Informacja o podziale środków finansowych na 2017 r., przeznaczonych na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Informacja o podziale środków finansowych na 2017 r., przeznaczonych na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Wyciąg z Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2017 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Komunikat

Realizując ustalenia przyjęte przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w dniu 21 grudnia 2016 r., na LVIII posiedzeniu, podaje się do publicznej wiadomości, że w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. zainteresowane podmioty mogą przedłożyć Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji pisemną prośbę o ponowne przeanalizowanie wniosków złożonych w trybie i na zasadach określonych w Informacji o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

nr wniosku nazwa wnioskodawcy tytuł zadania proponowana kwota dotacji
1/ESOM/2017 Centralna Rada Romów Budowa ośrodka kulturalnoedukacyjnego 0,00 zł
2/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia 0,00 zł
3/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Zakup wyposażenia meblowego na potrzeby Stowarzyszenia 0,00 zł
4/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Dofinansowanie zakupu nieruchomości na potrzeby Stowarzyszenia 0,00 zł
5/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Dofinansowanie zakupu wyposażenia Fundacji 0,00 zł
6/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Dofinansowanie zakupu laptopa na potrzeby Fundacji 0,00 zł
7/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Edukacji w Rybniku (woj.śląskie) 0,00 zł
8/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Zakup wyposażenia Szczyty - Związku na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej 0,00 zł
9/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Zakup projektora multimedialnego - w celu wzmocnienia warsztatów kulturalnych z językiem niemieckim 0,00 zł
10/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY 0,00 zł
11/ESOM/2017 Urząd Miasta Białogard Budowa lapidarium w Białogardzie. 0,00 zł
12/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wsparcie zakupu instrumentu muzycznego w celu wsparcia działalności kulturalnej mniejszości niemieckiej w Rybniku 0,00 zł
13/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent System regałów dla Biblioteki Żydowskiej im.Remu 0,00 zł
15/ESOM/2017 Miasto Gorzów Wielkopolski Rewitalizacja zabytkowej willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł
17/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Mobilne studio transmisyjne 0,00 zł
18/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Przebudowa studia radiowego lem.fm 0,00 zł
20/ESOM/2017 Stowarzyszenie iświatowe Koźle Rogi - Bildungsgesellschaft Cosel Rogau Rozbudowa budynku Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego o gimnazjum z nauczaniem języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego 0,00 zł
21/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Budowa Centrum Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej - etap I 0,00 zł
22/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Wykonanie dokumentacji projektowej siedziby ZUwP w Warszawie 0,00 zł
23/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i wykonanie części elewacji zachodniej w budynku Narodnego Domu 500 000,00 zł
26/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera"- III etap 678 000,00 zł
32/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Przegląd dorobku artystycznego mniejszości niemieckiej w ramach festynu letniego "Sommerfest" 10 900,00 zł
33/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur V. Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur 0,00 zł
34/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Miesięcznik informacyjno-kulturalny mniejszości niemieckiej Mitteilungsblatt 22 000,00 zł
35/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla dzieci mniejszości niemieckiej 14 500,00 zł
36/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur „Zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów”. Przygotowanie dokumentacji i wystawy zdjęć rodzinnych mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur z pierwszej połowy XX wieku 0,00 zł
37/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze Wydawanie gazety "Miesięcznik Zielonogórski - Grünberger Monatsblatt" w formie papierowej i elektronicznej 4 000,00 zł
38/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze Dofinansowanie działalności bieżącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 8 500,00 zł
40/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile Impreza kulturalna z okazji obchodów XXV-lecia działalności Niemieckiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Pile 15 200,00 zł
44/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Przegląd litewskich chórów kościelnych w Żegarach (gm. Sejny) w 2017 roku 5 000,00 zł
45/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Wydawnictwo tygodnika Niemców w Polsce WOCHENBLATT.Pl 411 500,00 zł
46/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Realizacja niemieckojęzycznej audycji telewizyjnej Niemców w Polsce 39 000,00 zł
47/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Kursy Sobotnie dla dzieci 2017 100 000,00 zł
48/ESOM/2017 Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś Spowodowanie nadawania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostocczyznę w 2017 roku 120 000,00 zł
50/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Działalność księgowa Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 14 000,00 zł
51/ESOM/2017 Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" Dotacja podmiotowa: Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia 6 000,00 zł
52/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność bieżąca Towarzystwa Słowaków w Polsce 23 500,00 zł
53/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków 18 500,00 zł
54/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie Obsługa księgowa i biurowa Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie 7 000,00 zł
55/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile Dotacja podmiotowa na 2017 rok na: 1. Obsługę finansowo - księgową, 2. Dofinansowanie kosztów najmu i użytkowania lokali w Pile i w Złotowie, (zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody i usług) 8 500,00 zł
56/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Działalność bieżąca Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach na 2017 rok 8 500,00 zł
57/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wzmocnienie struktury oraz zasobów lokalowych Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku (woj. Śląskie) 0,00 zł
58/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Warsztaty adwentowe i XXIIIV Wieczór Adwentowy _ Betlejem Narodów 2017 5 500,00 zł
59/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wzmocnienie struktury oraz zasobów kadrowych Stowarzyszenia „Język-Kultura-Tradycja- Pomostem do Europy 0,00 zł
60/ESOM/2017 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" Obsługa biura w Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Mrągowie 0,00 zł
61/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Druk rocznika 2018 0,00 zł
62/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Realizacja niemieckojęzycznej audycji Musikschachtel-Abgekanzelt 22 750,00 zł
63/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Zatrudnienie pracownika biurowego 17 500,00 zł
64/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie "Domu Kopernika" 16 500,00 zł
65/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Prowadzenie księgowości dla Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim 4 000,00 zł
66/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2017 roku 5 000,00 zł
67/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Sfinansowanie działalności bieżącej w 2017 r. 10 500,00 zł
68/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Wsparcie funkcjonowania oraz administrowania stowarzyszeniem Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w 2017 roku 15 000,00 zł
69/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Dotacja podmiotowa na działalność programową
Stowarzyszenia „Rosyjski Dom”
9 800,00 zł
70/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2017 120 000,00 zł
71/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kalendarz Białoruski - rocznik 2017 14 000,00 zł
72/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma "Oberschlesische Stimme" 34 000,00 zł
73/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Realizacja niemieckojęzycznych audycji radiowych 42 250,00 zł
74/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic z siedzibą w Bartoszycach Działalność biurowo-księgowa Stowarzyszenia 5 000,00 zł
75/ESOM/2017 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "Termopile" nr 21 w języku białoruskim 12 500,00 zł
76/ESOM/2017 Joanna Chojnacka Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku 0,00 zł
77/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - Zarząd Główny Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2017 34 500,00 zł
78/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność bieżąca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2017 roku 105 000,00 zł
79/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Godome po kaszubsku 73 000,00 zł
80/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kaszuby od kuchni 27 000,00 zł
81/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kleka 0,00 zł
82/ESOM/2017 Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki Działalność biblioteczna dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce 0,00 zł
83/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Lekcja Kaszubskiego 0,00 zł
84/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Obsługa finansowo-księgowa 7 000,00 zł
85/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Na gościnie 60 000,00 zł
86/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Działalność bieżąca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" 21 500,00 zł
87/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Norda Party 0,00 zł
88/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę administracyjno-księgową i koszt eksploatacji lokalu 15 000,00 zł
89/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Zatrudnienie głównej księgowej oraz referenta ds rozliczeń w biurze Związku Niemieckich Stowarzyszeń 38 500,00 zł
90/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Remont schodów w budynku przy ulicy Warszawskiej 11 w Białymstoku 0,00 zł
91/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku 14 000,00 zł
92/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Prowadzenie bieżącej działalności 51 000,00 zł
94/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika Niwa Wydawanie tygodnika społeczno-kulturalnego NIWA w języku białoruskim w roku 2017 495 000,00 zł
95/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Polsce - 2017 r. 74 000,00 zł
96/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach Działalność bieżąca Fundacji "Dom Litewski" w Sejnach 85 000,00 zł
97/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Dotacja podmiotowa na działalność statutową Stowarzyszenia Romów w Krakowie 18 000,00 zł
98/ESOM/2017 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Działalność księgowa Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Jodły" 6 000,00 zł
99/ESOM/2017 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2017 r. 14 000,00 zł
100/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Dofinansowanie stanowiska pracy 7 000,00 zł
101/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Zatrudnienie referenta ds. finansowych; wynajem pomieszczeń biurowych 14 000,00 zł
102/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Polsce Wydawanie kawartalnika społeczno-kulturalnego "Dialog-Pheniben" 0,00 zł
103/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Zatrudnienie księgowego, specjalisty ds.rozliczeń projektów oraz referentów ds. finansowych 67 000,00 zł
104/ESOM/2017 Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu Działalność bieżąca Stowarzyszenia 2017 r. 0,00 zł
105/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów – oddział w Prudniku Prowadzenie i utrzymanie biura oddziału terenowego Królewskiej Fundacji Romów w Prudniku 0,00 zł
106/ESOM/2017 Instytut Kaszubski Dotacja podmiotowa dla Instytutu Kaszubskiego na realizację zadań związanych z ochroną i rozwojem języka kaszubskiego 14 000,00 zł
107/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce w 2017 roku 0,00 zł
108/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce "Pogoń" z kulturą i sztuką 45 000,00 zł
109/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litwinów w Polsce 2017 31 000,00 zł
110/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Działalność biurowo-księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie 7 000,00 zł
111/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Letnie zabawy z językiem niemieckim 3 600,00 zł
112/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 14 000,00 zł
113/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie Księgi Kapłańskiej w języku kaszubskim 40 000,00 zł
114/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Wsparcie prowadzenia ośrodka kultury łemkowskiej "Ruska Bursa" 17 500,00 zł
115/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Działalność podstawowa 20 000,00 zł
116/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2017 0,00 zł
117/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Publikacja szóstego tomu rocznika "Almanach karaimski" 11 000,00 zł
118/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Publikacja czasopisma Awazymyz 15 300,00 zł
119/ESOM/2017 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Zeszyty Eichendorffa-Eichendorff-Hefte - Numery 57 do 60 23 360,00 zł
120/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Wydanie czasopisma "Niederschlesische Informationen" 4 600,00 zł
121/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej V Festiwal Kultury Tatarskiej 16 000,00 zł
122/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Wydawanie czasopisma "Allensteiner Nachrichten" 11 600,00 zł
123/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jarmark Bożonarodzeniowy 0,00 zł
124/ESOM/2017 Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" Dotacja celowa: Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego) 0,00 zł
125/ESOM/2017 Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" Dotacja celowa: Cykl koncertów w małych i średnich miejscowościach, w których przed wojną istniała społeczność żydowska 0,00 zł
126/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Działalność zespołu śpiewaczego Heimatsänger w roku 2017 5 900,00 zł
127/ESOM/2017 Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i wynagrodzenia pracownika biurowego Fundacji Galicia Jewish Heritage Institute 0,00 zł
128/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Konkurs wiedzy o patronie litewskiej młodzieży o św. Kazimierzu w Sejnach w 2017 r. 3 000,00 zł
129/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” 32 000,00 zł
130/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2 Czasopismo naukowe oraz literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 16 000,00 zł
131/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki Selima Chazbijewicza pt. „Tatarscy myśliciele społeczni, polityczni i religijni w XIX i XX w.” 0,00 zł
132/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu XVIII Dolnośląskie Spotkania Kulturalne 15 000,00 zł
133/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki pt. „Baju, baju z tatarskiego kraju" 11 000,00 zł
134/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Walbrzychu Działalność chóru "Freundschaft" Niemieckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Wałbrzychu 4 000,00 zł
135/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Podlaskie Dni Bajramowe 2017 - Bal tatarski 7 000,00 zł
136/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki Elwisa Osmanowa pt. „Zabytki tatarskiego Bachczysaraju" 0,00 zł
137/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki Swietłany Czerwonnej pt. „Meczety Krymu" 0,00 zł
138/ESOM/2017 Kaszëbskô Jednota Działalność statutowa stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota (2017) 5 000,00 zł
139/ESOM/2017 Instytut Kaszubski Wydanie tomu XII Biblioteki Pisarzy Kaszubskich: Liryka Jana Piepki – segment literaturoznawczy 0,00 zł
140/ESOM/2017 Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego Wydawanie ukazującego różnorakie aspekty społeczno – kulturalnego życia zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych miesięcznika „Sami o sobie” 0,00 zł
141/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Wydawanie czasopisma "ŠALTINIS " (tłum.Żródło,czyt. Szaltinis ) w 2017 r. 30 000,00 zł
142/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Kalendarz „Ormianie w polskiej sztuce współczesnej” na 2018 rok 14 000,00 zł
143/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska" Obchody rosyjskiego tradycyjnego ludowego święta Maslenica 10 000,00 zł
144/ESOM/2017 Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce Dotacja podmiotowa 7 000,00 zł
145/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska" Obsługa finansowo-księgowa dotycząca działalności Stowarzyszenia 'Wspólnota Rosyjska” 4 000,00 zł
146/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki pt. „Trzy źródła” 5 000,00 zł
147/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie albumu zdjęć Krzysztofa Mucharskiego pt. „W tatarskim obiektywie” 0,00 zł
148/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie albumu pt. „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” 14 000,00 zł
149/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Uroczysty koncert z okazji dnia Św. Kazimierza - patrona Litwy w Sejnach 0,00 zł
150/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie albumu pt. „Niech raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb” 0,00 zł
151/ESOM/2017 Muzeum Ziemi Puckiej im.Floriana Ceynowy XXV Kònkùrs Kaszëbsczi Gôdczi ,,Bë nie zabëc mòwë starków miona Jana Drzeżdżona 0,00 zł
152/ESOM/2017 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" XI Konkurs Piosenki Niemieckiej 4 000,00 zł
153/ESOM/2017 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Adaptacja teatralna noweli Josepha von Eichendorffa pt. " Das Marmorbild / Marmurowy Posąg" 0,00 zł
154/ESOM/2017 Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Utworzenie stanowiska księgowej w Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Toruniu 0,00 zł
155/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Działalność Związku Ukraińców Podlasia 16 000,00 zł
156/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Działalność bieżąca Fundacji 0,00 zł
157/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie Wydawanie miesięcznika "Masurische Storchenpost" (Mazurska Poczta Bociania) 20 000,00 zł
158/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Działalność bieżąca - utrzymanie biura Królewskiej Fundacji Romów i pracowników biurowych w 2017 roku 0,00 zł
159/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Polsce Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia Romów w Polsce - obsługa administracyjno-księgowa- utrzymanie pomieszczeń 14 000,00 zł
160/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Kultury Romów w Polsce" Działalność stowarzyszenia CKRR 0,00 zł
161/ESOM/2017 Jewish Community Centre JCC Kraków - dotacja podmiotowa 2017 6 000,00 zł
162/ESOM/2017 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Dotacja podmiotowa na działalność statutową 5 000,00 zł
163/ESOM/2017 Sowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "Serencza" Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego "Serencza" 0,00 zł
164/ESOM/2017 Sowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "Serencza" Koncert pt. „Twórcza Interpretacja Tradycji” 20 lat łemkowskiego zespołu folkowego Serencza 0,00 zł
165/ESOM/2017 Sowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "Serencza" Nagranie i wydanie płyty DVD z koncertu TWÓRCZA INTERPRETACJA TRADYCJI 2 0 lat Łemkowskiego Zespołu Folkowego Serencza 0,00 zł
166/ESOM/2017 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Stowarzyszenia Czechów w Polsce 9 000,00 zł
167/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2017 r. 130 000,00 zł
168/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Działalność bieżąca 6 300,00 zł
169/ESOM/2017 Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael X Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor Kolor i Dźwięk 0,00 zł
170/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Działalność bieżąca Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 24 500,00 zł
171/ESOM/2017 Chabad Lubawitch Kraków Chasydzkie tradycje Krakowa - całoroczne działania edukacyjne propagujące tradycje chasydzkie poprzez warsztaty dla dzieci i młodzieży i zajęcia edukacyjne dla dorosłych 0,00 zł
172/ESOM/2017 Fundacja Chai Prowadzanie edukacyjnej międzykulturowej świetlicy dla dzieci i dorosłych 0,00 zł
173/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Konkurs-wystawa Wielkanocna 4 000,00 zł
174/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Działalność dziecięcego zespołu folklorystycznego "Šalcinukas" 4 000,00 zł
175/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wsparcie działalności bibliotecznej i edukacyjnej Stowarzyszenia 0,00 zł
176/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Sternstunden der deutschen Kulturgeschichte - warsztaty kulturalne dla podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej w Rybniku 0,00 zł
177/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wsparcie działalności wydawniczej Stowarzyszenia 0,00 zł
178/ESOM/2017 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Zakup strojów dla Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk" 0,00 zł
179/ESOM/2017 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku "Tatar sesi"- wydanie płyty Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk" 0,00 zł
180/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Majovyja Sustreczy 2017 0,00 zł
181/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Cykl spotkań "Tradycyja, suczasnaść, buduczynia"2017 22 000,00 zł
182/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej XXIV Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień 2017” 35 000,00 zł
183/ESOM/2017 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Obsługa finansowo-księgowa stowarzyszenia mniejszości niemieckiej 4 000,00 zł
184/ESOM/2017 Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego Agrafa Zakup strojów i instrumentów dla romskiego zespołu Jamaro Drom działającego w ramach Stowarzyszenia Folkloru Miejskiego AGRAFA 0,00 zł
185/ESOM/2017 Związek Ormian w Polsce im. ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Najem lokalu służącego działalności programowej Związku 8 500,00 zł
186/ESOM/2017 Stowarzyszenie Nasza Szkoła V Piknik z Białorusem 3 500,00 zł
187/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. Bieżąca obsługa administracyjno-księgowa biura Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. 6 000,00 zł
188/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Prowadzenie strony internetowej Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 0,00 zł
189/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Wsparcie podmiotowe Stowarzyszenia 7 000,00 zł
190/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Żydowska Biblioteka im. Remu 5 000,00 zł
191/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Unzere Kinder - Szkółka Niedzielna 15 000,00 zł
192/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Zakup wyposażenia dodatkowego dla lokalu stowarzyszenia 0,00 zł
193/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Działalność kwartetu wokalno -instrumentalnego Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach w 2017 r. 0,00 zł
194/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie Wydawanie półrocznego dodatku do gazety lokalnej poświęconego działaniom TKLN Kwidzyn 4 000,00 zł
195/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach 13. Festyn Kupalinka" 2017 0,00 zł
196/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Zakup kserokopiarki do działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 0,00 zł
197/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Obsługa finansowo-księgowa Stowarzyszenia LemkoTower w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r. 12 000,00 zł
198/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Działalność bieżąca Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 7 000,00 zł
199/ESOM/2017 Stowarzyszenie Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim IX Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 0,00 zł
200/ESOM/2017 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Obsługa finansowo-księgowa, prawna i biura oraz eksploatacja i najem lokali służących działalności programowej NSMN 7 000,00 zł
201/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Działalność bieżąca TU 11 000,00 zł
202/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Działalność podmiotowa Stowarznia Łemków w 2017 roku 15 500,00 zł
203/ESOM/2017 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Impreza folklorystyczna „XXI Jarmark Holeński – HOLA 2017” 12 500,00 zł
204/ESOM/2017 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Rocznik literacki w języku ukraińskim "Ukraiński Zaułek Literacki" 1.17/2017 14 000,00 zł
205/ESOM/2017 Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha" Zwiększenie skuteczności wieloletniej działalności organizacji w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości Romskiej w Małopolsce oraz projektów międzynarodowych 7 000,00 zł
206/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Utrzymanie biura CRR w Radomiu 0,00 zł
207/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach 24. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim- druga wersja 0,00 zł
208/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Język kaszubski w „Pomeranii” – wydawanie czasopisma ze stronami kaszubskojęzycznymi oraz dodatków kaszubskojęzycznych „Najô Ùczba i „Stegna” 210 000,00 zł
209/ESOM/2017 Stowarzyszenie Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim IX Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 0,00 zł
210/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność Rady Języka Kaszubskiego w 2017 roku - wydanie publikacji 67 700,00 zł
211/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej XIX Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach 0,00 zł
212/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Dzień Mniejszości Narodowych 9 000,00 zł
213/ESOM/2017 Stowarzyszenie Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim IX Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 0,00 zł
214/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Dni Kultury Niemieckiej 0,00 zł
215/ESOM/2017 Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży IX Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 0,00 zł
216/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Wydawanie gazety romskiej „Romano Atmo - Cygańska Dusza” w 2017 roku 100 000,00 zł
217/ESOM/2017 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Działalność zespołu młodzieży niemieckiej "Jodły" przy Ostródzkim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej 5 000,00 zł
218/ESOM/2017 Fundacja Prosvita Na pomoc nauczycielowi i szkole - opracowanie podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka ukraińskiego dla międzyszkolnych zespołów nauki - spotkania grupy autorsko-eksperckiej 0,00 zł
219/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski Wydanie półrocznika "Życie Tatarskie" 0,00 zł
220/ESOM/2017 Fundacja Żydowska "Chidusz" Wydawanie magazynu żydowskiego "Chidusz" w 2017 roku 0,00 zł
221/ESOM/2017 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Działalność Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk" rok 2017 10 000,00 zł
222/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej VII Obóz Dzieci i Młodzieży Tatarskiej 12 000,00 zł
223/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim XXIII Konkurs Recytatorski w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję"/ "Jugend trägt Gedichte vor" 16 000,00 zł
224/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki "W języku serca" 9 000,00 zł
225/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej 0,00 zł
226/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego 0,00 zł
227/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Konkurs Piosenki Niemieckiej Superstar 2017 0,00 zł
228/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Folder "Grupy artystyczne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim" 0,00 zł
229/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach "Na meży" - integracja kulturalna gmin mniejszościowych 0,00 zł
230/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Działalność Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2017 roku 28 000,00 zł
231/ESOM/2017 Karol Czerwiński Działalność zespołu "Masurenklang" 0,00 zł
232/ESOM/2017 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" Mazurskie gotowanie na ekranie 0,00 zł
233/ESOM/2017 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Cztery strony świata 22 000,00 zł
234/ESOM/2017 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" Działalność grupy młodzieżowej "Zajączki" przy Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" w Mrągowie 0,00 zł
235/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Discantus" Kaszubskie Te Deum - nagranie i wydanie płyty 0,00 zł
236/ESOM/2017 Gminne Centrum Kultury w Gródku Międzynarodowy festiwal "Siabrouskaja Biasieda 2017" 0,00 zł
237/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Prowadzenie biblioteki TSKŻ dla zbiorów w językach jidysz i polskim - 2017 r. 5 000,00 zł
238/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Wydawanie miesięcznika " Słowo Żydowskie / Dos Jidysze Wort" w 2017 roku 250 000,00 zł
239/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego - 2017 r. 65 000,00 zł
240/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego - 2017 r. 80 000,00 zł
241/ESOM/2017 Fundacja Prosvita Na pomoc nauczycielowi i szkole - opracowanie podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka ukraińskiego dla międzyszkolnych zespołów nauki - spotkania grupy autorsko-eksperckiej 18 000,00 zł
242/ESOM/2017 Fundacja Prosvita Na pomoc nauczycielowi i szkole - fiszki języka ukraińskiego 0,00 zł
243/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Remont ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego TSKŻ w Śródborowie -2017 r. 0,00 zł
244/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie Finał wojewódzki 46. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej "Rodno Mowa" 0,00 zł
245/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Pismo historyczno-kulturalne Bielski Hostinieć 14 000,00 zł
246/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Działalność artystyczna zespołu piesni białoruskiej Małanka 14 000,00 zł
247/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wsparcie działalności kulturalnej 0,00 zł
248/ESOM/2017 Stowarzyszenie OrthNet „Łemkowskie Smaki Beskidu – opowieść o mniejszości przez pryzmat kuchni”. Promocja dziedzictwa kulinarnego z obszarów zamieszkałych przez mniejszość łemkowską na portalu kuchnia.cerkiew.pl 0,00 zł
249/ESOM/2017 Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło Kalendarz żydowski na rok 5778 15 550,00 zł
250/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Wyjazd kulturoznawczy „Śladami Rosjan w Polsce” 0,00 zł
251/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Działalność Zespołu wokalnego „Rodnik” 8 600,00 zł
252/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Ruska Bursa - prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej, świetlicy i biblioteki 12 000,00 zł
253/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Studio folkloru i piosenki białoruskiej "Tutaj się urodziłem": działalność zespołów "Bałamutki", "Bałamuty", "Kumy i Swańki" 15 000,00 zł
254/ESOM/2017 Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich Wydawanie białoruskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego Czasopis 160 000,00 zł
255/ESOM/2017 Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło Występ kantora - obchody 700-lecia Lublina 0,00 zł
256/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Łemkowska zagroda edukacyjna 0,00 zł
257/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Wydanie tomu poezji Włodzimierza Sosny, twórcy ludowego ze wsi Paszkowszczyzna 0,00 zł
258/ESOM/2017 Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Sabantuj - Festiwal Kultury Tatarskiej 0,00 zł
259/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” „Weekendy z Rosyjskim” – Klub miłośników języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej 0,00 zł
260/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Bal „Russkaja zima” (Stary Nowy Rok) 6 000,00 zł
261/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Szkółka weekendowa języka rosyjskiego dla dzieci BUKWARI 8 000,00 zł
262/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Prowadzenie zespołów: „Terka” – zespołu teatralnego oraz "Teroczka" - młodzieżowego zespołu muzycznego 15 000,00 zł
263/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Wydawnictwo przeglądu kulturalno – informacyjnego w języku rosyjskim „Zdrawstwujte!” 27 500,00 zł
264/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wsparcie działalności wydawniczej Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego 0,00 zł
265/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Jarosław Kostycewicz - życie, działalność i epoka. Wydanie piątej książki z serii "Historia i Kultura podlaskich Białorusinów" 14 500,00 zł
266/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Druga edycja płyty Śpiewane sercem - Herzen gesungen 0,00 zł
267/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Działalność grupy teatralnej Spiegel - Lustro 13 000,00 zł
268/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" Nekropolie - żywym świadectwem naszej kultury 0,00 zł
269/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Działalność Zespołu Śpiewaczego "Warmia" 5 000,00 zł
270/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wsparcie działalności wydawniczej Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego 0,00 zł
271/ESOM/2017 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Archiwum Społeczne Romów 0,00 zł
273/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Muzyka łemkowska - jazz i muzyka współczesna 0,00 zł
274/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Walbrzychu 27.05.2017 - Jubileusz 60lecia powstania Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Walbrzychu 12 000,00 zł
275/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Akademia Letnia dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 57 000,00 zł
276/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wzmocnienie tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej - wizyta studyjna w Berlinie 0,00 zł
277/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Warsztaty kulinarne "Gotuj z babcią- koch mit Oma" 0,00 zł
278/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Działalność Punktu Doradczego w zakresie polsko-niemieckiej dwujęzyczności oraz wydawanie dwujęzycznego, polsko-niemieckiego magazynu dla dzieci "Keks fuer die Pause/na przerwę" 0,00 zł
279/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Opracowanie konspektów lekcji do przedmiotu „Własna historia i kultura mniejszości niemieckiej” dla nauczycieli 0,00 zł
280/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Przygotowanie tras wycieczkowych 0,00 zł
281/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Niemieckie Kluby Malucha 0,00 zł
282/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXVI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017 13 500,00 zł
283/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017 0,00 zł
284/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2017 0,00 zł
285/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach 12 000,00 zł
286/ESOM/2017 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Wydanie pozycji nr 11 serii „Perły Literatury Śląskiej”
Hans Kaboth "Erzählungen/Opowiadania"
0,00 zł
287/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Zakup sztalug do działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 0,00 zł
288/ESOM/2017 Związek Romów Polskich „Romski modlitewnik i śpiewnik” 0,00 zł
289/ESOM/2017 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ethnos" Noncia. Duma romskiego narodu 0,00 zł
290/ESOM/2017 Parafia Greckokatolicka pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie Działalność chóru "Dzerelo"przy parfii greckokatolickiej w Krakowie 0,00 zł
291/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Kurs języka tatarskiego 17 000,00 zł
292/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie Jesienny festyn integracyjny członków TKLN "Ojczyzna" Kwidzyn
"Święto Pieczonego Ziemniaka"
6 500,00 zł
293/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Muzyka uczy i bawi - warsztaty nauki śpiewu 0,00 zł
294/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Warsztaty Karnawałowe dla dzieci - "5. Jahreszeit" 0,00 zł
295/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Remont siedziby głównej TSKN 0,00 zł
296/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Przegląd zespołów artystycznych - Koncerty powiatowe 0,00 zł
297/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koncert - WAL-NAK Silesia i Przyjaciele / WAL-NAK Silesia und Freunde 0,00 zł
298/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Fototeka - historia mniejszości niemieckiej na zdjęciach i dokumentach 0,00 zł
299/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Juka - Jugendakademie 0,00 zł
300/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Sławni niemieccy Ślązacy - publikacja popularno-naukowa dla dzieci 0,00 zł
301/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Z mniejszością niemiecką na Ty - Materiał edukacyjny dla szkół średnich 0,00 zł
302/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Wsparcie działalności zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim 117 000,00 zł
303/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Letnie warsztaty tematyczne w siedzibach TSKN 14 000,00 zł
304/ESOM/2017 Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego "Biblia Franciszka Skoryny i inne stare druki" 0,00 zł
305/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Koncerty 2017 0,00 zł
306/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Konferencja popularno-naukowa. 500 lat reformacji - reformacja na Śląsku, Pomorzu i Prusach Wschodnich 0,00 zł
307/ESOM/2017 Fundacja Prosvita Spotkania z kulturą ukraińską 0,00 zł
308/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Sceniczne słowo" 8 000,00 zł
309/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs Szkolnych Zespołów Teatralnych 14 000,00 zł
310/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs recytatorski "Ojczyste słowo" 23 000,00 zł
311/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych 22 000,00 zł
312/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Działalność Białoruskich amatorskich zespołów artystycznych 54 900,00 zł
313/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Wydanie płyty CD z piosenkami zespołu młodzieżowego "Kałaski" 0,00 zł
314/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika Niwa XX Konkurs poezji i prozy "Debiut" 12 000,00 zł
315/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika Niwa XX Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie "Biazmieżża" 0,00 zł
316/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika Niwa Warsztaty "Sustreczy Zorki" 14 000,00 zł
317/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika Niwa Wydanie książki Mirosławy Łukszy "Śpiew drzew" w języku białoruskim 0,00 zł
318/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika Niwa Wydanie w języku białoruskim książki Hanny Kondratiuk-Świerubskiej "Па Прыпяці па Нобель" - "Po Prypeci do Nobla" 0,00 zł
319/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Białoruski Alfabet Sztuki 28 000,00 zł
320/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Cyrylicą pisane 22 000,00 zł
321/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce I tam żywuć ludzi 28 000,00 zł
322/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Kultura na schodach Muzeum 13 500,00 zł
323/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Białoruska Grupa Teatralna 10 400,00 zł
324/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Muzyka bez zastrzeżeń 0,00 zł
325/ESOM/2017 Gminne Centrum Kultury w Gródku Cykl zabaw letnich przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek 0,00 zł
326/ESOM/2017 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Uroczyste obchody 74. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim 2 100,00 zł
327/ESOM/2017 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Działalność Ośrodka Kultury Czeskiej „ Klub Czeski” w Zelowie na rok 2017 0,00 zł
328/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Koło Teatralne w Języku Białoruskim "Zabawa w teatr" 21 000,00 zł
329/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Działalność grupy tanecznej "Padlaski wianok" (Podlaski wianek) 0,00 zł
330/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Letnie warsztaty etnograficzne „Tutaj się urodziłem” 0,00 zł
331/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Żemerwa - Działalność studia i zespołu folkloru tradycyjnego podlaskich Bialorusinów 16 700,00 zł
333/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation II Ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin Ormian Polskich 11 000,00 zł
334/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Dzień Ormiański 10 000,00 zł
335/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Lato z Tradycją – XIV Białoruskie Warsztaty Etnograficzno-Historyczne przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 5 900,00 zł
336/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Wyjazd dla młodzieży pochodzenia ormiańskiego połączony z wycieczkami do miejsc ściśle związanych z Ormianami Polskimi „ Kuty nad Czeremoszem – mała stolica Ormian” – IX edycja 0,00 zł
337/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Digitalizacja archiwalnych numerów Tygodnika Białorusinów w Polsce Niwa z lat 1985-1990 0,00 zł
338/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 47, 48 32 000,00 zł
339/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego II Dni Kultury Niemieckiej 0,00 zł
340/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu XXVII Festiwal Pieśni do słów Josepha von Eichendorffa 0,00 zł
341/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 16 edycja Konkursu Piosenki Niemieckiej 0,00 zł
342/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Ocalić od zapomnienia – uroczystości upamiętniające ofiary Tragedii Górnośląskiej 0,00 zł
343/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Festiwal Kultury Niemieckiej "KREISKULTURFEST 2017" 11 000,00 zł
344/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Warsztaty plastyczne z zakresu historii sztuki „Od Albrechta Dürera do Otmara Alta” 0,00 zł
345/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność grup tanecznych oraz orkiestry dętej 14 950,00 zł
346/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność chórów i grup śpiewaczych województwa śląskiego 40 950,00 zł
347/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność dziecięco-młodzieżowych zespołów artystycznych województwa śląskiego 42 250,00 zł
348/ESOM/2017 Stowarzyszenie u siebie - At home Cykl programów dokumentalnych p.n. "Łemkowskie opowieści" 0,00 zł
349/ESOM/2017 Uniwersytet Pedagogiczny im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Działalność służąca zachowaniu i rozwojowi języka łemkowskiego - kształcenie kandydatów na nauczycieli języka łemkowskiego 31 000,00 zł
350/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Prolog - III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego, poświęcone 500-leciu białoruskiej sztuki drukarskiej 0,00 zł
351/ESOM/2017 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku Działalność Zespołów Artystycznych DKL w Puńsku 9 000,00 zł
352/ESOM/2017 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku III Festiwal Tańca Litewskiego "Raitakojis" 5 000,00 zł
353/ESOM/2017 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku XV Konkurs Litewskiej Piosenki Dziecięcej "Dainorėlis" 3 000,00 zł
354/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Białoruskie warsztaty etnograficzno-muzyczne na Ziemi Nadbużańskiej 0,00 zł
355/ESOM/2017 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku XXVI Festiwal Teatrów Stodolanych 6 500,00 zł
356/ESOM/2017 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku XI Święto Rodzin Muzykujących 0,00 zł
357/ESOM/2017 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku XXIV Spotkania Mniejszości Narodowych 0,00 zł
358/ESOM/2017 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku Obchody głównego święta litewskiej mniejszości narodowej w Polsce - Odzyskania Niepodległości przez Litwę 0,00 zł
359/ESOM/2017 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku Dziecięco-młodzieżowy międzynarodowy obóz teatralny 0,00 zł
360/ESOM/2017 Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro Wirtualne Muzeum Histori i Kultury Romów 0,00 zł
361/ESOM/2017 Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro Utworzenie Biura Małopolskiego Stowarzyszenia Romów Jamaro 0,00 zł
362/ESOM/2017 Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro Motywacyjne wycieczki integracyjne 0,00 zł
363/ESOM/2017 Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro Dwie kultury jeden plac zabaw 0,00 zł
364/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Tam po majowuj rosi - XIV Podlasko-Poleskie Spotkania w Tradycji 10 000,00 zł
365/ESOM/2017 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Świetlica językowa dla dzieci 7 440,00 zł
366/ESOM/2017 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Grupa muzyczna 0,00 zł
367/ESOM/2017 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Maluszkowo 0,00 zł
368/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe "Walizka podróżnicza o Śląsku i Mniejszości Niemieckiej" 0,00 zł
369/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe "Dobry nauczyciel języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej od A do Z" 0,00 zł
370/ESOM/2017 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Warsztaty integracyjno szkoleniowe „Zelowskich Dzwonków” zakończone trasą koncertową 0,00 zł
371/ESOM/2017 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie XV Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych 7 900,00 zł
372/ESOM/2017 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie VII Przegąd Bajki Czeskiej 4 000,00 zł
373/ESOM/2017 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Zabawy z językiem czeskim 5 000,00 zł
374/ESOM/2017 Stowarzyszenie Ziemia Pucka Rozwój młodzieżowego ruchu artystycznego i propagowanie twórczości w języku regionalnym poprzez organizację cyklu koncertów Kaszubski Idol Live 2017 47 000,00 zł
375/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Szkółka kultury i j. romskiego 10 000,00 zł
376/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Rom po drom 0,00 zł
377/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Międzynarodowy Dzień Romów 9 000,00 zł
378/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Dni Kultury Romskiej 0,00 zł
379/ESOM/2017 Gmina Miejska Przemyśl Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu 0,00 zł
380/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Kolędniczych "Gwiazda i kolęda" 16 000,00 zł
381/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska'2017" 141 000,00 zł
382/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 25 000,00 zł
383/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kupalle 25 000,00 zł
384/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bandarouskaja Haściounia" 0,00 zł
385/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 0,00 zł
386/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych 24 000,00 zł
387/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konkurs "Śpiewające Rodziny" 0,00 zł
388/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie 0,00 zł
389/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Organizacja koncertu oratorium „I believe” w wykonaniu chóru Solitiude 0,00 zł
390/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne V Festiwal "Kultura bez Granic - Siemiatycze ' 2017" 0,00 zł
391/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności" 0,00 zł
392/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno" 0,00 zł
393/ESOM/2017 Fundacja Teatr Czrevo IV Festiwal Teatralny Ode 16 000,00 zł
394/ESOM/2017 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych Romano Dzipen 13 000,00 zł
395/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 20 000,00 zł
396/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Działalność biblioteki i archiwum przy Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 13 000,00 zł
397/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Od Rusal do Jana 2017 25 000,00 zł
398/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Publikacja rocznika Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 8 000,00 zł
399/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Wystawa: Łemkowie na starej fotografii w 70-tą rocznicę akcji "Wisła" 0,00 zł
400/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Wydanie książki "Z Florynką w sercu" 0,00 zł
401/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Inwentaryzacja zbiorów Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 0,00 zł
402/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 0,00 zł
403/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce XXXVI Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych 10 500,00 zł
404/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce XXIV Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce 17 500,00 zł
405/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Przegląd Folklorystyczny "Ostatki-Fasiangy" w Krempachach 9 100,00 zł
406/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Wydawanie miesięcznika Zivot 154 000,00 zł
407/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Almanach "Słowacy w Polsce" 10 500,00 zł
408/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność świetlic Towarzystwa Słowaków w Polsce 54 600,00 zł
409/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność zespołów folklorystycznych i orkiestr dętych TSP 30 100,00 zł
410/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej 0,00 zł
411/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Wydanie kalendarza ściennego i kalendarzyków kieszonkowych 0,00 zł
412/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Bohdan Gębarski - Wybór poezji ormiańskiej - wydanie tomiku poezji 0,00 zł
413/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Walerian Tumanowicz - Ormianin Polski - Żołnierz Niezłomny 0,00 zł
414/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation 650 lat Ormian w Polsce - Mobilne Muzeum Ormian Polskich 0,00 zł
415/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Zakup książek o tematyce romskiej do biblioteki Fundacji pod imieniem Bosmana w ramach edukacji dzieci i młodzieży 0,00 zł
416/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Konkurs recytatorski im. Bronisławy Wajs-Papuszy dla dzieci i młodzieży romskiej 0,00 zł
417/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Międzynarodowy Dzień Roma w Bydgoszczy- pierwsza edycja I 0,00 zł
418/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Nauka języka romskiego w świetlicy integracyjnej w Bydgoszczy w ramach edukacji dzieci i młodzieży romskiej 0,00 zł
419/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Nauka tańca i śpiewu w świetlicy integracyjnej w Bydgoszczy 0,00 zł
420/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Kontynuacja działalności młodzieżowo-dziecięcego zespołu "Romano dzipen" 0,00 zł
421/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Folklor w Muzyce Poważnej 0,00 zł
422/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Wydanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Ruskiej Bursy „Rocznika Ruskiej Bursy 2017” 8 000,00 zł
423/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Tygodnik lem.fm+ 0,00 zł
424/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Gypsy Carnaval Muzyki i Tańca Romów 0,00 zł
425/ESOM/2017 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ethnos" Romskie media. Audycje telewizyjne w języku romani 0,00 zł
426/ESOM/2017 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ethnos" Kirkut - przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Łodzi - I etap 0,00 zł
427/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Zakup książek o tematyce romskiej do biblioteki „Fundacji pod imieniem Bosmana” w ramach edukacji dzieci i młodzieży 2 000,00 zł
428/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Wigilia romska 0,00 zł
429/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Konkurs recytatorski im. Bronisławy Wajs-Papuszy dla dzieci i młodzieży romskiej 4 200,00 zł
430/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 80 000,00 zł
431/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Nauka języka romskiego w świetlicy integracyjnej w Bydgoszczy w ramach edukacji dzieci i młodzieży romskiej 2 500,00 zł
432/ESOM/2017 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Tomik wierszy Tadeusza Karabowicza w języku ukraińskim "Łuhyny" 0,00 zł
433/ESOM/2017 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Pierwsza edycja edukacyjno-etnograficzna „Ginące zawody” - Warsztaty garncarskie 0,00 zł
434/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Audycje telewizyjne i internetowe 0,00 zł
435/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Reklama internetowa i outdoorowa 0,00 zł
436/ESOM/2017 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Czasopismo "Almanach Żydowski 2017/2018" 0,00 zł
437/ESOM/2017 Kaszëbskô Jednota Po kaszubsku z Arką Gdynia 0,00 zł
438/ESOM/2017 Kaszëbskô Jednota Wakacje z językiem kaszubskim (2017) 0,00 zł
439/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej IV warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dzieci i młodzieży tatarskiej 9 000,00 zł
440/ESOM/2017 Stowarzyszenie Ziemia Pucka Podtrzymywanie i rozwijanie w społeczności kaszubskiej znajomości języka kaszubskiego poprzez rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Kaszëbë” (2017) 300 000,00 zł
441/ESOM/2017 Fundacja Łemkowska Zagroda Warsztaty "Młody Kustosz" 0,00 zł
442/ESOM/2017 Fundacja Łemkowska Zagroda Śpiewnik "Сьпівник під пазуху. Śpiwnyk pid pazuchu" 0,00 zł
443/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Wydawanie tygodnika "Nasze Słowo" 2017-2019 420 000,00 zł
444/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Wydanie rocznika "Almanach Ukraiński" 2018 25 000,00 zł
445/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Międzynarodowy Dzień Roma w Bydgoszczy- pierwsza edycja I 9 000,00 zł
446/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Misteria Kupalskie 0,00 zł
447/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce KONKURSY:RECYTATORSKI,JĘZYKA LITEWSKIEGO,HISTORII I GEOGRAFII LITWY 7 500,00 zł
448/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce OBCHODY 84-EJ ROCZNICY LOTU NAD ATLANTYKIEM STEPONASA DARIUSA I STASYSA GIRENASA 4 500,00 zł
449/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich www.karaimi.org 4 000,00 zł
450/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Cyfrowe archiwum karaimskie 13 000,00 zł
451/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego "Dostłar" 10 000,00 zł
452/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Nauka tańca i śpiewu w świetlicy integracyjnej w Bydgoszczy 0,00 zł
453/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce JARMARK FOLKLORYSTYCZNY ZIELNA 10 000,00 zł
454/ESOM/2017 Fundacja Łemkowska Zagroda Publikacja książki – „Powroty wysiedlonych". 0,00 zł
455/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Działalność Zespołu Pieśni Tańca "Łastiwoczka" i Dziecięcego Zespołu "Łastiwczata" 25 000,00 zł
456/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie Działalność zespołów artystycznych TKLN "Ojczyzna" w Kwidzynie 0,00 zł
457/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Tradycje jeździeckie Tatarów Polskich. Warsztaty jazdy konnej oraz łucznictwa 0,00 zł
458/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Wydanie miesięcznika dla dzieci mniejszości litewskiej w Polsce "AUŠRELĖ" 22 000,00 zł
459/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków XXV Łemkowska Jesień Twórcza 5 500,00 zł
460/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Łemkowski Rocznik na 2017 rok 8 000,00 zł
461/ESOM/2017 Fundacja pod imieniem Bosmana Kontynuacja działalności młodzieżowo-dziecięcego zespołu "Romano dzipen" 9 000,00 zł
462/ESOM/2017 Gminne Centrum Kultury w Dubinach Rozwój i ochrona kultury niematerialnej mniejszości białoruskiej poprzez wsparcie zespołu folklorystycznego "Żawaranki" 0,00 zł
463/ESOM/2017 Natalia Gierasimiuk Wieczorki Białoruskie 0,00 zł
464/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Dwumiesięcznik "Besida" 30 000,00 zł
465/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Noc Świętojańska. Noc magii i tradycji. 4 000,00 zł
466/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce XXVI Festiwal Teatrów Dziecięcych 14 500,00 zł
467/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Wydanie książki dla dzieci z legendami wraz z audiobookiem 0,00 zł
468/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Zakup strojów estradowych 0,00 zł
469/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Ožkiniai linų mėlynų 0,00 zł
470/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Punsko parapija 1597-2017 8 000,00 zł
471/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Wydanie 24 numerów dwutygodnika "AUŠRA" 240 000,00 zł
472/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Zlot zespołów artystycznych "SĄSKRYDIS - 2017" 20 000,00 zł
473/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Same cudze dzieci" - wydanie książki 0,00 zł
474/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Międzynarodowe jubileuszowe spotkanie miłośników poezji i prozy w Suwałkach 2 500,00 zł
475/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Wykłady dla młodzieży romskiej prowadzone przez Króla Romów w Polsce 0,00 zł
476/ESOM/2017 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Spotkania z muzyką Kaszub 0,00 zł
477/ESOM/2017 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Jan Trepczyk - pieśniodziej kaszubskiej ziemi. W 110 rocznicę urodzin 0,00 zł
478/ESOM/2017 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona 0,00 zł
479/ESOM/2017 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Renaty Gleinert na piosenkę (pieśń) w języku kaszubskim 0,00 zł
480/ESOM/2017 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej IV Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu o tematyce pasyjnej w języku kaszubskim 0,00 zł
481/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Koncert zaduszkowy "VĖLINĖS" 2 500,00 zł
482/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Wydanie zeszytu do nauki liter hebrajskich "Hebrajski na kolorowo" (tytuł roboczy) 0,00 zł
483/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków "XXXVII Łemkowska Watra na Obczyźnie" 60 000,00 zł
484/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Ukraińskie spotkania na pograniczach 0,00 zł
485/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Program edukacji dzieci młodzieży 33 500,00 zł
486/ESOM/2017 Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa Oni - to my Wieczorki Białoruskie 0,00 zł
487/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Działalność świetlicy romskiej 0,00 zł
488/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Świetlica integracyjna 0,00 zł
489/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Organizacja konferencji metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli języka kaszubskiego w 2017 roku 0,00 zł
490/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Letnia szkoła języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub 0,00 zł
491/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kaszëbë Music Festiwal - IV Festiwal Piosenki Kaszubskiej 0,00 zł
492/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Międzynarodowy Dzień Romów połączony z konkursem prac plastycznych i koncertem zespołu cygańskiego 7 000,00 zł
493/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Akademia Bajki Kaszubskiej w 2017 roku 23 000,00 zł
494/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Warsztaty regionalne - "Remusowa Kara 2017" 14 400,00 zł
495/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Skarbnica Kaszubska - kaszubski portal edukacyjny 0,00 zł
496/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Witrualne Kaszuby - multimedialny portal internetowy 0,00 zł
497/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Spotkania Teatralne "Zdrzadnio Tespisa" 0,00 zł
498/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie książki „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery w przekładzie na język kaszubski 0,00 zł
499/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Multimedialny słownik internetowy kaszubsko-polsko-angielski 0,00 zł
500/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Spotkania piszących po kaszubsku w 2017 roku 0,00 zł
501/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Krajobraz kulturowy Kaszub w animacji poklatkowej - warsztaty 0,00 zł
502/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji dla dzieci wraz z audiobookiem "Bôjkòwô krôjna Mariolczi" 0,00 zł
503/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie II tomu publikacji "Kaszëbskô Encyklopediô Tematicznô - Biologiô" 0,00 zł
504/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie kaszubskojęzycznej ściennej mapy historyczno-kulturowej Województwa Pomorskiego 0,00 zł
505/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie pierwszego kaszubskojęzycznego teledysku dla dzieci 0,00 zł
506/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie Vademecum kaszubskiego - tom 4 Literatura kaszubska 0,00 zł
507/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2017 r. 248 000,00 zł
508/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Biesiada cygańsko-słowiańska połączona z konkursem piosenki cygańskiej 0,00 zł
509/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Spotkania z Łemkowszczyzną 0,00 zł
510/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Warsztaty artystyczne XVII Łemkowskie Jeruzalem 0,00 zł
511/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Warsztaty tańca kaszubskiego 0,00 zł
512/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach XXXV "Łemkowska Watra" 145 000,00 zł
513/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Kwartalnik "Watra" 25 000,00 zł
514/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Działalność Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT "Kyczera" 20 000,00 zł
515/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Organizacja XX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą" 36 000,00 zł
516/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Działalność artystyczna Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" 70 000,00 zł
517/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji pt. "Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych" (wydanie II uzupełnione) 0,00 zł
518/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Łemkowskie Kermesze 0,00 zł
519/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków XI Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską 7 000,00 zł
520/ESOM/2017 Fundacja Muzyka Cerkiewna Mniejszość białoruska w kulturze regionu - Jubileuszowe XV Białowieskie Integracje Artystyczne "Peretocze 2017" 0,00 zł
521/ESOM/2017 Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki Niemieckojęzyczna działalność biblioteczna w środowisku wiejskim za pośrednictwem bibliobusów 20 480,00 zł
522/ESOM/2017 Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki Działalność biblioteczna dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce poprzez Centralną Bibliotekę Caritas Diecezji Opolskiej im. Josepha von Eichendorffan Opolu 0,00 zł
523/ESOM/2017 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" Prowadzenie biblioteki i pracowni digitalizacyjnej 0,00 zł
524/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Dziecięce Festiwale i Konkursy 42 000,00 zł
525/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Ukraińskie Jarmarki 0,00 zł
526/ESOM/2017 Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki Wydawanie przewodnika pielgrzymkowego 0,00 zł
527/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Festiwal młodych/Jugendfestival 0,00 zł
528/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Spotkania dyskusyjne 0,00 zł
529/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków XXV Spotkania z Kulturą Łemkowską 10 000,00 zł
530/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich U podnóża Owidiusza - wspólnota kucka nad Czeremoszem 0,00 zł
531/ESOM/2017 Fundacja Shalom Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poswięconych kulturze jidysz w ramach XIV edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 0,00 zł
532/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Działalność Młodzieżowego Zespołu Wokalnego SMN "Warmia" 0,00 zł
533/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Publikacja książkowa „Śladami Rosjan w Polsce” (dwujęzyczna) Cz. 6 10 000,00 zł
534/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Wydanie dwujęzycznej publikacji z cyklu „Nasze nasledie / Nasze dziedzictwo” pod nazwą „10 szedewrów romansow rosyjskich/Pierwsza dziesiątka romansów rosyjskich” 0,00 zł
535/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Rosyjski Salon Literacki 0,00 zł
536/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego „W języku Puszkina…” 0,00 zł
537/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Wieczór piosenki rosyjskiej „Białe noce” 0,00 zł
538/ESOM/2017 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" XII Ogólnopolski konkurs poezji łemkowskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 8 500,00 zł
539/ESOM/2017 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim XXIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "Romane dyvesa 2017" 100 000,00 zł
540/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji „Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów” 0,00 zł
541/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji „Zaklęta Stegna. Bajki kaszubskie” 0,00 zł
542/ESOM/2017 Diecezja Opolska Remont części kamienicy z przeznaczeniem na działalność edukacyjno-kulturalną na rzecz mniejszości niemieckiej prowadzoną przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej 0,00 zł
543/ESOM/2017 Fundacja Teatr Czrevo Wystawienie cyklu spektakli dla dzieci w białoruskiej gwarze podlaskiej 8 300,00 zł
544/ESOM/2017 Stowarzyszenie Midrasz Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego "Midrasz" (dwumiesięcznik) w 2017 r. 155 000,00 zł
545/ESOM/2017 Stowarzyszenie OrthNet „UKRAIŃSKIE SMAKI – opowieść o mniejszości przez pryzmat kuchni”. 0,00 zł
546/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Weihnachtsmarkt 2017 0,00 zł
547/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Antidotum 2017 20 000,00 zł
548/ESOM/2017 Fundacja Chai Varshe - wspólny dom. Program edukacji międzykulturowej i integracji dzieci polskich i żydowskich 0,00 zł
549/ESOM/2017 Fundacja Chai 9 miesięczny kurs obejmujący: studiowanie najważniejszych pism judaizmu, naukę śpiewu i naukę języków: hebrajskiego i jidisz 0,00 zł
550/ESOM/2017 Fundacja Chai Chanuka 2017 0,00 zł
551/ESOM/2017 Fundacja Chai Judaizm 60+ 0,00 zł
552/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Opracowanie i druk publikacji książkowej "Zapomniane obrazy. Łemkowszczyzna w fotografiach Iwana Masleja z lat 1923 i 1938" 0,00 zł
553/ESOM/2017 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Kaszubi Czytają - Dyskusyjny Klub Książki Kaszubskiej 0,00 zł
554/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Promowanie kultury romskiej w inscenizacjach teatralnych bajek i baśni 8 000,00 zł
555/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Wspólna wieczerza - świąteczne spotkanie starszyzny z młodym pokoleniem 0,00 zł
556/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Szkółka niedzielna dla dzieci i młodzieży romskiej 5 000,00 zł
557/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Wieczór z poezją romską 0,00 zł
558/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie Szlakiem martyrologii Romów - kontynuacja 10 000,00 zł
559/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Wydanie monografii łemkowskiej wsi Binczarowa 0,00 zł
560/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Walpurgisnacht - Noc Świętej Walpurgii 0,00 zł
561/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Wydanie płyty CD pn. "Pieśń łemkowska w XXI wieku" 0,00 zł
562/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Łemkowskie radio lem.fm 203 000,00 zł
563/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Realizacja III części filmu "Akcja "Wisła" - "Powrót" 0,00 zł
564/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów "Bliżej kultury, bliżej marzeń" 0,00 zł
565/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wsparcie działalności wydawniczej - wydanie audiobooka z poezją niemiecką 0,00 zł
566/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce PROSTIR-Ukraiński Multimedialny Portal 0,00 zł
567/ESOM/2017 Fundacja Go'n'Act Platforma internetowa: Książka Kucharska Romów 0,00 zł
568/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Warsztaty - Realioznawcze dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej 0,00 zł
569/ESOM/2017 Uniwersytet Gdański Etnofilologia kaszubska 119 000,00 zł
570/ESOM/2017 Fundacja Shalom XV Seminarium Języka i Kultury Żydowskiej 0,00 zł
571/ESOM/2017 Fundacja Shalom Kursy Języka Jidysz w Łodzi 0,00 zł
572/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów Bahtałe-Roma Dni Kultury Romskiej-X Edycja 13 000,00 zł
573/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Ormiańska Polska - I etap 0,00 zł
574/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Dwujęzyczne czasopismo mniejszości ormiańskiej "Awedis" 32 000,00 zł
575/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Spotkajmy się w Wirtualnym Świecie Polskich Ormian 15 000,00 zł
576/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Od indeksacji ormiańskokatolickich ksiąg metrykalnych i ksiąg zapowiedzi do poznania historycznych społeczności polskich Ormian - kontynuacja 21 000,00 zł
577/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Opracowanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych i muzealnych z zasobu Archiwum Polskich Ormian - etap V 15 000,00 zł
578/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Działalność zespołu Lemko Tower i Lemko Tower Junior w okresie 01.01.2017-31.12.2017r. 29 050,00 zł
579/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie Festyn międzypokoleniowy - rodzinny 0,00 zł
580/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Wydawanie półrocznika "Biełaruski nastaunik" 24 000,00 zł
581/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA 20 lat nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku-promocja edukacji białoruskiej 0,00 zł
582/ESOM/2017 Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha" VI MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ W KRAKOWIE 2017 75 000,00 zł
583/ESOM/2017 Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego Agrafa Remont budynku na potrzeby działalności kulturalnej mniejszości romskiej 0,00 zł
584/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie Białoruskie Spotkania Folkowe / Biełaruskija Folk Sustreczy 2017 0,00 zł
585/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie Wydanie zbioru "Pieśni białoruskie Ziemi Michałowskiej / Biełaruskija pieśni Michałouskaj ziamli" 0,00 zł
586/ESOM/2017 Towarzystwo Przyjaciół Białowieży Różnogłosie - cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej 8 000,00 zł
587/ESOM/2017 Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki Wydawanie czasopisma "Die Heimatkirche. Glaube und Kultur in Schlesien" 14 000,00 zł
588/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Historia i przyszłość Grupy Młodzieżowej „Ermis” – 25 lat w mniejszości niemieckiej 0,00 zł
589/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Dni kultury ukraińskiej 0,00 zł
590/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Akcja „Wisła” – 70 lat po 0,00 zł
591/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Łemkowska Watra w Ługach 55 000,00 zł
592/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Chóry i zespoły artystyczne 114 300,00 zł
593/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "Jaw Dikh" "Jaw Dikh" - Spotkanie Artystów romskich i nie romskich w Czarnej Górze 0,00 zł
594/ESOM/2017 Fundacja Villa Sokrates XVII Trialog w Krynkach - sympozjum dyskusyjne 19 000,00 zł
595/ESOM/2017 Związek Ormian w Polsce im. ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Treasures of music. Skarby muzyki. Armenia. 0,00 zł
596/ESOM/2017 Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie (Rynek 20-21 33-100 Tarnów) "Broken silence" - tłumaczenie filmu o zagładzie Romów 0,00 zł
597/ESOM/2017 Związek Ormian w Polsce im. ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Kresy w grafice – kościoły, cerkwie, ormiańskie dworki 0,00 zł
598/ESOM/2017 Związek Ormian w Polsce im. ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Dni kultury ormiańskiej 12 500,00 zł
599/ESOM/2017 Związek Ormian w Polsce im. ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach Biblioteka ormiańska 3 500,00 zł
600/ESOM/2017 Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie Replika wozu cygańskiego 0,00 zł
601/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "Jaw Dikh" Malowany Tabor 0,00 zł
602/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. Zespół "Rimani cierheń" - jesteśmy dobrzy, będziemy lepsi 9 000,00 zł
603/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. VIII Ogólnopolski Festiwal Romskich i Polskich Dziecięcych Zespołów Taneczno-Wokalnych pod hasłem "Muzyka łagodzi obyczaje" 2017 40 000,00 zł
604/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Międzynarodowy Dzień Romów połączony z konkursem prac plastycznych i koncertem zespołów romskich 0,00 zł
605/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Roma w Polsce "Jankesci" Kształcenie młodych Romów w zakresie sztuki muzycznej 0,00 zł
606/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Roma w Polsce "Jankesci" Renowacja Centrum edukacyjno-kulturowego społeczności romskiej 0,00 zł
607/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Roma w Polsce "Jankesci" Dni kultury romskiej 2017 0,00 zł
608/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Roma w Polsce "Jankesci" Wydanie płyty zespołu romskiego 0,00 zł
609/ESOM/2017 Fundacja Villa Sokrates „Miniatury” Sokrata Janowicza - audiobook w języku białoruskim 0,00 zł
610/ESOM/2017 Fundacja Villa Sokrates „Stulecie oszołomów” - tłumaczenie „Chatniaho stahoddźia” Sokrata Janowicza 0,00 zł
611/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej "Zefiryn" Dni Kultury Romskiej 2017 13 000,00 zł
612/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach XV Jubileuszowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2017 8 000,00 zł
613/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach Obóz zimowy - Sejny 2017 8 000,00 zł
614/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach Dzień Państwowy Litwy - Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga 8 000,00 zł
615/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach Działalność zespołów artystycznych "Domu Litewskiego" w Sejnach 29 000,00 zł
616/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Łemkowskie radio internetowe - Radio Lemko 50 000,00 zł
617/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Remont elewacji krakowskiej siedziby Towarzystwa Słowaków w Polsce 0,00 zł
618/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Łemkowska telewizja internetowa - LEMKO TV 15 000,00 zł
619/ESOM/2017 Białowieski Ośrodek Kultury Wieczorki białoruskie w Białowieży 0,00 zł
620/ESOM/2017 Białowieski Ośrodek Kultury Suniczki - dziecięco-młodzieżowy zespół białoruskiej mniejszości narodowej 0,00 zł
621/ESOM/2017 Europejskie Towarzystwo Edukacji i Kultury Romów Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów 0,00 zł
622/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów Barwy Romskiego Szczęścia 2017- kontynuacja 13 000,00 zł
623/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Rozmówki polsko-łemkowskie „Porozmawiajmy po łemkowsku” 0,00 zł
624/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Folwark zwierzęcy George Orwella w tłumaczeniu na język łemkowski 0,00 zł
625/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Wydanie II części książki Petra Murianki "A Wisła dalej płynie..." 0,00 zł
626/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Muminki Tove Janssona w tłumaczeniu na język łemkowski 0,00 zł
627/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Sabantuj - Tatarska Sztuka Turniejowa 6 000,00 zł
628/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Bądźmy razem - pielęgnacja tożsamości Tatarów Polskich 6 500,00 zł
629/ESOM/2017 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Działalność chóru NSMN 0,00 zł
630/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Chatka Puchatka A.A. Milne w tłumaczeniu na język łemkowski 0,00 zł
631/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI Warsztaty liturgiczne - czyli podniesienie kwalifikacji językowych osób Mniejszości Niemieckiej zaangażowanych w kształtowanie liturgii w kościołach katolickich 0,00 zł
632/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Opowieści galicyjskie w tłumaczeniu na język łemkowski 0,00 zł
633/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Nagranie i wydanie CD „Romanse rosyjskie” z cyklu „Nasze nasledie / Nasze dziedzictwo” 0,00 zł
634/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Rozmówki angielsko-łemkowskie „Let’s speak Lemko language” 0,00 zł
635/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Obchody 650-lecia diaspory ormiańskiej w Polsce 0,00 zł
636/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Remont elewacji i dachu wieży ciśnień Lemko Tower 0,00 zł
637/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Wydanie czterech numerów Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 8 000,00 zł
638/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "Jaw Dikh" "Jakub i Bachtało" - opowiadanie, historia dwóch chłopców Jakuba i Bachtałego 8 000,00 zł
639/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "Jaw Dikh" "Jaw Dikh" Międzynarodowe Spotkanie Artystów Romskich i nie romskich w Czarnej Górze 12 000,00 zł
640/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzenie sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej w Krakowie 27 450,00 zł
641/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "Jaw Dikh" Malowany Tabor 11 000,00 zł
642/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzenie teatrzyku przez uczniów sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej w Krakowie 4 550,00 zł
643/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "Jaw Dikh" "Dom - Romska Legenda" Warsztaty teatru cieni, artystyczne dla dzieci romskich z teatru 15 000,00 zł
644/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne 0,00 zł
645/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Działalność kulturalno-edukacyjna TU 28 500,00 zł
646/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia "Nad Buhom i Narwoju" 115 000,00 zł
647/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Audycje radiowe w języku ukraińskim "Ukraińskie słowo" 26 600,00 zł
648/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Działalność amatorskich zespołów artystycznych 57 400,00 zł
649/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu 0,00 zł
650/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Wydanie płyty CD z okazji jubileuszu zespołu "Dobryna" 0,00 zł
651/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Zimowisko integracyjne dla dzieci i młodzieży 9 700,00 zł
652/ESOM/2017 Białowieski Ośrodek Kultury Ruczajok - zespół białoruskiej mniejszości narodowej 0,00 zł
653/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolęda i szczedriwką - Konkurs Piosenki Ukraińskiej „ Z Pidlaśkoji Krynyci”- Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” 0,00 zł
654/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży "U źródeł" 18 000,00 zł
655/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Działalność Łemkowskiego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego „Łemkowski Pierścionek” 0,00 zł
656/ESOM/2017 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Program edukacyjno-kulturalny Centrum Kultury Jidysz 0,00 zł
657/ESOM/2017 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Cykl zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Kultury Jidysz 0,00 zł
658/ESOM/2017 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Kursy języka jidysz, hebrajskiego oraz warsztaty piosenki 0,00 zł
659/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. Letnie warsztaty taneczno-wokalne dla dzieci i młodzieży polsko-romskiej - Taniec moim życiem 2017 0,00 zł
660/ESOM/2017 Chabad Lubawitch Kraków Chasydzkie spacery po Krakowie 0,00 zł
661/ESOM/2017 Chabad Lubawitch Kraków Prowadzenie krakowskiej jesziwy z elementami warsztatowymi integrującymi mniejszość żydowską z mieszkańcami Krakowa 0,00 zł
662/ESOM/2017 Fundacja "Pro Arte 2002" XIX Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA 38 450,00 zł
663/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Polsce Remont pomieszczeń piwnicznych odświeżenie elewacji siedziby Stowarzyszenia Romów w Polsce 0,00 zł
664/ESOM/2017 Fundacja Kultury Rozruch Andy Warhola - opera łemkowska 0,00 zł
665/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. Powrót do korzeni narodowościowych - Indie kolebką mojej kultury 0,00 zł
666/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Dodruk wyczerpanego nakładu zeszytów do nauki języka hebrajskiego "Otiot,otiot" i "Me alef ad taw" 0,00 zł
667/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Kurs języka hebrajskiego biblijnego jako narzędzie zachowania tożsamości 0,00 zł
668/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Trzecie warsztaty dla nauczycieli języka hebrajskiego 10 000,00 zł
669/ESOM/2017 Fundacja Stara Droga Lemkoland - łemkowskie edukacyjne pismo dla dzieci 15 000,00 zł
670/ESOM/2017 Stowarzyszenie Żydowskie Motywy "Żydowskie Motywy" -13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy i pokazy pofestiwalowe 0,00 zł
671/ESOM/2017 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Romowie - monitoring publikacji 0,00 zł
672/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Jubileusz 70-lecia Towarzystwa Słowaków w Polsce 0,00 zł
673/ESOM/2017 Morski Instutyt Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Kaszëbë na walë / Kaszuby na fali 0,00 zł
674/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Buńczuk - tatarskie trwanie w tradycji i kulturze 10 000,00 zł
675/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 20 lat audycji „Die deutsche Stimme aus Ratibor” 6 000,00 zł
676/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Codzienne radio internetowe mniejszości niemieckiej w Polsce – warsztaty 0,00 zł
677/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Filmowa prezentacja grup kulturalnych 0,00 zł
678/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Koncert "Muzyka nie zna granic" 0,00 zł
679/ESOM/2017 Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś Założenie i prowadzenie na początkowym etapie białoruskiej biblioteki w Warszawie 0,00 zł
680/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Polsce Język romski w Polsce. Diagnoza sytuacji i perspektywy na przyszłość 0,00 zł
681/ESOM/2017 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Studia Romologica 10/2017 25 000,00 zł
682/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Fotomaraton „Polsko-niemieckie dzieje Opola”
 0,00 zł
683/ESOM/2017 Zgierskie Stowarzyszenie Romów w Zgierzu Warsztaty i festyn twórczości i kultury mniejszości romskiej w Zgierzu 0,00 zł
684/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Jubileusz 25-lecia Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP 0,00 zł
685/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Tubietiejka - zaprzyjaźnij się z tradycją 0,00 zł
686/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Śpiewnik Tatarski 0,00 zł
687/ESOM/2017 Fundacja "Dom Kultury" Działania na rzecz romskich dzieci z warszawskich Prag 20 000,00 zł
688/ESOM/2017 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie Wydanie w 2016 roku 4 numerów pisma "Kolbojnik. Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie" 0,00 zł
689/ESOM/2017 Białoruskie Zrzeszenie Studentów Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza 2017 70 000,00 zł
690/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” „Russkije wstreci/Spotkania Rosyjskie” – integracyjne spotkanie kulturalne mniejszości rosyjskiej – III edycja 0,00 zł
691/ESOM/2017 Fundacja Stara Droga Lemkoland - edukacja poprzez zabawę 0,00 zł
692/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Zespoły TU w Lublinie 0,00 zł
693/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Wydawnictwa Towarzystwa Ukraińskiego 0,00 zł
694/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Dostrzec mniejszości 0,00 zł
695/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Dostrzec mniejszości 0,00 zł
696/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Chełmszczyzna 0,00 zł
697/ESOM/2017 Fundacja Stara Droga Łemkowska Książeczka 15 000,00 zł
698/ESOM/2017 Fundacja Ari Ari Wystawa wędrowna. Muzealia mniejszości etnicznych w muzeach społecznych 0,00 zł
699/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia 25-lecie Związku Ukraińców Podlasia 30 000,00 zł
700/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Wydanie książki pt.: "Ludność ruska (ukraińska) na Podlasiu i Chełmszczyźnie w XIX i XX wieku" 0,00 zł
701/ESOM/2017 Fundacja Dialog-Pheniben Wydanie polskiej wersji językowej publikacji “Johann Trollmann and Romani Resistance to the Nazis” (roboczy tytuł "Johann Trollmann i romski ruch oporu") 17 000,00 zł
702/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Ooddział w Gorzowie Wlkp. Niebo z Lubuskimi Gwiazdami – Meteor 10 000,00 zł
703/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Zwierciadło Tatarskiej Duszy 0,00 zł
704/ESOM/2017 Fundacja Dialog-Pheniben Uczmy się uczyć o Romach - materiały edukacyjne i warsztaty dla nauczycieli 0,00 zł
705/ESOM/2017 Fundacja Ari Ari Zapomniane cmentarze na Kujawach i Pałukach 0,00 zł
706/ESOM/2017 Fundacja Ari Ari Spis podróżny. Audiodeskrypcje ormiańskie 0,00 zł
707/ESOM/2017 Fundacja Ari Ari Wystawa wędrowna. Muzealia mniejszości etnicznych w muzeach społecznych 0,00 zł
708/ESOM/2017 Fundacja WOT Klub "Zawarka": wsparcie osób rosyjskojęzycznych mieszkających w Warszawie 0,00 zł
709/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Od Eichendorffa do Hauptmanna - wizyta studyjna do Muzeum Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze 0,00 zł
711/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce "Pogoń" z kulturą i sztuką 0,00 zł
726/ESOM/2017 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Działalność Ośrodka Kultury Czeskiej „ Klub Czeski” w Zelowie na rok 2017 38 000,00 zł
732/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Pierwsze Ogólnopolskie Dni Romów - Skierniewice 2017 i nadanie imienia Lecha i Marii Kaczyńskich świetlicy romskiej w Skierniewicach 0,00 zł

Pliki do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa