Generator wniosków o dotacje na rok 2013 - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Generator wniosków o dotacje na rok 2013

 

Przypominamy, że zgodnie z pkt. V.2 Informacji o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2013 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego z dnia 30 grudnia 2011 r. wniosek o udzielenie dotacji należy wypełnić przy pomocy aplikacji umożliwiającej elektroniczne opracowanie wniosku, którą można pobrać z niniejszej strony.

 

Sposób postępowania z aplikacją Wnioski 2013 :

1. Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji należy na pulpicie założyć nowy folder (prawy przycisk myszy – wybieramy „nowy” i dalej „Folder”. System utworzy folder o nazwie „Nowy folder”. Ustawiamy kursor na obiekcie i prawym przyciskiem myszy wybieramy „Zmień nazwę”, zapisując go jako np. „Wnioski MAC”).

2. Po otwarciu strony internetowej MAiC, wybieramy zakładkę „Mniejszości i wyznania”.

3. Po wybraniu aktywnego pola „Wnioski 2013” pojawi się komunikat „Czy chcesz otworzyć plik, czy zapisać go?” – należy wybrać „Zapisz”.

4. Kolejny komunikat „Zapisywanie jako” wymaga wskazania na własnym komputerze lokalizacji dla pobieranego pliku. Należy otworzyć wcześniej utworzony folder Wnioski MAC” i wybrać „Zapisz”.

5. Rozpakowaną aplikację uruchamiamy dwukrotnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy.

 

Informujemy, że do obsługi aplikacji „Wnioski 2013” potrzebny jest program Access 2003. Jest on dostępny w pakiecie Microsoft Office 2003. Istnieje też możliwość legalnego i bezpłatnego ściągnięcia ze strony Microsoft Office modułu Access 2003 Runtime, umożliwiającego skuteczną obsługę aplikacji zaproponowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Pliki do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa