Związek Ukraińców Podlasia Działalność Związku Ukraińców Podlasia 23 000,00
76 Instytut Kaszubski Dotacja podmiotowa dla Instytutu Kaszubskiego na realizację zadań związanych z ochroną i rozwojem języka kaszubskiego 20 000,00
77 Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków 0,00
78 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim 0,00
79 Towarzystwo Ludności Pochodzenia Niemieckiego Zatrudnienie osoby do obsługi finansowo-księgowej 0,00
80 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Obsługa finansowo-księgowa Stowarzyszenia Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza 0,00
81 Kaszёbskô Jednota Działalność podmiotowa stowarzyszenia Kaszёbskô Jednota na rzecz zachowania i rozwoju języka kaszubskiego poprzez rozwój ruchu artystycznego, w tym w szczególności teatralnego na Kaszubach 0,00
82 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Działalność podmiotowa Stowarzyszenia Czechów w Polsce i prowadzenie punktu wypożyczania muzyki, filmów i literatury czeskiej 0,00
83 Stowarzyszenie MIASTECZKO POZNAŃ Koszty najmu i eksploatacji lokalu Stowarzyszenia MIASTECZKO POZNAŃ w Poznaniu 0,00
84 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Obsługa księgowo-finansowa i koszty eksploatacji lokalu 26 500,00
85 Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu Działalność administracyjno-biurowa Stowarzyszenia "Herder" 4 200,00
86 Towarzystwo Ukraińskie Działalność bieżąca TU 18 000,00
87 Stowarzyszenie Łemków Działalność podmiotowa 21 700,00
88 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Najem lokalu służącego działalności programowej Zwiazku 12 100,00
89 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Działalność bieżąca Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 36 110,00
90 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Prowadzenie bieżącej działalności 70 000,00
91 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Zatrudnienie dyrektora biura Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli działającego przy Niemieckim Towarzystwie Oświatowym 0,00
92 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Zatrudnienie referenta ds. finansowo-oświatowych oraz wynajem powierzchni biurowych 35 000,00
93 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Działalność Zespołu Śpiewaczego "Warmia" Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim 4 600,00
94 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Nasze trwanie - spotkanie pokoleń 0,00
95 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Spotkanie pokoleń - festyn sportowo-rekreacyjny mniejszości niemieckiej Heilsberg 2013 0,00
96 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Warsztaty adwentowe dzieci i młodzieży - Betlejem Narodów 2013 5 000,00
97 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Czas i ludzie - przeszłość, przyszłość - historia subiektywna Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" 8 000,00
98 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Wykonywanie inwentaryzacji przydrożnych krzyży i kapliczek w gminach zamieszkałych przez społeczność litewską w pow. Sejneńskim 0,00
99 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Konkurs wiedzy o Św. Kazimierzu - opiekunie młodzieży litewskiej 4 000,00
100 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Konferencja: Spotkanie z bogactwem kultury niemieckiej 0,00
101 NCF EURO PLUS Tomasz Leśniewski Cudze chwalicie... 0,00
102 Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA Podtrzymywanie i rozwijanie w społeczności kaszubskiej znajomości języka kaszubskiego poprzez rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą "Radio Kaszebe" (2013) 300 000,00
103 Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś Spowodowanie nadawania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostocczyznę w 2013 roku 250 462,00
104 Radio Plus Polska-Zachód Sp. z o.o. "Kaszëbi na PLUS - magazyn radiowy" 0,00
105 Stowarzyszenie Staroobrzędowców  w Polsce Program telewizyjny o tematyce kulturalnej i gospodarczej skierowany do mniejszości rosyjskiej i staroobrzędowej zamieszkującej w Polsce 0,00
106 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Produkcja Programu Telewizyjnego "Godome po kaszebsku" 44 000,00
107 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Program Telewizyjny "przegląd prasy kaszubskiej" 26 000,00
108 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Produkcja Kaszubskiego serialu komediowego 0,00
109 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Produkcja programu telewizyjnego "Na kaszubską nutę" 80 000,00
110 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Realizacja niemieckojęzycznej audycji telewizyjnej SCHLESIEN JOURNAL 60 000,00
111 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej Telewizja internetowa "LEMKO TOWER TV" 0,00
112 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Realizacja niemieckojęzycznej audycji radiowej Kaffeeklatsch 35 000,00
113 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Łemkowskie radio internetowe Stowarzyszenia RUSKA BURSA 176 000,00
114 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Realizacja niemieckojęzycznych audycji radiowych 60 000,00
115 Związek Ukraińców Podlasia Audycje radiowe w języku ukraińskim "Ukraińskie Słowo" 30 000,00
116 Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków beskidzkikociol.tv 0,00
117 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Realizacja niemieckojęzycznych materiałów informacyjnych na temat mniejszości niemieckiej na www.mittendrin.pl 0,00
118 Stowarzyszenie "Żydowski Dom Seniora (MoszawZkenim)" Film dokumentalny "Miejsce dla starych ludzi" 0,00
119 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Wydawanie miesięcznika "Allensteiner Nachrichten" 11 600,00
120 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Prowadzenie chóru VATERHAUS oraz zespołu muzycznego ERMIBAND 10 100,00
121 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jarmark bożonarodzeniowy 2 650,00
122 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Prowadzenie strony internetowej Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 900,00
123 Związek Romów Polskich Publikacja książki edukacyjnej dla dzieci romskich pt. EDUROM Dodaję, odejmuję, czytam i rysuję Dodav, odlav, davapre i malinav 0,00
124 Związek Romów Polskich Publikacja książki edukacyjnej dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym pt. "Akademia przedszkolaka, czyli łamigłówki romskiej główki" 0,00
125 Związek Romów Polskich Wydawanie gazety romskiej ROMANO ATMO-CYGAŃSKA DUSZA 104 000,00
126 Związek Romów Polskich Wydanie gazety dla dzieci romskich pt. "Świat romskiego dziecka. Chavorytko sveto" 0,00
127 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia 0,00
128 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Poszukiwania i archiwizacja wspomnień i muzyki Romów 32 100,00
129 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Wydanie 4-ch numerów Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego (nakad 300 egz./numer) 8 000,00
130 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzenie sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej 21 600,00
131 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzenie teatrzyku przez ucznów sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej 11 000,00
132 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Wydanie książki autorstwa Renaty Król - Mazur pt. "Arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz - Wspomnienia Polityczne" 7 000,00
133 Rada Programowa Tygodnika NIWA Wydawanie tygodnika społeczno-kulturalnego NIWA w języku białoruskim w roku 2013 492 000,00
134 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Wydawanie miesięcznika "Słowo Żydowskie/Dos Jidisze Wort" w 2013 roku 240 000,00
135 Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko - Niemiecki w Olsztynie Wydawanie miesięcznika "Masurische Storchenpost" (Mazurska Poczta Bociania) 20 000,00
136 Stowarzyszenie MIDRASZ Wydanie ogólnopolskiego czasopisma społeczno-kulturalnego MIDRASZ (dwumiesięcznik) 146 100,00
137 Stowarzyszenie WSPÓLNOTA ROSYJSKA Obchody rosyjskiego tradycyjnego ludowego święta MASLENICA 15 000,00
138 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Świetlica językowa dla dzieci 8 000,00
139 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Dziecięca grupa muzyczna 2 000,00
140 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Menadżer kultury 0,00
141 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KALENDARZ BIAŁORUSKI - rocznik 2013 18 000,00
142 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Wydawnictwo przeglądu kulturalno-informacyjnego w języku rosyjskim "Zdrawstwujte!" 50 000,00
143 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Czasopismo "Almanach Żydowski 2013/2014" 20 000,00
144 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Organizacja III Międzynarodowy IX Ogólnopolskie Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych KWIDZYŃSKIE BIESIADY 0,00
145 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Uczestnictwo zespołów "POWIŚLANKI" i "HOFBAND-Kwidzyńskie Rytmy" w festiwalach organizowanych przez Mniejszość Niemiecką na terenie Polski 6 450,00
146 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Wydawanie kwartalnego dodatku do Kuriera Kwidzyńskiego poświęconego działalności Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej OJCZYNA Kwidzyń 0,00
147 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Uczestnictwo zespołu HOFBAND - KWIDZYŃSKIE RYTMY w festiwalach organizowanych przez Mniejszość Niemiecką na terenie Polski 0,00
148 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Organizacja VI Warsztatów Integracyjnych GENERACJA 08 0,00
149 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Wydanie książki z VI Warsztatów Integracyjnych GENERACJA 08 0,00
150 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Miesięcznik informacyjno-kulturalny mniejszości niemieckiej MITTEILUNGSBLATT 23 200,00
151 Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa Wydanie czterech numerów kwartalnika Zeszyty Edukacji Kulturalnej - Hefte fur Kultur und Bildung 0,00
152 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Wydawanie czasopisma ŠALTINIS (czyt. Szaltinis, tłum. Źrodło) w 2013 roku 37 500,00
153 Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Wydawanie miesięcznika "Sami o sobie", ukazującego różnorakie aspekty spoleczno - kulturalnego życia zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych 40 000,00
154 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Rocznik Literacki w języku ukraińskim "Ukraiński Zaułek Literacki" T. 13/2013, ss. 250 14 000,00
155 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Wydawnictwo tygodnika Niemców w Polsce WOCHENBLATT.PL 430 000,00
156 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Publikacja duszpasterstwa grup mniejszościowych "Heimatkirche" 0,00
157 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Druk rocznika na 2014 18 000,00
158 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Działalność biblioteki i archiwum przy Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 17 000,00
159 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 18 000,00
160 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej  "Od Rusal do Jana" 2013 20 000,00
161 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Ocalić pamieć opuszczonych i zapomnianych 0,00
162 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Przegląd Filmów "Łemkowie i Łemkowszczyzna" 0,00
163 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wydanie w ramach serii Biblioteka Ruskiej Bursy płyty CD z pieśniami łemkowskimi pn.: "Zyszła ź wizda na kraj świta" 0,00
164 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Publikacja utworów Władymira Chylaka "Повъсти и розы/Повісти і оповіданя" tom I 16 290,00
165 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wydanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Ruskiej Bursy "Rocznika Ruskiej Bursy 2013" 13 000,00
166 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Wydanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej "Biblioteka Ruskiej Bursy wydawnictwa multimedialnego pt. "Pieśni i piosenki Petra Murianki" część 2 10 000,00
167 Stowarzyszenie Romów w Polsce Dialog-Pheniben-stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne 110 000,00
168 Stowarzyszenie Romów w Polsce Wydawanie kwartalnika społeczno-kulturalnego "Dialog- Pheniben" 120 000,00
169 Stowarzyszenie Romów w Polsce Dofinansowanie działalności Romskiego Instytutu Historycznego 0,00
170 Związek Ukraińców Podlasia Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia "Nad Buhom i Narwoju" 125 000,00
171 Stowarzyszenie Romów w Gliwicach Międzynarodowy Dzień Romów - Gliwice 2013 0,00
172 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Dwujęzyczne czasopismo mniejszości ormiańskiej AWEDIS 37 000,00
173 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma OBERSCHLESISCHE STIMME 32 000,00
174 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 39,40 33 500,00
175 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Przeprowadzenie inscenizacji teatralnej pt. "Eichendorff - podróż sentymentalna" 13 000,00
176 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Szemudzie Muzyka w sercu Kaszub. Koncertowe niedziele w kościele św. Mikołaja w Szemudzie 0,00
177 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Szemudzie Opowieści z szemudzkiego kościoła 0,00
178 Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży V Festiwal kultury ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 40 000,00
179 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Etnograficznego w Tarnowie 0,00
180 Muzeum Okręgowe w Tarnowie "Mietek na wojnie" - ilustrowana opowieść o Holokauście Romów (tytuł roboczy) 30 500,00
181 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Restauracja kolekcji romskiej Muzeum Etnograficznego w Tarnowie 0,00
182 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Publikacja wierszy Edwarda Dębickiego w serii "Biblioteka Romska" 7 500,00
183 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Rocznik STUDIA ROMOLOGICA nr 6/2013 32 000,00
184 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Monografia Stowarzyszenia Romów w Tarnowie 0,00
185 Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich Inwentaryzacja i wprowadzenie danych uzyskanych z nagrobków oraz ich zdjęć do bazy internetowej ocalałych cmentarzy żydowskich Województwa Łódzkiego (Łowicz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Pabianice, Łask, Zduńska Wola 0,00
186 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Działalność białoruskich amatorskich zespołów artystycznych 85 000,00
187 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs szkolnych zespołów teatralnych 14 050,00
188 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Sceniczne słowo" 8 000,00
189 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych 22 000,00
190 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs recytatorski "Ojczyste słowo" 23 000,00
191 Dom Kultury Litewskiej XX Spotkania Mniejszości Narodowych 18 500,00
192 Dom Kultury Litewskiej XI Konkurs Litewskiej Piosenki Dziecięcej "DAINORĖLIS" 4 850,00
193 Dom Kultury Litewskiej I Festiwal Tańca Litewskiego "RAITAKOJIS" 8 000,00
194 Dom Kultury Litewskiej 55-lecie Teatru Stodolanego DKL w Puńsku 6 500,00
195 Dom Kultury Litewskiej Koncert z okazji 16 lutego - 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę 0,00
196 Dom Kultury Litewskiej VIII Święto rodzin muzykujących 4 000,00
197 Dom Kultury Litewskiej Działalność zespołów artystycznych DKL w Puńsku 13 000,00
198 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "TERMOPILE" nr 17 (w języku białoruskim) 13 500,00
199 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Wydanie książki z okazji dwudziestolecia Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 10 350,00
200 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Wydanie materiałów promocyjnych z okazji 20-lecia Zwiazku Stowarzyszeń Nimieckich Warmii i Mazur 0,00
201 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe 2013 dla dzieci mniejszości niemieckiej 15 000,00
202 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Przegląd dorobku artystycznego mniejszości niemieckiej w ramach Festynu letniego "Sommerfest" 21 000,00
203 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2013 12 000,00
204 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach 12 000,00
205 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Nimieckiej Leśnica 2013 13 500,00
206 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2013 12 000,00
207 Gminne Centrum Kultury w Gródku Wieczór kolęd "Szczodry Wieczar nam i wam" 0,00
208 Gminne Centrum Kultury w Gródku Festiwal Folkowy "Siabrouskaja Biasieda 2013" 40 000,00
209 Gminne Centrum Kultury w Gródku Wydanie płyty zespołu KALINKA 12 000,00
210 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" VII Konkurs Piosenki Niemieckiej 3 800,00
211 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Wystawa "Oni tworzyli mniejszość niemiecką" 0,00
212 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Kalendarz: "Grupy artystyczne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim" 0,00
213 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Folder: "Grupy artystyczne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim" 0,00
214 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Konkurs Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2013 11 700,00
215 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Działalność dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2013 60 000,00
216 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Działalność orkiestr dętych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2013 60 000,00
217 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Promocja poezji Georga Hauptstocka 0,00
218 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki "W języku serca"/ "In der Sprache des Herzens" 8 000,00
219 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim XIX Konkurs Recytatorski w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" 14 200,00
220 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Działalność chórów i zespołów śpiewaczych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2013 60 000,00
221 KTM Studio Dorota Wencka Realizacja projektu "Kaszubski Festiwal Videoklipów" 0,00
222 Związek Romów Polskich Działalność Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu 35 000,00
223 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska`2013" 140 300,00
224 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych 24 000,00
225 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie 0,00
226 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konkurs "Śpiewające rodziny" 0,00
227 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne II Festiwal Kultura Bez Granic - Siemiatycze 2013 0,00
228 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności" 0,00
229 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno" 0,00
230 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bondarouskaja Haściounia" 12 000,00
231 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 25 000,00
232 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie festyny ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 60 000,00
233 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 25 000,00
234 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Kolędniczych "Gwiazda i Kolęda" 16 000,00
235 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Zorganizowanie i prowadzenie biblioteki dla zbiorów w językach jidysz i polskim w 2013 r. 5 000,00
236 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego - 2013 r. 65 000,00
237 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego - 2013 r. 65 000,00
238 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Bajki z Auschwitz 0,00
239 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Edukacja dzieci i młodzieży - Jidysz oczami dziecka - 2013 r. 18 000,00
240 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Archiwum TSKŻ - porządkowanie, digitalizacja zbiorów archiwalnych - 2013 r. 15 000,00
241 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Publikacja wydawnictwa "Władysław Szlengel - poeta nieznany - 2013 r. (w 70. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim) 0,00
242 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Impreza folklorystyczna "XVII Jarmark Holeński - Hola 2013" 11 000,00
243 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Tomik wierszy poety ludowego z Podlasia Stefana Sidoruka "Skłykujutsja wsi żurawli" (Zwołują się wszystkie żurawie), ss. 150 8 000,00
244 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Wydanie "Księgi Jubileuszowej" z okazji 10-lecia Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra 20 000,00
245 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Organizacja konferencji popularnonaukowej "Współczesność a nauki prof. Mojżesza Schorra" 0,00
246 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Kurs języka hebrajskiego dla dzieci z elementami tradycji żydowskiej 7 000,00
247 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra "W kraju przodków - Ba-arec avotejnu" program do nauki języka hebrajskiego on line 0,00
248 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS Biblioteka i archiwum 0,00
249 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS Kamienne historie. Inwentaryzacja techniczno-fotograficzna cmentarzy łemkowskich na terenie gminy Uście Gorlickie 0,00
250 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS Edukacja języka łemkowskiego. Problemy i wyzwania 0,00
251 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS Wiejskie spotkania z kulturą. Spotkania kulturalno-integracyjne Łemków i Ukraińców 12 000,00
252 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS Działalność Męskiego chóru Wokalnego "Kliros" 0,00
253 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS VIII Ogólnopolski Konkurs Recytacji poezji łemkowskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 7 000,00
254 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS Lepsze jutro 0,00
255 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Deutsch Diktat 2013 - dyktando języka niemieckiego 0,00
256 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Wydanie płyty jubileuszowej z piosenkami w języku niemieckim chóru mniejszości niemieckiej w Rybniku 5 300,00
257 Fundacja MUZYKA CERKIEWNA Mniejszość białoruska w kulturze regionu - XI Białowieskie Integracje Artystyczne - Peretocze 2013 23 000,00
258 Gmina Wyznaniowa Żydowska "Dziennik z warszawskiego getta" Hilela Seidmana - wydanie książki 0,00
259 Gmina Wyznaniowa Żydowska Moja żydowska warszawa (Majn jidysze Warsze) - rozbudowa portalu / varshe.org.pl/ 0,00
260 Gmina Wyznaniowa Żydowska Wydanie w 2013 roku 4 numerów pisma pt. "KOLBOJNIK. Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie" 31 500,00
261 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki "Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej" autorstwa Michała Łyszczarza 0,00
262 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki "Sonety Krymskie - Qirim Sonetleri" 10 500,00
263 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Podlaskie Dni Bajramowe - Bal tatarski 2013 0,00
264 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie książki "Utwory literackie" Stanisława Kryczyńskiego 0,00
265 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Kwartalnik kulturalno-społeczny "Przegląd Tatarski" 31 000,00
266 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie albumu "Polska i Tatarzy. Przez Stepy Akermanu do Rzeczypospolitej" 0,00
267 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Wydanie zbioru poetyckiego z okazji 30-lecia działalności literackiej Leszka Musy Czachorowskiego pt. "Jeszcze tylko ten step" 13 000,00
268 Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Romani Bacht" Wydanie płyt z muzyką zespołu "Romani Bacht" oraz "Gitan Swing" 0,00
269 Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce Wydawanie dwumiesięcznika romskiego 0,00
270 Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza Pamięć która łączy 0,00
271 Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku XXI Jubileuszowi Konkurs Kaszebsczi Godczi Be nie zabec mowe starków miona Jana Drzeżdżona; XXI Jubileuszowy Konkurs Mowy Kaszubskiej: By nie zapomnieć mowy ojców im. Jana Drzeżdżona 7 000,00
272 Związek Karaimów Polskich Cyfrowe archiwum karaimskie 11 000,00
273 Związek Karaimów Polskich Publikacja książki pt. Legendy karaimskie w oprac. Michała Zajączkowskiego 0,00
274 Związek Karaimów Polskich Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego "Dostłar" 12 000,00
275 Związek Karaimów Polskich Publikacja czasopisma "Awazymyz" 15 630,00
276 Związek Karaimów Polskich Publikacja drugiego tomu rocznika "Almanach karaimski" 11 000,00
277 Związek Karaimów Polskich Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2013 8 000,00
278 Związek Karaimów Polskich www.karaimi.org 4 500,00
279 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Dzień Mniejszości Narodowych 8 550,00
280 Stowarzyszenie MIDRASZ XVI Dni Książki Żydowskiej w Warszawie 20 000,00
281 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Wychowawcza i terapeutyczna funkcja książki w spektaklach teatralnych 0,00
282 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Kultywowanie tradycji romskiej poprzez działalność zespołu "Bachtałe Ciawe" 21 000,00
283 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Podtrzymywanie romskiej więzi kulturowej sposobem na utrwalenie dziedzictwa 0,00
284 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Szlakiem Martyrologii Romów - kontynuacja 16 000,00
285 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Festiwal Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych 0,00
286 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej Wydanie publikacji pt.: "Transmisja tożsamości kulturowej wśród Łemków Ziemi Lubuskiej" 8 000,00
287 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej XXIII Łemkowska Watra w Ługach 55 000,00
288 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej Nagranie i wydanie płyty zespołu "Lemko Tower" 0,00
289 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej Działalność artystyczna zespołu "Lemko Tower" i "Lemko Tower Junior" w 2013 r. 30 000,00
290 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Letnie warsztaty etnograficzne "Tutaj się urodziłem"  ("Ja naradziŭsia tut") 0,00
291 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Wydanie płyty z piosenkami białoruskimi do klas I-III 17 000,00
292 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Studio folkloru i piosenki białoruskiej "Tutaj się urodziłem" ("Ja naradziŭsia tut") 13 000,00
293 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Koło teatralne w języku białoruskim "Zabawa w teatr" 16 000,00
294 Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego) 20 000,00
295 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego 4. Podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej poprzez zorganizowanie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem instrumentów muzycznych 0,00
296 Fundacja Ormiańska KZKO Katalog do wystawy Ormianie semper fideles 0,00
297 Fundacja Ormiańska KZKO Bohdan Gębarski - wybór poezji ormiańskiej - wydanie tomiku poezji 0,00
298 Fundacja Ormiańska KZKO Dzień Ormiański 10 230,00
299 Fundacja Ormiańska KZKO Wydanie książki Jurija Smirnowa pt. "Ormiański Lwów" 0,00
300 Fundacja Ormiańska KZKO Mobilne Muzeum Ormian Polskich 0,00
301 Fundacja Ormiańska KZKO 500-lecie drukarstwa ormiańskiego - konferencja naukowa 0,00
302 Fundacja Ormiańska KZKO "Życie po życiu", czyli pośmiertne wędrówki wielkiego Ormianina i Polaka 0,00
303 Fundacja Ormiańska KZKO "Ormiańskie Impromptu. Utwory fortepianowe i kameralne Karola Mikulego" - wydanie płyty CD 0,00
304 Fundacja Ormiańska KZKO Wydanie kalendarza ściennego i kalendarzyków kieszonkowych 0,00
305 Fundacja Ormiańska KZKO Wydanie albumu "Ormianie Polscy" 0,00
306 Fundacja Ormiańska KZKO Wyjazd dla młodzieży pochodzenia ormiańskiego połączony z wycieczkami do miejsc ściśle związanych z Ormianami Polskimi "Kuty nad Czeremoszem - mała stolica Ormian" - VI-ta edycja 39 000,00
307 Rada Programowa Tygodnika NIWA XVI Konkurs poezji i prozy "Debiut" 12 000,00
308 Rada Programowa Tygodnika NIWA Warsztaty "Sustreczy Zorki" 14 000,00
309 Rada Programowa Tygodnika NIWA XVI Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie "Biazmieżża" 11 000,00
310 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Prowadzenie i rozwój wortalu Wirtualny Świat Polskich Ormian 17 700,00
311 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Indeksacja ksiąg zapowiedzi z parafii ormiańskokatolickiej w Stanisławowie 4 500,00
312 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Kalendarz polskich Ormian na 2014 rok i druk kalendarza na 2013 rok 20 100,00
313 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Opracowanie zespołów/zbiorów archiwalnych z zasobów Archiwum Polskich Ormian - etap I 31 400,00
314 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Reedycja wydawnictwa z płytą CD pt. "Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz" 10 550,00
315 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Działalność Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT "Kyczera" 35 000,00
316 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Organizacja XVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą" 40 000,00
317 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA Działalność artystyczna Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" (opracowanie programu, uzupełnienie strojów, prowadzenie garderoby, organizacja prób, zgrupowań i koncertów indywidualnych Zespołu, udział w koncertach i festiwalach na terenie kraju i za granicą) 90 000,00
318 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Podlodowie Dwumiesięcznik kulturalno-informacyjny - "My Tatarzy." 0,00
319 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Podlodowie Organizacja i prowadzenie Sali Tradycji tatarskiej mniejszości narodowej oraz imprezy promujace kulturę tatarską 0,00
320 STOWARZYSZENIE KULTURALNE "TERRA INCOGNITA" "Tryptyk białoruski" - spotkania z tradycją 0,00
321 STOWARZYSZENIE KULTURALNE "TERRA INCOGNITA" Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu "Zaranica" 0,00
322 STOWARZYSZENIE KULTURALNE "TERRA INCOGNITA" Działalność zespołu folklorystycznego "Zaranica" 7 000,00
323 Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL" Warsztaty piosenki żydowskiej dla młodzieży szkolnej 8 000,00
324 Stowarzyszenie Romów w Polsce Remont pomieszczeń piwnicznych na archiwum RIH 0,00
325 Stowarzyszenie Romów w Polsce Projekt Romowie i ich zagłada podczas II wojny światowej 0,00
326 Stowarzyszenie Romów w Polsce Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - 69 Rocznica Likwidacji Obozu Romskiego "ZIGEUNERLAGER" w KL Auschwitz - Birkenau, 70 Rocznica I transportu Romów do KL Auschwitz - Birkenau 52 000,00
327 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Warsztaty artystyczne pn. XIII "Łemkowskie Jeruzalem" 16 000,00
328 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Spotkania z Łemkowszczyzną 10 000,00
329 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach XXXI "Łemkowska Watra" 160 000,00
330 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Łemkowskie Kermesze 9 000,00
331 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Dialekt łemkowski. Fonetyka i morfologia 0,00
332 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Kwartalnik "Watra" 25 000,00
333 Uniwersytet Pedagogiczny  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Działalność służąca zachowaniu i rozwojowi języka łemkowskiego - kształcenie kandydatów na nauczycieli języka łemkowskiego 65 000,00
334 Związek Ukraińców w Polsce Wydawanie tygodnika "Nasze Słowo" w 2013 r. 420 000,00
335 Związek Ukraińców w Polsce Wydanie rocznika "Almanach Ukraiński 2014" 25 000,00
336 Związek Ukraińców w Polsce Chóry i zespoły artystyczne (program działalności twórczej na 2013r.) 142 000,00
337 Związek Ukraińców w Polsce Ukraińskie jarmarki 24 000,00
338 Związek Ukraińców w Polsce Ukraińskie spotkania na pograniczach 40 000,00
339 Związek Ukraińców w Polsce Dziecięce festiwale i konkursy 41 000,00
340 Związek Ukraińców w Polsce Dni Kultury Ukraińskiej w Regionach 38 000,00
341 Związek Ukraińców w Polsce UMP - Ukraiński Multimedialny Portal 50 000,00
342 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 23 Festiwal Pieśni do słów Josepha von Eichendorffa 16 000,00
343 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność grup tanecznych i orkiestry dętej 25 000,00
344 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność dziecięco-młodzieżowych zespołów artystycznych województwa śląskiego 53 260,00
345 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność chórów i grup śpiewaczych województwa śląskiego 63 445,00
346 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Zespoły artystyczne mniejszości niemieckiej województwa śląskiego - broszurka 10 000,00
347 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Sprawozdanie roczne 0,00
348 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 12 edycja Konkursu Piosenki Niemieckiej 5 000,00
349 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Festyn Kulturalny Mniejszości Niemieckiej w Bytomiu "Kreiskulturfest 2013" 11 000,00
350 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Kultura, architektura oraz wybitne działa sztuki - wystawa stała 0,00
351 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze Wydanie publikacji pod nazwą "Moja droga do tożsamości" w języku niemieckim i polskim 7 500,00
352 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze Wydawanie gazety "Miesięcznik Zielonogórski - Grunberger Monatsblatt" w formie papierowej i elektronicznej 4 000,00
353 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach "Ocalić od zapomnienia - fotograficzne poszukiwanie Niemieckości…" 0,00
354 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach Spotkania Eksperckie wraz z działalnością Punktu Doradczego w zakresie polsko-niemieckiej dwujęzyczności 20 000,00
355 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach Kobiety mniejszości niemieckiej we współczesnym społeczeństwie! - szkolenie dla młodych, aktywnych zawodowo i społecznie kobiet mniejszości niemieckiej 14 200,00
356 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION "Życie po życiu", czyli pośmiertne wędrówki wielkiego Ormianina i Polaka 0,00
357 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION 500 - lecie drukarstwa ormiańskiego - konferencja naukowa 0,00
358 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Bohdan Gębarski- Wybór poezji ormiańskiej - wydanie tomiku poezji 0,00
359 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Dzień Ormiański 0,00
360 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Katalog do wystawy Ormianie semper fideles 0,00
361 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Wydanie kalendarza ściennego i kalendarzyków kieszonkowych 0,00
362 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Wydanie albumu "Ormianie Polscy" 0,00
363 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Wyjazd dla młodzieży pochodzenia ormiańskiego połączony z wycieczkami do miejsc ściśle związanych z Ormianami Polskimi "Kuty nad Czeremoszem - mała stolica Ormian" - VI-ta edycja 0,00
364 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Wydanie książki Jurija Smirnowa pt. "Ormiański Lwów" 0,00
365 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION "Ormiańskie Impromptu. Utwory fortepianowe i kameralne Karola Mikulego" - wydanie płyty CD 0,00
366 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Działalność zespołów artystycznych "Domu Litewskiego" w Sejnach 40 000,00
367 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Obóz zimowy - Sejny 2013 10 000,00
368 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach Dzień Państwowy Litwy - Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga 13 050,00
369 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Cyrylicą pisane 22 000,00
370 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Białoruski Alfabet Sztuki 28 000,00
371 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 30 lat Muzeum Białoruskiego - obchody jubileuszu 11 500,00
372 Fundacja PRO ARTE 2002 XV Festiwal Kultury Żydowskiej "SIMCHA" 39 600,00
373 Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków Warsztaty ikonopisania 19 000,00
374 Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków Zespół "Nadija" - znakiem obecności Łemków w Krynicy - Zdroju 0,00
375 Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków Antologia Łemkowszczyzny 0,00
376 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Kongres Historyków Białorusi 0,00
377 Białoruskie Towarzystwo Historyczne XX lat Białoruskiego Towarzystwa Historycznego- książka 15 000,00
378 Fundacja SHALOM Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz, odbywających się podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 25 000,00
379 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Zabawy z językiem czeskim w przedszkolu 20 000,00
380 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczckiego Polskiej Akademii Nauk Wydanie wieloautorskiej monografii pt. "Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i … jutro?" 0,00
381 Białowieski Ośrodek Kultury Różnogłosie (II edycja) 0,00
382 Białowieski Ośrodek Kultury Ruczajok- zespół białoruskiej mniejszości narodowej 6 100,00
383 Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu Co wiemy o naszych sąsiadach - konkurs języka niemieckiego 6 000,00
384 Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu Wydanie książki: Śladami Weydego 0,00
385 Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu Wydanie książki: Zbiór opowiadań - Morąskie Historie 8 500,00
386 Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie Smakowanie ukraińskiego dziedzictwa kulturowego Chełmszczyzny 0,00
387 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Działalność artystyczna amatorskiego zespołu pieśni białoruskiej "MAŁANKA" 16 000,00
388 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Działalność Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego 0,00
389 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Program edukacyjno-kulturalny Centrum Kultury Jidysz 12 000,00
390 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz XI Seminarium Języka Jidysz i Kultury Żydowskiej 0,00
391 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Kursy języka jidysz, warsztaty piosenki i warsztaty artystyczne w Warszawie 10 000,00
392 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Cykl zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Kultury Jidysz 20 000,00
393 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Zakup strojów dla chóru Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 12 000,00
394 Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry Świetlicowe spotkania kulturalno-informacyjne, jako forma poznania, integracji i akceptacji mniejszości narodowych 0,00
395 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej BUŃCZUK - tatarskie trwanie w tradycji i kulturze 13 000,00
396 Związek Romów Polskich Organizacja wyjazdu na obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti w Treblince 0,00
397 Fundacja Zmiana Ale historia! Jerozolimy w Górze Kalwarii? 0,00
398 BEIT POLSKA - Związek Postępowych Gmin Żydowskich Nauczanie i pielęgnowanie zwyczajów i tradycji żydowskich - szabasowych, świątecznych, kulinarnych (koszerność), tańce itd. 0,00
399 Muzeum Zachodnio - Kaszubskie w Bytowie Festiwal Cassubia Cantat 0,00
400 Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Prymackaja Biasieda" 25 000,00
401 Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach Kaszubskie pieśni ludowe i regionalne - wydanie płyty 0,00
402 Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach Kaszubskie współczesne piosenki regionalne - opracowanie i wydanie śpiewnika 0,00
403 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Działalność Ośrodka Kultury Czeskiej "Klub Czeski" w Zelowie na rok 2013 45 000,00
404 Fundacja Bente Kahan Publikacja książkowa poświęcona kalendrzowi żydowskiemu 0,00
405 Gmina Wyznaniowa Żydowska Rozbudowa i prowadzenie portalu Jewish.org.pl 21 500,00
406 Stowarzyszenie Dialog Kultur Kalendarz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce 0,00
407 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy Sternstunden der deutschen Kulturgeschichte - warsztaty kulturalne dla podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej w Rybniku 0,00
408 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Polacy i Niemcy - relacje od 1945 r. do dziś oczami młodych 0,00
409 Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej Bielskie spotkania z kulturą ukraińską 0,00
410 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie odział w Sopocie Przetłumaczenie na język kaszubski oraz wydanie publikacji książkowej pt: "Najpiękniejsze wiersze dla dzieci Juliana Tuwima po kaszubsku" 0,00
411 Białoruskie Zrzeszenie Studentów Festiwal Muzyki Młodej Białorusi "Basowiszcza" 2013 0,00
412 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Rozwój jezyka regionalnego - jezyk hebrajski 11 600,00
413 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Wydawanie czasopisma 0,00
414 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej My Tatarzy. Historia, kultura, tradycja 0,00
415 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Rozmówki tatarskie 0,00
416 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Kurs języka tatarskiego 18 000,00
417 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Zatrzymane w kadrze 8 100,00
418 Stowarzyszenie Łemków XXXIII Łemkowska Watra na Obczyźnie 63 500,00
419 Stowarzyszenie Łemków Realizacja filmu fabularnego "Tallerhof" 0,00
420 Stowarzyszenie Łemków Łemkowski Rocznik na 2013 rok 10 000,00
421 Stowarzyszenie Łemków Dwumiesięcznik "Besida" 30 000,00
422 Stowarzyszenie Łemków Działalność Zespołu Pieśni i Tańca "Łastiwoczka" 30 000,00
423 Stowarzyszenie Łemków VII Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską 7 000,00
424 Stowarzyszenie Łemków XXI Łemkowska Jesień Twórcza 6 000,00
425 Stowarzyszenie Łemków XXI Spotkania z Kulturą Łemkowską 18 000,00
426 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Szkolenie dla zespołów śpiewaczych i ludowych 0,00
427 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Wydawanie kwartalnika "Heimatkirche, Glaube und Kultur in Schlesien" 6 160,00
428 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Wydawanie przewodników pielgrzymkowych 0,00
429 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas dla pielęgnowania Kultury Mniejszości Nimieckiej 0,00
430 Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza Literackie Crash - kursy 0,00
431 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie "Słownika polsko-kszubskiego część II" 90 000,00
432 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Warsztaty regionalne "Remusowa Kara 2013" 20 000,00
433 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność Akademii Bajki Kaszubskiej w 2013 roku 0,00
434 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Organizacja Konferencji i wydanie publikacji z okazji 5-lecia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim 0,00
435 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kaszebe Top Music Fesival 0,00
436 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Prozatorski konkurs literacki dla piszących po kaszubsku w 2013 roku 0,00
437 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wanoga po Kaszebach - wydanie edukacyjnej gry planszowej 0,00
438 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wirtualne Kaszuby - multimedialny portal internetowy 70 000,00
439 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Język kaszubski w "Pomeranii" - wydawanie czasopisma ze stronami kaszubskojęzycznymi oraz dodatków kaszubskojęzycznych "Najo Uczba i Stegna" 220 000,00
440 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji "Chemio po kaszebsku. Zares chemii oglowej e organicznej" 17 200,00
441 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Skarbnica Kaszubska - kaszubski portal edukacyjny 12 000,00
442 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Organizacja konferencji metodycznych "Czy nauka języka kaszubskiego może być atrakcyjna? - nowoczesne metody nauczania w praktyce szkolnej" oraz wydanie publikacji 32 000,00
443 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Spotkania piszących po kaszubsku w 2013 roku 12 200,00
444 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie "Vademecum kaszubskiego" 0,00
445 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność Rady Języka Kaszubskiego w 2013 roku - wydanie publikacji 71 000,00
446 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Wydanie miesięcznika dla dzieci mniejszości litewskiej w Polsce "AUŠRELĖ" 21 000,00
447 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce XXII Festiwal Teatrów Dziecięcych 15 200,00
448 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Vaitakiemis 0,00
449 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Jolanta Malinauskaite - Vektoriene "Minciu uzkulisiai" 0,00
450 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Konkursy: recytatorski, języka litewskiego, historii i geografii Litwy 12 000,00
451 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Obchody 80-tej rocznicy lotu nad Atlantykiem Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa 7 000,00
452 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce XXII Festiwal Teatrów Stodolanych 16 000,00
453 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Zlot Zespołów Artystycznych "SĄSKRYDIS - 2013" 26 000,00
454 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Jarmark Folklorystyczny - Zielna 14 500,00
455 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Koncert Zaduszkowy "VĖLINĖS" 3 000,00
456 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Festiwal poetycki "Wiosna Poezji 2013" 0,00
457 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Janina Aleksaite "Isbraidziotos rugienos" 5 600,00
458 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Wydanie 24 numerów dwutygodnika "AUŠRA" 280 000,00
459 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej Publikacja "Antidotum" 30 000,00
460 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej Zjazd Absolwentów SLGM 0,00
461 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej Jarmark Bożonarodzeniowy 2013 - Weihnachtsmarkt 12 000,00
462 Stowarzyszenie MIASTECZKO POZNAŃ Wydawanie żydowskiego kwartalnika "Miasteczko Poznań" w roku 2013 0,00
463 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Działalność zespołu śpiewaczego "Heimatzanger" w 2013 roku 9 000,00
464 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Wydanie publikacji poświęconej działalności konserwatorskiej Gerarda Kocha 8 000,00
465 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu XXV Dolnośląskie spotkania kulturalne 16 000,00
466 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Wznowienie publikacji "Jestem Niemką w Polsce" 10 000,00
467 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS DZIANIBEN - biblioteka romska 0,00
468 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Spektakl teatralno-muzyczny "Zaczarowany romski świat" 0,00
469 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Spektakl teatralno-muzyczny "Romska baśń" 0,00
470 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Wiersze i poezja artystów romskich: Jana Mirga, Teresa Mirga, Karol Parno-Gerliński, Piotr Szubert 0,00
471 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS "Romski Pstryk" 32 000,00
472 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Baśnie romskie pt. "Romano Ćhaworengro Swetos" - "Romski dziecięcy świat" Jana Mirga 0,00
473 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS "Jaw Dikh" International Event of Roma Art 2013 39 000,00
474 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS Świetlica integracyjna HARANGOS 0,00
475 Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS RSO HARANGOS - sfinansowanie biura 0,00
476 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Zespół "Romani Ćierheń" - jesteśmy dobrzy, będzie lepsi! 9 710,00
477 Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim V Ogólnopolski Festiwal Romskich i Polskich Dziecięcych Zespołów Taneczno-Wokalnych pt. "Muzyka łagodzi obyczaje" 60 350,00
478 ARI ARI Blisko, coraz bliżej 0,00
479 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Spotkanie z mniejszością niemiecką w Gdańsku 0,00
480 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim XXV Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "Romane Dyvesa 2013" Gorzów Wielkopolski 130 000,00
481 "Fundacja Integracji Społecznej - Prom" Wydanie płyty z muzyką romską zespołu "Vanessa i Sorba" 0,00
482 "Fundacja Integracji Społecznej - Prom" Wydanie tomika wierszy Izoldy Kwiek w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej 0,00
483 Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu Przegląd ukraińskich pieśni cerkiewnych w Terespolu 0,00
484 Związek Ukraińców w Polsce Program edukacji dzieci i młodzieży 33 500,00
485 Związek Ukraińców w Polsce Żywe muzeum - przewodnik po przeszłości i współczesności kultury ukraińskiej pogranicza 0,00
486 Związek Ukraińców w Polsce Działalność ośrodków kultury ukraińskiej w 2013 roku 245 000,00
487 Związek Ukraińców w Polsce MISTERIA KUPALSKIE 17 100,00
488 Związek Ukraińców w Polsce UMP-Ukraiński Multimedialny Portal 0,00
489 Związek Ukraińców Podlasia Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu 123 000,00
490 Związek Ukraińców Podlasia Działalność amatorskich zespołów artystycznych 52 000,00
491 Związek Ukraińców Podlasia Howorymo ukrajinśkoju. Nauka języka ukraińskiego dla młodzieży i dorosłych 0,00
492 Związek Ukraińców Podlasia Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży "U źródeł" 18 000,00
493 Związek Ukraińców Podlasia Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą i szczedriwką - Konkurs piosenki ukraińskiej "Z Pidlaśkoji Krynyci" - Konkurs Recytatorski "Ukraińskie słowo" 22 500,00
494 Związek Ukraińców Podlasia Wydanie płyty zespołu Pozytyv & Podlachian Folk Orkestra 0,00
495 Fundacja SHALOM Kursy języka jidysz w Łodzi 13 000,00
496 Pogotowie Kulturalno Społeczne Nagranie i wydanie płyty wokalisty zespołu "Rima" - Andrzeja Popławskiego 13 000,00
497 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Białoruska grupa teatralna 10 500,00
498 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce I tam żywuć ludzi 27 900,00
499 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Kultura na schodach muzeum 13 510,00
500 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Muzyka bez zastrzeżeń 5 900,00
501 Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ Chór "Versohnung" 6 960,00
502 Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ Archiwizacja materiałów audycji radiowej dla Mniejszości Niemieckiej w Województwie Śląskim 0,00
503 Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ Prowadzenie sekretariatu i biura Niemieckiej Wspólnoty Pojednanie i Przyszłość 0,00
504 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie Finał Wojewódzki 42. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej "Rodno Mowa" 14 000,00
505 Związek Młodzieży Białoruskiej Działalność artystycznej grupy teatralnej Scena Szczyty 0,00
506 Związek Młodzieży Białoruskiej Teatr blizki - teatr blizka 12 000,00
507 Związek Młodzieży Białoruskiej XX Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień 2013" 52 000,00
508 Związek Młodzieży Białoruskiej Cykl spotkań "Tradycyja, suczasnaść, buduczynia" 16 000,00
509 Gminne Centrum Kultury w Gródku "Łavaczka" - czteropłytowy album DVD z reportażami zrealizowanymi na pograniczu polsko-białoruskim (gminy Krynki, Gródek, Narewka, Białowieża) 9 000,00
510 Fundacja Dialog-Pheniben Zorganizowanie koncertu Roby'ego Lakatosa w ramach Life Festival Oświęcim 2013 0,00
511 Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA Rozwój młodzieżowego ruchu artystycznego i propagowanie twórczości w języku regionalnym poprzez organizację cyklu koncertów Kaszubski Idol Live 2013 50 000,00
512 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach Działaność kulturalna Zespołu Tańca Regionalnego "Saga" Mniejszości Niemieckiej w Bartoszycach - warsztaty taneczne 5 260,00
513 Fundacja SHALOM Dodatek do numeru 1/2013 Żydowskiego Kwartalnika o Literaturze i Sztuce pt. "Fiszki do nauki języka jidysz cz. I" 0,00
514 Fundacja SHALOM Wydanie podwójnego numeru czasopisma "Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce" poświęconego szkolnictwu żydowskiemu 0,00
515 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach XX Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 10 950,00
516 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach "KUPALINKA" 13 050,00
517 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach "Prezentacje Dorobku Zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego" 0,00
518 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach Wydanie folderu pod tytułem "Białoruskie Zespoły Artystyczne Gminy Czyże" 0,00
519 Stowarzyszenie Edukacji Filmowej Nosiciele kultury 10 050,00
520 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Sobotnie kursy dla dzieci 123 700,00
521 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Konferencja popularno-naukowa. Niemcy w Polsce - dialog międzypokoleniowy, kompromis czy konflikt 22 500,00
522 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Spotkania dyskusyjne 4 060,00
523 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Koncert muzyki młodzieżowej 15 000,00
524 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ŻEMERWA. Działalność zespołu i studia folkloru tradycyjnego podlaskich Białorusinów 17 000,00
525 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach BIELSKI HOSTINEĆ - pismo historyczne - kulturalne 14 000,00
526 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach SPOTKANIA NA WODOCHRYSZCZA. II Podlasko-poleskie białoruskie spotkania kolędnicze 0,00
527 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Białoruska biblioteka-archiwum oraz pracownia historii i kultury w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 0,00
528 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach PIEŚNI Z OKOLIC PUSZCZY LADZKIEJ. Wydawnictwo płytowe z pieśniami grupy "Krywczanki", "Pudlaszanki" oraz Marii i Włodzimierza Dmitruków 0,00
529 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach MIASTA I MIASTECZKA w historii podlaskich białorusinów. Wydanie książki z serii: Historia i kultura podlaskich Białorusinów 15 000,00
530 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Białoruskie warsztaty etnograficzno-muzyczne w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 7 500,00
531 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach X Jubileuszowy Festiwal Podlasko-Poleski "Tam po majowuj rosi" 21 500,00
532 Instytut Kaszubski Wydanie 8 t. Serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, pt. "Poezja Zrzeszeńców" 19 500,00
533 Instytut Kaszubski Wydanie książki Jadwigi Zieniukowej, "Zagadkowa kaszubszczyzna. Studia o kaszubskim języku regionalnym" 0,00
534 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI Organizacja XV Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich 0,00
535 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI Organizacja warsztatów kuchni tatarskiej 0,00
536 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI Organizacja Dnia Dziecka w Bohonikach 0,00
537 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI Organizacja wycieczki do Gdańska 0,00
538 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Prowadzenie biblioteki, archiwum łemkowskiego oraz Izby pamięci Iwana Rusenki w Ośrodku Kultury Łemkowskiej 15 000,00
539 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Szkoła języka i kultury łemkowskiej 0,00
540 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Prowadzenie zespołów:"Terka" - łemkowskiego teatru oraz "Teroczka" - dziecięcego zespołu muzycznego 25 000,00
541 Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach Prowadzenie Ośrodka Kultury Łemkowskiej - Ruska Bursa 15 000,00
542 Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS Kaszubskie pieśni ludowe w opracowaniu Marka Raczyńskiego na chór a'cappella - nagranie i wydanie płyty 13 000,00
543 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Uroczyste obchody 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim 2 100,00
544 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego UNESCO 21 lutego 2013 0,00
545 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Akademia Letnia dla nauczycieli języka niemieckiego uczących języka mniejszości narodowej 56 500,00
546 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej III obóz dzieci i młodzieży tatarskiej 16 000,00
547 Stowarzyszenie Mrodo Dziweł Wydanie płyty z muzyką romską 0,00
548 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Doposażenie zespołu Zelowskie Dzwonki na potrzeby konceru plenerowego 12 500,00
549 Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KAŁE JAKHA II Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej w Krakowie 2013 - impreza kulturalno-edukacyjna 100 000,00
550 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce CZEREMOSZ Kultura ukraińska z daleka i z bliska 5 000,00
551 Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło Broszury edukacyjne "Święta żydowskie" dla dzieci w wieku 7-12 lat 0,00
552 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Klub "Kalinka" (język rosyjski i kultura rosyjska) dla młodzieży 6 600,00
553 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Bal "Russkaja zima" (Stary Nowy rok) 4 500,00
554 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Publikacja książkowa "Śladami Rosjan w Polsce" (dwujęzyczna) Cz. 2 20 000,00
555 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Wydanie w postaci książkowej materiałów IV Konferencji "Rosjanie w Polsce na przestrzeni wieków" 0,00
556 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Obóz językowo-integracyjny dla młodzieży z rodzin staroobrzędowców (3 edycja) 0,00
557 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM IV Edycja Konferencji "Rosjanie w Polsce na przestrzeni wieków" 30 000,00
558 Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM Działalność Zespołu wokalnego "Rodnik'' 6 700,00
559 Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku Warsztaty dla dzieci i młodzieży - tworzymy lokalne pamiątki 0,00
560 Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku Publikacja o litewskich twórcach ludowych Sejneńszczyzny 0,00
561 Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku Działalność litewskich zespołów etnograficznych w 2013 roku 4 500,00
562 Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich Wydanie książki Dymitra Szatyłowicza "Uspaminy" 5 500,00
563 Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich Wydawanie białoruskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego CZASOPIS 160 000,00
564 Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło Kalendarz żydowski na rok 5774 (2013/2014) 15 000,00
565 Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny Biblioteka im. Hakoba Meghaparta 0,00
566 Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny Ormiańska sobota edukacyjna 0,00
567 Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny Ormiańska Sobota Edukacyjna - dokumentacja elektroniczna 0,00
568 Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT Żydowska Biblioteka im. Remu 10 000,00
569 Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT Unzere Kinder 10 800,00
570 Towarzystwo Ukraińskie Działalność kulturalno-edukacyjna TU 28 500,00
571 Towarzystwo Ukraińskie Chełmszczyzna i Podlasie - 1938 30 000,00
572 Towarzystwo Ukraińskie Wersja ukraińska portalu Prawosławne Radio Internetowe 32 000,00
573 Towarzystwo Ukraińskie Ludność ruska (ukraińska) na Podlasiu i Chełmszczyźnie w XIX i XX wieku 0,00
574 Towarzystwo Ukraińskie Śladami pamięci Ukraińców - uczestników walk niepodległościowych 0,00
575 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej Wydanie książki Antoine'a de Saint-Exuperyego - "Mały książe" w tłumaczeniu na język łemkowski 14 000,00
576 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Popularyzacja poezji Josepha von Eichendorffa 0,00
577 Kaszёbskô Jednota Wydanie książki popularno-naukowej pt. "Kaszuby i Kaszubi. Terytorium - Dzieje - Kultura" 0,00
578 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Dni Kultury Ormiańskiej 12 800,00
579 Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Zakup książek, czasopism, dokumentów związanych z historią i kulturą ormiańską do biblioteki ormiańskiej 3 000,00
580 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Obchody 70. Rocznicy Zagłady Romów w Szczurowej 0,00
581 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Działalność świetlicowa 0,00
582 Fundacja ARMENIAN FOUNDATION Mobilne Muzeum Ormian Polskich 0,00
583 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Nauka przez folklor i sztukę 0,00
584 Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach XI Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych - Sejny 2013 9 700,00
585 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Gra planszowa "Auf Achse durch Ermland und Masuren" 0,00
586 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Słuchowisko "Pit i figury z szopki" 0,00
587 Fundacja VILLA SOKRATES Tryjałoh 2013. Literatura - Abraz - Teatr/Trialog 2013. Literatura - Obraz - Teatr 20 200,00
588 Fundacja VILLA SOKRATES Wydanie zbioru "Pieśni białoruskie Ziemi Sokólskiej/Biełaruskija pieśni Sakolskaj ziamli", tom 2 0,00
589 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność świetlic Towarzystwa Słowaków w Polsce 75 890,00
590 Towarzystwo Słowaków w Polsce Remon świetlicy Koła TSP w Podwilku 0,00
591 Towarzystwo Słowaków w Polsce Wydawanie miesięcznika "Zivot" 220 000,00
592 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr Dętych TSP 50 000,00
593 Towarzystwo Słowaków w Polsce Przegląd Folklorystyczny "Ostatki - Fasiangy" w Krępachach 20 200,00
594 Towarzystwo Słowaków w Polsce XX Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce 27 700,00
595 Towarzystwo Słowaków w Polsce XXXII Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych 20 000,00
596 Fundacja Jewish Community Centre Wniosek o dotację celową na rok 2013 0,00
597 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Letnie spotkanie młodzieży mniejszości niemieckiej z terenu Warmii i Mazur 12 100,00
598 Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim "Jesteśmy muzyką. Romowie - czas utracony" 0,00
599 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie "Kaszebscze spiewe" - piosenki do karaoke na DVD 0,00
600 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji "Przesłowie samo sa rodzy w głowie" 0,00
601 Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA" Nagranie i wydanie płyty CD oraz teledysku łemkowskiego zespołu Dollars Brothers 0,00
602 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie "Spotkania z Muzyką Kaszub" 19 000,00
603 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Rozwój działalności zespołu młodzieżowego "Jodły" z Ostródy 0,00
604 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji "Biblio dlo dzecy" 0,00
605 Fundacja DOBRA NADZIEJA Nowe piosenki cygańskie 0,00
606 Fundacja DOBRA NADZIEJA Piosenki o Syberii i nie tylko… 0,00
607 Fundacja DOBRA NADZIEJA Nowe piosenki żydowskie 0,00
RAZEM 14 366 380,00

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa