Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji.

Dz. Urz. MAiC z dnia 9 czerwca 2014 r.
 
Wykaz jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji
 
L.p.
Nazwa Beneficjenta
Kwota przyznanej dotacji celowej w zł
1.
Białoruskie Towarzystwo Historyczne
23.320,00 zł
2.
Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
48.900,00 zł
3.
Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach
3.600,00 zł
4.
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach
200.000,00 zł
5.
Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach
125.246,00 zł
6.
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
5.500,00 zł
7.
Fundacja Jewish Community Centre
4.000,00 zł
8.
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
36.110,00 zł
9.
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa
25.950,00 zł
10.
Instytut Kaszubski
20.000,00 zł
11.
Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa
2.700,00 zł
12.
Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach
16.000,00 zł
13.
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA
32.000,00 zł
14.
Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy
11.100,00 zł
15.
Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ
4.500,00 zł
16.
Niemieckie Stowarzyszenie NATANGIA w Górowie Iławeckim
4.000,00 zł
17.
Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu
25.000,00 zł
18.
Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
35.000,00 zł
19.
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile
14.000,00 zł
20.
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
26.500,00 zł
21.
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
9.420,00 zł
22.
Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły"
8.000,00 zł
23.
Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL"
7.200,00 zł
24.
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce
10.000,00 zł
25.
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce
44.000,00 zł
26.
Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu
4.200,00 zł
27.
Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego
9.000,00 zł
28.
Stowarzyszenie Łemków
21.700,00 zł
29.
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej
8.400,00 zł
30.
Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim
3.600,00 zł
31.
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
63.756,00 zł
32.
Stowarzyszenie Romów w Krakowie
36.840,00 zł
33.
Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM
12.000,00 zł
34.
Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach
21.500,00 zł
35.
Stowarzyszenie WSPÓLNOTA ROSYJSKA
3.690,00 zł
36.
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
12.000,00 zł
37.
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe
5.000,00 zł
38.
Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie
9.000,00 zł
39.
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
19.000,00 zł
40.
Towarzystwo Słowaków w Polsce
30.000,00 zł
41.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach
4.800,00 zł
42.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze
14.000,00 zł
43.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
91.700,00 zł
44.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu
70.000,00 zł
45.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
116.800,00 zł
46.
Towarzystwo Ukraińskie
18.000,00 zł
47.
Zjednoczenie Łemków w Gorlicach
26.500,00 zł
48.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
150.000,00 zł
49.
Związek Karaimów Polskich
12.170,00 zł
50.
Związek Młodzieży Białoruskiej
20.000,00 zł
51.
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
55.000,00 zł
52.
Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach
12.100,00 zł
53.
Związek Romów Polskich
20.000,00 zł
54.
Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
20.000,00 zł
55.
Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
6.000,00 zł
56.
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
12.452,00 zł
57.
Związek Ukraińców Podlasia
23.000,00 zł
58.
Związek Ukraińców w Polsce
190.000,00 zł
 
RAZEM
1.864.254,00 zł
 
 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa