Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji.

Dz. Urz. MAiC z dnia 9 czerwca 2014 r.

Tekst ogłoszony w formacie PDF.

Wykaz jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji
 
L.p.
Nazwa Beneficjenta
Kwota przyznanej dotacji celowej w zł
1.
Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA
13.500,00 zł
2.
Białoruskie Towarzystwo Historyczne
48.500,00 zł
3.
Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
320.300,00 zł
4.
Białowieski Ośrodek Kultury
6.100,00 zł
5.
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
122.100,00 zł
6.
Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś
250.462,00 zł
7.
Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach
10.000,00 zł
8.
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS
19.000,00 zł
9.
Dom Kultury Litewskiej
54.850,00 zł
10.
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach
34.200,00 zł
11.
Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach
72.750,00 zł
12.
Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
40.000,00 zł
13.
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
27.000,00 zł
14.
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
121.250,00 zł
15.
Fundacja MUZYKA CERKIEWNA
23.000,00 zł
16.
Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło
15.000,00 zł
17.
Fundacja Ormiańska KZKO
49.230,00 zł
18.
Fundacja PRO ARTE 2002
39.600,00 zł
19.
Fundacja SHALOM
38.000,00 zł
20.
Fundacja VILLA SOKRATES
120.200,00 zł
21.
Gmina Czarna Dąbrówka
36.802,83 zł
22.
Gmina Dziemiany
90.592,56 zł
23.
Gmina Lipnica
304.940,00 zł
24.
Gmina Lipusz
48.584,41 zł
25.
Gmina Miejska Kościerzyna
12.614,29 zł
26.
Gmina Miejska Przemyśl
627.930, zł
27.
Gmina Orla
13.837,37 zł
28.
Gmina Sośnicowice
22.838,02 zł
29.
Gmina Turawa
28.253,10 zł
30.
Gmina Wiejska Kościerzyna
168.124,53 zł
31.
Gmina Żukowo
124.258,29 zł
32.
Gmina Wyznaniowa Żydowska
53.000,00 zł
33.
Gminne Centrum Kultury w Gródku
61.000,00 zł
34.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie
14.000,00 zł
35.
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach
24.000,00 zł
36.
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
25.000,00 zł
37.
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa
13.000,00 zł
38.
Instytut Kaszubski
19.500,00 zł
39.
Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku
4.500,00 zł
40.
Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach
41.500,00 zł
41.
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA
165.000,00 zł
42.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
70.000,00 zł
43.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie
19.000,00 zł
44.
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
7.000,00 zł
45.
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku
13.000,00 zł
46.
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
54.500,00 zł
47.
Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy
12.000,00 zł
48.
Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ
6.960,00 zł
49.
Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu
43.000,00 zł
50.
Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
56.500,00 zł
51.
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
41.900,00 zł
52.
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
47.600,00 zł
53.
Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły"
3.800,00 zł
54.
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
32.500,00 zł
55.
Pogotowie Kulturalno Społeczne
13.000,00 zł
56.
Rada Programowa Tygodnika NIWA
529.000,00 zł
57.
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS
71.000,00 zł
58.
Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza
6.160,00 zł
59.
Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL"
28.000,00 zł
60.
Stowarzyszenie Czechów w Polsce
45.000,00 zł
61.
Stowarzyszenie DISCANTUS
13.000,00 zł
62.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich
165.500,00 zł
63.
Stowarzyszenie Edukacji Filmowej
10.050,00 zł
64.
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce CZEREMOSZ
5.000,00 zł
65.
Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy
5.300,00 zł
66.
STOWARZYSZENIE KULTURALNE "TERRA INCOGNITA"
7.000,00 zł
67.
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce
400.300,00 zł
68.
Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu
14.500,00 zł
69.
Stowarzyszenie Łemków
213.500,00 zł
70.
Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko - Niemiecki w Olsztynie
20.000,00 zł
71.
Stowarzyszenie MIDRASZ
166.100,00 zł
72.
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej
107.000,00 zł
73.
Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim
17.600,00 zł
74.
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
119.310,00 zł
75.
Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
91.000,00 zł
76.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA
46.000,00 zł
77.
Stowarzyszenie Romów w Krakowie
37.000,00 zł
78.
Stowarzyszenie Romów w Polsce
426.880,00 zł
79.
Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM
117.800,00 zł
80.
Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach
277.490,00 zł
81.
Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim
130.000,00 zł
82.
Stowarzyszenie WSPÓLNOTA ROSYJSKA
15.000,00 zł
83.
Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA
350.000,00 zł
84.
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
2.100,00 zł
85.
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe
49.500,00 zł
86.
Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży
40.000,00 zł
87.
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz
42.000,00 zł
88.
Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KALE JAKHA
100.000,00 zł
89.
Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie
6.450,00 zł
90.
Towarzystwo Kultury Białoruskiej
152.050,00 zł
91.
Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi
36.500,00 zł
92.
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
55.000,00 zł
93.
Towarzystwo Słowaków w Polsce
413.790,00 zł
94.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach
5.260,00 zł
95.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze
11.500,00 zł
96.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
407.729,00 zł
97.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu
275.705,00 zł
98.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
408.000,00 zł
99.
Towarzystwo Ukraińskie
90.500,00 zł
100.
Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków
19.000,00 zł
101.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
65.000,00 zł
102.
Zjednoczenie Łemków w Gorlicach
220.000,00 zł
103.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
694.400,00 zł
104.
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
31.600,00 zł
105.
Związek Karaimów Polskich
62.130,00 zł
106.
Związek Młodzieży Białoruskiej
80.000,00 zł
107.
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej
42.000,00 zł
108.
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
708.260,00 zł
109.
Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach
15.800,00 zł
110.
Związek Romów Polskich
541.106,00 zł
111.
Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
70.060,00 zł
112.
Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
81.650,00 zł
113.
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
34.000,00 zł
114.
Związek Ukraińców Podlasia
370.500,00 zł
115.
Związek Ukraińców w Polsce
1.659.824,00 zł
116.
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT
20.800,00 zł
117.
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
677.843,16 zł
118.
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
842.678,00 zł
119.
Fundacja "Razem"
308.313,00 zł
120.
Gmina Wrocław
1.151.913,80 zł
121.
Gmina Zawiercie w imieniu której działa MOPS w Zawierciu
651.298,06 zł
122.
Karolina Kwiatkowska - organizowanie kursów i szkoleń
935.567,00 zł
123.
Miasto Białogard
155.000,00 zł
124.
Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
588.854,40 zł
125.
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku
445.512,01 zł
126.
Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o.o.
1.907.377,00 zł
127.
Polskie Radio - RR Radio dla Ciebie
211.248,00 zł
128.
Powiat Kłodzki
430.771,91 zł
129.
Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Wast"
682.050,33 zł
130.
Sądecka Agencja Rozwoju regionalnego S.A.
173.413,85 zł
131.
Stowarzyszenie Romów w Krakowie
142.720,13 zł
132.
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie "Równe Szanse"
490.571,88 zł
133.
Stowarzyszenie Godność i Praca Klub Integracji Społecznej
423.735,68 zł
134.
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
675.355,71 zł
135.
Stowarzyszenie Romów w Polsce
1.110.000,00 zł
136.
Związek Romów Polskich
834.022,39 zł
137.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
250.000,00 zł
138.
AGEMA Ewa Zaborowska
318.003,90 zł
139.
BEST COMPLEX Beata Staniszewska
518.873,98 zł
140.
Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju
203.727,53 zł
141.
Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu
90.000,00 zł
142.
Fundacja Integracji Społecznej - PROM
1.348.050,20 zł
143.
Fundacja Krok Naprzód
339.332,26 zł
144.
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie / Urząd Miasta w Nowym Mieście Lubawskim
69.126,53 zł
145.
Instalterm Nowoczesne Systemy Grzewcze Jarosław Dziwiński
207.197,81 zł
146.
Miasto Jasło
807,70 zł
147.
Miasto Zabrze/Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
162.428,46 zł
148.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
0,01 zł
149.
Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy nr 49
619.895,85 zł
150.
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM"
79.807,91 zł
151.
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów "Centrum Kultury Romów w Polsce"
355.514,34 zł
152.
Szkolny Związek Sportowy
608.470,00 zł
 
RAZEM
32.001.264,19 zł
 
 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa