ePUAP - automatyczna wysyłka informacji o nowym piśmie w Skrzynce na wybrany adres e-mail - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

ePUAP - automatyczna wysyłka informacji o nowym piśmie w Skrzynce na wybrany adres e-mail

Proces oceny wniosków o dotacje jest od bieżącego roku powiązany z prowadzeniem korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP. Ustawienie automatycznej wysyłki powiadomień o nowych pismach na Skrzynce na e-mail pozwoli uniknąć konieczności codziennego logowania się na tej platformie, a jednocześnie nie przeoczyć żadnego skierowanego do nas pisma.

Aby włączyć takie powiadomienie należy:

  1. Zalogować się na swoje konto na ePUAPie.
  2. Wybrać jako kontekst organizację, z profilu której składaliśmy wniosek (można to zrobić w trakcie logowania lub później, za pomocą głównego menu ePUAPu, dostępnego po kliknięciu na niebieski trójkąt w prawym górnym rogu ekranu, obok naszych personaliów - wybieramy pozycję Zmień podmiot).
  3. Po przejściu na właściwy profil (zgodnie z pkt. 2.) wybieramy Moją Skrzynkę, a następnie po lewej stronie, z jasnoniebieskiego spisu wybieramy ostatnią, dolną pozycję - Operacje.
  4. W centrum ekranu pojawi się pole z dwoma przyciskami: Ustawienia i Usuń skrzynkę. Należy wybrać Ustawienia.
  5. Na ekranie otworzy się okno Ustawień. W drugim wierszu, zatytułowanym Powiadomienia mailowe, ustalamy częstotliwość przesyłania nam powiadomień - ustawiamy Zawsze, a następnie w wierszu poniżej (nazwanym E-mail) wskazujemy adres skrzynki e-mailowej, na którą powinny trafiać informacje o nowej korespondencji na naszym koncie na ePUAPie. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy oczywiście przyciskiem Zapisz (w lewym dolnym rogu okna Ustawień).
  6. Od tego momentu, jeśli na skrzynkę na ePUAPie wpłynie jakaś korespondencja, informację o tym otrzymamy na wybrany (pkt 5) adres e-mail.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa