Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. Festiwal kultury ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego.

W dniu 15 lipca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki postępowania konkursowego dotyczącego wniosku złożonego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Festiwal kultury ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego, ogłoszonego dnia
12 maja 2016 r. i zlecił Towarzystwu Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi na realizację zadania pn. „Jarmark Holeński – Hola 2016”, przyznając na ten cel dotację w kwocie 12 500 złotych.

Wynik postępowania konkursowego dotyczącego wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania Festiwal kultury ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa