Zestawienie przyznanych środków na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Zestawienie przyznanych środków na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Uwaga! Kolumna 5 zawiera całkowitą kwotę dotacji (łącznie z decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z grudnia 2016 r. oraz lutego 2017 r.).

Tabela zaktualizowana w dniu 28 marca 2017 r.

L.p. nr zadania nazwa podmiotu nazwa zadania dotacja
1 2 3 4 5
1 1/ESOM/2017 Centralna Rada Romów Budowa ośrodka kulturalnoedukacyjnego 0,00
2 2/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia 0,00
3 3/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Zakup wyposażenia meblowego na potrzeby Stowarzyszenia 0,00
4 4/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Dofinansowanie zakupu nieruchomości na potrzeby Stowarzyszenia 0,00
5 5/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Dofinansowanie zakupu wyposażenia Fundacji 0,00
6 6/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Dofinansowanie zakupu laptopa na potrzeby Fundacji 0,00
7 7/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Edukacji w Rybniku (woj.śląskie) 0,00
8 8/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Zakup wyposażenia Szczyty - Związku na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej 0,00
9 9/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Zakup projektora multimedialnego - w celu wzmocnienia warsztatów kulturalnych z językiem niemieckim 0,00
10 10/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY 0,00
11 11/ESOM/2017 URZĄD MIASTA BIAŁOGARD Budowa lapidarium w Białogardzie 0,00
12 12/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wsparcie zakupu instrumentu muzycznego w celu wsparcia działalności kulturalnej mniejszości niemieckiej w Rybniku 0,00
13 13/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent System regałów dla Biblioteki Żydowskiej im.Remu 0,00
14 15/ESOM/2017 Miasto Gorzów Wielkopolski Rewitalizacja zabytkowej willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00
15 17/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Mobilne studio transmisyjne 0,00
16 18/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Przebudowa studia radiowego lem.fm 0,00
17 20/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE KOŹLE ROGI - BILDUNGSGESELLSCHAFT COSEL ROGAU Rozbudowa budynku Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego o gimnazjum z nauczaniem języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego 0,00
18 21/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Budowa Centrum Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej - etap I 0,00
19 22/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Wykonanie dokumentacji projektowej siedziby ZUwP w Warszawie 0,00
20 23/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i wykonanie części elewacji zachodniej w budynku Narodnego Domu 500 000,00
21 26/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera"- III etap 678 000,00
22 32/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Przegląd dorobku artystycznego mniejszości niemieckiej w ramach festynu letniego "Sommerfest" 10 900,00
23 33/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur V. Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur 12 500,00
24 34/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Miesięcznik informacyjno-kulturalny mniejszości niemieckiej MITTEILUNGSBLATT 22 000,00
25 35/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla dzieci mniejszości niemieckiej 14 500,00
26 36/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur „Zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów”. Przygotowanie dokumentacji i wystawy zdjęć rodzinnych mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur z pierwszej połowy XX wieku 0,00
27 37/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze Wydawanie gazety "Miesięcznik Zielonogórski - Grünberger Monatsblatt" w formie papierowej i elektronicznej 4 000,00
28 38/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze Dofinansowanie działalności bieżącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 12 000,00
29 40/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile Impreza kulturalna z okazji obchodów XXV-lecia działalności Niemieckiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Pile 15 200,00
30 44/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Przegląd litewskich chórów kościelnych w Żegarach (gm. Sejny) w 2017 roku 6 000,00
31 45/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Wydawnictwo tygodnika Niemców w Polsce WOCHENBLATT.Pl 411 500,00
32 46/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Realizacja niemieckojęzycznej audycji telewizyjnej Niemców w Polsce 60 000,00
33 47/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Kursy Sobotnie dla dzieci 2017 120 000,00
34 48/ESOM/2017 Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś Spowodowanie nadawania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostocczyznę w 2017 roku 160 000,00
35 50/ESOM/2017 Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Działalność księgowa Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 20 000,00
36 51/ESOM/2017 Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" Dotacja podmiotowa: Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia 6 000,00
37 52/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność bieżąca Towarzystwa Słowaków w Polsce 35 000,00
38 53/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków 27 000,00
39 54/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Obsługa księgowa i biurowa Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie 7 000,00
40 55/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile Dotacja podmiotowa na 2017 rok na: 1. Obsługę finansowo - księgową, 2. Dofinansowanie kosztów najmu i użytkowania lokali w Pile i w Złotowie, (zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody i usług) 12 000,00
41 56/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Działalność bieżąca Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach na 2017 rok 8 500,00
42 57/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wzmocnienie struktury oraz zasobów lokalowych Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku (woj. Śląskie) 0,00
43 58/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Warsztaty adwentowe i XXIIIV Wieczór Adwentowy _ Betlejem Narodów 2017 5 500,00
44 59/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wzmocnienie struktury oraz zasobów kadrowych Stowarzyszenia „Język-Kultura-Tradycja- Pomostem do Europy 0,00
45 60/ESOM/2017 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" Obsługa biura w Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Mrągowie 0,00
46 61/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Druk rocznika 2018 0,00
47 62/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Realizacja niemieckojęzycznej audycji Musikschachtel-Abgekanzelt 35 000,00
48 63/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Zatrudnienie pracownika biurowego 25 000,00
49 64/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie "Domu Kopernika" 24 000,00
50 65/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Prowadzenie księgowości dla Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim 4 000,00
51 66/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2017 roku 5 000,00
52 67/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Sfinansowanie działalności bieżącej w 2017 r. 15 000,00
53 68/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Wsparcie funkcjonowania oraz administrowania stowarzyszeniem Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w 2017 roku 22 000,00
54 69/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Dotacja podmiotowa na działalność programową
Stowarzyszenia „Rosyjski Dom”
14 000,00
55 70/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2017 150 000,00
56 71/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kalendarz Białoruski - rocznik 2017 14 000,00
57 72/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma "Oberschlesische Stimme" 34 000,00
58 73/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Realizacja niemieckojęzycznych audycji radiowych 65 000,00
59 74/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic z siedzibą w Bartoszycach Działalność biurowo-księgowa Stowarzyszenia 5 000,00
60 75/ESOM/2017 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "Termopile" nr 21 w języku białoruskim 12 500,00
61 76/ESOM/2017 Joanna Chojnacka Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku 0,00
62 77/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2017 49 000,00
63 78/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność bieżąca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2017 roku 150 000,00
64 79/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Godome po kaszubsku 60 000,00
65 80/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kaszuby od kuchni 27 000,00
66 81/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kleka 0,00
67 82/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI Działalność biblioteczna dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce 0,00
68 83/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Lekcja Kaszubskiego 0,00
69 84/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Obsługa finansowo-księgowa 7 000,00
70 85/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Na gościnie 60 000,00
71 86/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Działalność bieżąca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" 29 000,00
72 87/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Norda Party 0,00
73 88/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę administracyjno-księgową i koszt eksploatacji lokalu 22 000,00
74 89/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Zatrudnienie głównej księgowej oraz referenta ds rozliczeń w biurze Związku Niemieckich Stowarzyszeń 55 000,00
75 90/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Remont schodów w budynku przy ulicy Warszawskiej 11 w Białymstoku 0,00
76 91/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku 20 000,00
77 92/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Prowadzenie bieżącej działalności 75 000,00
78 94/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika NIWA Wydawanie tygodnika społeczno-kulturalnego NIWA w języku białoruskim w roku 2017 495 000,00
79 95/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Polsce - 2017r. 112 000,00
80 96/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach Działalność bieżąca Fundacji "Dom Litewski" w Sejnach 125 000,00
81 97/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie DOTACJA PODMIOTOWA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ STOWARZYSZENIA ROMÓW W KRAKOWIE 18 000,00
82 98/ESOM/2017 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Działalność księgowa Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Jodły" 6 000,00
83 99/ESOM/2017 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2017 r. 20 000,00
84 100/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Dofinansowanie stanowiska pracy 7 000,00
85 101/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Zatrudnienie referenta ds. finansowych; wynajem pomieszczeń biurowych 20 000,00
86 102/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Polsce Wydawanie kwartalnika społeczno-kulturalnego "Dialog-Pheniben" 150 000,00
87 103/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Zatrudnienie księgowego, specjalisty ds.rozliczeń projektów oraz referentów ds. finansowych 100 000,00
88 104/ESOM/2017 Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu Działalność bieżąca Stowarzyszenia 2017 r. 0,00
89 105/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów – oddział w Prudniku Prowadzenie i utrzymanie biura oddziału terenowego Królewskiej Fundacji Romów w Prudniku 0,00
90 106/ESOM/2017 Instytut Kaszubski Dotacja podmiotowa dla Instytutu Kaszubskiego na realizację zadań związanych z ochroną i rozwojem języka kaszubskiego 14 000,00
91 107/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce w 2017 roku 0,00
92 108/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce "Pogoń" z kulturą i sztuką 64 000,00
93 109/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA STOWARZYSZENIA LITWINÓW W POLSCE 2017 44 000,00
94 110/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Działalność biurowo-księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie 7 000,00
95 111/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Letnie zabawy z językiem niemieckim 3 600,00
96 112/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 20 000,00
97 113/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie Księgi Kapłańskiej w języku kaszubskim 40 000,00
98 114/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Wsparcie prowadzenia ośrodka kultury łemkowskiej "Ruska Bursa" 25 000,00
99 115/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Działalność podstawowa 30 000,00
100 116/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2017 10 000,00
101 117/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Publikacja szóstego tomu rocznika "Almanach karaimski" 11 000,00
102 118/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Publikacja czasopisma Awazymyz 15 300,00
103 119/ESOM/2017 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Zeszyty Eichendorffa-Eichendorff-Hefte - Numery 57 do 60 23 360,00
104 120/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Wydanie czasopisma "Niederschlesische Informationen" 4 600,00
105 121/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej V FESTIWAL KULTURY TATARSKIEJ 20 000,00
106 122/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Wydawanie czasopisma "Allensteiner Nachrichten" 11 600,00
107 123/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jarmark Bożonarodzeniowy 2 700,00
108 124/ESOM/2017 Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" Dotacja celowa: Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego) 0,00
109 125/ESOM/2017 Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" Dotacja celowa: Cykl koncertów w małych i średnich miejscowościach, w których przed wojną istniała społeczność żydowska 0,00
110 126/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Działalność zespołu śpiewaczego Heimatsänger w roku 2017 5 900,00
111 127/ESOM/2017 Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i wynagrodzenia pracownika biurowego Fundacji Galicia Jewish Heritage Institute 0,00
112 128/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Konkurs wiedzy o patronie litewskiej młodzieży o św. Kazimierzu w Sejnach w 2017 r. 4 000,00
113 129/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” 32 000,00
114 130/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2 Czasopismo naukowe oraz literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 18 000,00
115 131/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki Selima Chazbijewicza pt. „Tatarscy myśliciele społeczni, polityczni i religijni w XIX i XX w.” 0,00
116 132/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu XVIII Dolnośląskie Spotkania Kulturalne 15 000,00
117 133/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki pt. „Baju, baju z tatarskiego kraju" 11 000,00
118 134/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Wałbrzychu Działalność chóru "Freundschaft" Niemieckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Wałbrzychu 4 000,00
119 135/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Podlaskie Dni Bajramowe 2017 - Bal tatarski 7 000,00
120 136/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki Elwisa Osmanowa pt. „Zabytki tatarskiego Bachczysaraju" 0,00
121 137/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki Swietłany Czerwonnej pt. „Meczety Krymu" 0,00
122 138/ESOM/2017 KASZËBSKÔ JEDNOTA Działalność statutowa stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota (2017) 5 000,00
123 139/ESOM/2017 Instytut Kaszubski Wydanie tomu XII Biblioteki Pisarzy Kaszubskich: Liryka Jana Piepki – segment literaturoznawczy 0,00
124 140/ESOM/2017 Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego Wydawanie ukazującego różnorakie aspekty społeczno – kulturalnego życia zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych miesięcznika „Sami o sobie”. 60 000,00
125 141/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Wydawanie czasopisma "ŠALTINIS " (tłum.Żródło,czyt. Szaltinis ) w 2017 r. 30 000,00
126 142/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Kalendarz „Ormianie w polskiej sztuce współczesnej” na 2018 rok 16 000,00
127 143/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska" Obchody rosyjskiego tradycyjnego ludowego święta Maslenica 14 000,00
128 144/ESOM/2017 Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce Dotacja podmiotowa 7 000,00
129 145/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska" Obsługa finansowo-księgowa dotycząca działalności Stowarzyszenia 'Wspólnota Rosyjska” 4 000,00
130 146/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie książki pt. „Trzy źródła” 5 000,00
131 147/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie albumu zdjęć Krzysztofa Mucharskiego pt. „W tatarskim obiektywie” 0,00
132 148/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie albumu pt. „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” 0,00
133 149/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Uroczysty koncert z okazji dnia Św. Kazimierza - patrona Litwy w Sejnach 3 500,00
134 150/ESOM/2017 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Wydanie albumu pt. „Niech raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb” 14 000,00
135 151/ESOM/2017 Muzeum Ziemi Puckiej im.Floriana Ceynowy XXV Kònkùrs Kaszëbsczi Gôdczi ,,Bë nie zabëc mòwë starków miona Jana Drzeżdżona 6 500,00
136 152/ESOM/2017 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" XI Konkurs Piosenki Niemieckiej 4 000,00
137 153/ESOM/2017 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Adaptacja teatralna noweli Josepha von Eichendorffa pt. " Das Marmorbild / Marmurowy Posąg" 11 000,00
138 154/ESOM/2017 Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Utworzenie stanowiska księgowej w Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Toruniu 6 000,00
139 155/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Działalność Związku Ukraińców Podlasia 23 000,00
140 156/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Działalność bieżąca Fundacji 0,00
141 157/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE MAZURSKIE ZWIĄZEK POLSKO-NIEMIECKI W OLSZTYNIE Wydawanie miesięcznika "Masurische Storchenpost" (Mazurska Poczta Bociania) 20 000,00
142 158/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Działalność bieżąca - utrzymanie biura Królewskiej Fundacji Romów i pracowników biurowych w 2017 roku 0,00
143 159/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Polsce Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia Romów w Polsce - obsługa administracyjno-księgowa- utrzymanie pomieszczeń 20 000,00
144 160/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Kultury Romów w Polsce" Działalność stowarzyszenia CKRR 0,00
145 161/ESOM/2017 Jewish Community Centre JCC Kraków - dotacja podmiotowa 2017 6 000,00
146 162/ESOM/2017 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Dotacja podmiotowa na działalność statutową 5 000,00
147 163/ESOM/2017 Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA" Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego "SERENCZA" 8 000,00
148 164/ESOM/2017 Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA" Koncert pt. „TWÓRCZA INTERPRETACJA TRADYCJI” 20 LAT ŁEMKOWSKIEGO ZESPOŁU FOLKOWEGO SERENCZA 15 000,00
149 165/ESOM/2017 Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA" Nagranie i wydanie płyty DVD z koncertu TWÓRCZA INTERPRETACJA TRADYCJI 20 lat Łemkowskiego Zespołu Folkowego SERENCZA 0,00
150 166/ESOM/2017 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Stowarzyszenia Czechów w Polsce 9 000,00
151 167/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2017 r. 185 000,00
152 168/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Działalność bieżąca 6 300,00
153 169/ESOM/2017 Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael X Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk 20 000,00
154 170/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Działalność bieżąca Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 24 500,00
155 171/ESOM/2017 CHABAD LUBAWITCH KRAKÓW Chasydzkie tradycje Krakowa - całoroczne działania edukacyjne propagujące tradycje chasydzkie poprzez warsztaty dla dzieci i młodzieży i zajęcia edukacyjne dla dorosłych 0,00
156 172/ESOM/2017 Fundacja CHAI Prowadzanie edukacyjnej międzykulturowej świetlicy dla dzieci i dorosłych 0,00
157 173/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Konkurs-wystawa Wielkanocna 10 000,00
158 174/ESOM/2017 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Działalność dziecięcego zespołu folklorystycznego "Šalcinukas" 8 000,00
159 175/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wsparcie działalności bibliotecznej i edukacyjnej Stowarzyszenia 0,00
160 176/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Sternstunden der deutschen Kulturgeschichte - warsztaty kulturalne dla podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej w Rybniku 0,00
161 177/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wsparcie działalności wydawniczej Stowarzyszenia 0,00
162 178/ESOM/2017 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Zakup strojów dla Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk" 0,00
163 179/ESOM/2017 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku "Tatar sesi"- wydanie płyty Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk" 10 000,00
164 180/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Majovyja Sustreczy 2017 12 000,00
165 181/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Cykl spotkań "Tradycyja, suczasnaść, buduczynia"2017 22 000,00
166 182/ESOM/2017 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej XXIV Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień 2017” 50 000,00
167 183/ESOM/2017 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA STOWARZYSZENIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 4 000,00
168 184/ESOM/2017 Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego AGRAFA Zakup strojów i instrumentów dla romskiego zespołu JAMARO DROM działającego w ramach Stowarzyszenia Folkloru Miejskiego AGRAFA 8 400,00
169 185/ESOM/2017 ZWIĄZEK ORMIAN W POLSCE IM.KS. ARCYBISKUPA JÓZEFA TEODOROWICZA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH Najem lokalu służącego działalności programowej Związku 8 500,00
170 186/ESOM/2017 Stowarzyszenie Nasza Szkoła V Piknik z Białorusem 3 500,00
171 187/ESOM/2017 ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP BIEŻĄCA OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA BIURA ZWIĄZKU ROMÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP. 6 000,00
172 188/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Prowadzenie strony internetowej Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 0,00
173 189/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Wsparcie podmiotowe Stowarzyszenia 9 000,00
174 190/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Żydowska Biblioteka im. Remu 10 000,00
175 191/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Unzere Kinder - Szkółka Niedzielna 15 000,00
176 192/ESOM/2017 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Zakup wyposażenia dodatkowego dla lokalu stowarzyszenia 10 000,00
177 193/ESOM/2017 Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach Działalność kwartetu wokalno -instrumentalnego Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach w 2017 r 2 900,00
178 194/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Wydawanie półrocznego dodatku do gazety lokalnej poświęconego działaniom TKLN Kwidzyn 4 000,00
179 195/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach 13. Festyn KUPALINKA" 2017 13 000,00
180 196/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Zakup kserokopiarki do działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 3 000,00
181 197/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Obsługa finansowo-księgowa Stowarzyszenia LemkoTower w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r. 12 000,00
182 198/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Działalność bieżąca Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 10 000,00
183 199/ESOM/2017 Stowarzyszenie Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim IX Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 0,00
184 200/ESOM/2017 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Obsługa finansowo-księgowa, prawna i biura oraz eksploatacja i najem lokali służących działalności programowej NSMN 7 000,00
185 201/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Działalność bieżąca TU 18 000,00
186 202/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Działalność podmiotowa Stowarzyszenia Łemków w 2017 roku 15 500,00
187 203/ESOM/2017 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Impreza folklorystyczna „XXI Jarmark Holeński – HOLA 2017” 12 500,00
188 204/ESOM/2017 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Rocznik literacki w języku ukraińskim "Ukraiński Zaułek Literacki" 1.17/2017 14 000,00
189 205/ESOM/2017 Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha" Zwiększenie skuteczności wieloletniej działalności organizacji w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości Romskiej w Małopolsce oraz projektów międzynarodowych 7 000,00
190 206/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Utrzymanie biura CRR w Radomiu 0,00
191 207/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach 24. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim- druga wersja 11 500,00
192 208/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Język kaszubski w „Pomeranii” – wydawanie czasopisma ze stronami kaszubskojęzycznymi oraz dodatków kaszubskojęzycznych „Najô Ùczba i „Stegna” 210 000,00
193 209/ESOM/2017 Stowarzyszenie Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim IX Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 0,00
194 210/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Działalność Rady Języka Kaszubskiego w 2017 roku - wydanie publikacji 67 700,00
195 211/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej XIX Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach 18 000,00
196 212/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Dzień Mniejszości Narodowych 9 000,00
197 213/ESOM/2017 Stowarzyszenie Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim IX Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 0,00
198 214/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Dni Kultury Niemieckiej 0,00
199 215/ESOM/2017 Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży IX Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim EKOŁOMYJA 0,00
200 216/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Wydawanie gazety romskiej „Romano Atmo - Cygańska Dusza” w 2017 roku 120 000,00
201 217/ESOM/2017 Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" Działalność zespołu młodzieży niemieckiej "Jodły" przy Ostródzkim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej 5 000,00
202 218/ESOM/2017 Fundacja PROSVITA Na pomoc nauczycielowi i szkole - opracowanie podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka ukraińskiego dla międzyszkolnych zespołów nauki - spotkania grupy autorsko-eksperckiej 0,00
203 219/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski Wydanie półrocznika "Życie Tatarskie" 0,00
204 220/ESOM/2017 Fundacja Żydowska "Chidusz" Wydawanie magazynu żydowskiego "Chidusz" w 2017 roku 50 000,00
205 221/ESOM/2017 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Działalność Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk" rok 2017 10 000,00
206 222/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej VII Obóz Dzieci i Młodzieży Tatarskiej 17 000,00
207 223/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim XXIII Konkurs Recytatorski w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję"/ "Jugend trägt Gedichte vor" 16 000,00
208 224/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki "W języku serca" 9 000,00
209 225/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej 7 000,00
210 226/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego 11 000,00
211 227/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Konkurs Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2017 12 000,00
212 228/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Folder "Grupy artystyczne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim" 0,00
213 229/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach "Na meży" - integracja kulturalna gmin mniejszościowych 0,00
214 230/ESOM/2017 Związek Romów Polskich Działalność Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2017 roku 28 000,00
215 231/ESOM/2017 Karol Czerwiński Działalność zespołu "Masurenklang" 0,00
216 232/ESOM/2017 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" Mazurskie gotowanie na ekranie 0,00
217 233/ESOM/2017 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Cztery strony świata 22 000,00
218 234/ESOM/2017 Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" Działalność grupy młodzieżowej "Zajączki" przy Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" w Mrągowie 0,00
219 235/ESOM/2017 Stowarzyszenie "DISCANTUS" Kaszubskie Te Deum - nagranie i wydanie płyty 0,00
220 236/ESOM/2017 Gminne Centrum Kultury w Gródku Międzynarodowy festiwal "Siabrouskaja Biasieda 2017" 40 000,00
221 237/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Prowadzenie biblioteki TSKŻ dla zbiorów w językach jidysz i polskim - 2017r. 10 000,00
222 238/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Wydawanie miesięcznika " Słowo Żydowskie / Dos Jidysze Wort" w 2017 roku 250 000,00
223 239/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego - 2017 r. 65 000,00
224 240/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego - 2017 r. 80 000,00
225 241/ESOM/2017 Fundacja PROSVITA Na pomoc nauczycielowi i szkole - opracowanie podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka ukraińskiego dla międzyszkolnych zespołów nauki - spotkania grupy autorsko-eksperckiej 18 000,00
226 242/ESOM/2017 Fundacja PROSVITA Na pomoc nauczycielowi i szkole - fiszki języka ukraińskiego 10 000,00
227 243/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Remont ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego TSKŻ w Śródborowie -2017 r. 0,00
228 244/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie FINAŁ WOJEWÓDZKI 46. KONKURSU RECYTATORSKIEGO LITERATURY KASZUBSKIEJ "RODNO MOWA" 14 000,00
229 245/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Pismo historyczno-kulturalne BIELSKI HOSTINEĆ 14 000,00
230 246/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Działalność artystyczna zespołu pieśni białoruskiej Małanka 14 000,00
231 247/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wsparcie działalności kulturalnej 0,00
232 248/ESOM/2017 Stowarzyszenie OrthNet „ŁEMKOWSKIE SMAKI BESKIDU – opowieść o mniejszości przez pryzmat kuchni”. Promocja dziedzictwa kulinarnego z obszarów zamieszkałych przez mniejszość łemkowską na portalu KUCHNIA.cerkiew.pl 0,00
233 249/ESOM/2017 Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło Kalendarz żydowski na rok 5778 15 550,00
234 250/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Wyjazd kulturoznawczy „Śladami Rosjan w Polsce” 8 000,00
235 251/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Działalność Zespołu wokalnego „Rodnik” 10 000,00
236 252/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Ruska Bursa - prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej, świetlicy i biblioteki 12 000,00
237 253/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Studio folkloru i piosenki białoruskiej "Tutaj się urodziłem": działalność zespołów "Bałamutki", "Bałamuty", "Kumy i Swańki" 15 000,00
238 254/ESOM/2017 Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich Wydawanie białoruskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego Czasopis 160 000,00
239 255/ESOM/2017 Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło Występ kantora - obchody 700-lecia Lublina 0,00
240 256/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Łemkowska zagroda edukacyjna 0,00
241 257/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Wydanie tomu poezji Włodzimierza Sosny, twórcy ludowego ze wsi Paszkowszczyzna 5 000,00
242 258/ESOM/2017 NARODOWE CENTRUM KULTURY TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sabantuj - Festiwal Kultury Tatarskiej 10 000,00
243 259/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” „Weekendy z Rosyjskim” – Klub miłośników języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej 7 000,00
244 260/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Bal „Russkaja zima” (Stary Nowy Rok) 6 000,00
245 261/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Szkółka weekendowa języka rosyjskiego dla dzieci BUKWARI 8 000,00
246 262/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Prowadzenie zespołów: „Terka” – zespołu teatralnego oraz "Teroczka" - młodzieżowego zespołu muzycznego 15 000,00
247 263/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Wydawnictwo przeglądu kulturalno – informacyjnego w języku rosyjskim „Zdrawstwujte!” 37 500,00
248 264/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wsparcie działalności wydawniczej Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego 0,00
249 265/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Jarosław Kostycewicz - życie, działalność i epoka. Wydanie piątej książki z serii "Historia i Kultura podlaskich Białorusinów" 14 500,00
250 266/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Druga edycja płyty Śpiewane sercem - Herzen gesungen 4 000,00
251 267/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Działalność grupy teatralnej Spiegel - Lustro 13 000,00
252 268/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" Nekropolie - żywym świadectwem naszej kultury 0,00
253 269/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Działalność Zespołu Śpiewaczego "Warmia" 5 000,00
254 270/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wsparcie działalności wydawniczej Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego 6 000,00
255 271/ESOM/2017 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Archiwum Społeczne Romów 0,00
256 273/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Muzyka łemkowska - jazz i muzyka współczesna 0,00
257 274/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Wałbrzychu 27.05.2017 - Jubileusz 60lecia powstania Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Wałbrzychu 12 000,00
258 275/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Akademia Letnia dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 57 000,00
259 276/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Wzmocnienie tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej - wizyta studyjna w Berlinie 0,00
260 277/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Warsztaty kulinarne "Gotuj z babcią- koch mit Oma" 0,00
261 278/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Działalność Punktu Doradczego w zakresie polsko-niemieckiej dwujęzyczności oraz wydawanie dwujęzycznego, polsko-niemieckiego magazynu dla dzieci "KEKS fuer die Pause/na przerwę" 24 000,00
262 279/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Opracowanie konspektów lekcji do przedmiotu „Własna historia i kultura mniejszości niemieckiej” dla nauczycieli 0,00
263 280/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Przygotowanie tras wycieczkowych 7 000,00
264 281/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Niemieckie Kluby Malucha 0,00
265 282/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXVI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017 13 500,00
266 283/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017 12 000,00
267 284/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2017 0,00
268 285/ESOM/2017 Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach 12 000,00
269 286/ESOM/2017 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa Wydanie pozycji nr 11 serii „Perły Literatury Śląskiej”
Hans Kaboth "Erzählungen/Opowiadania"
11 250,00
270 287/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Zakup sztalug do działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej 0,00
271 288/ESOM/2017 Związek Romów Polskich „Romski modlitewnik i śpiewnik” 0,00
272 289/ESOM/2017 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ethnos" Noncia. Duma romskiego narodu 0,00
273 290/ESOM/2017 Parafia Greckokatolicka pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie Działalność chóru "Dzerelo"przy parafii greckokatolickiej w Krakowie 0,00
274 291/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Kurs języka tatarskiego 17 000,00
275 292/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Jesienny festyn integracyjny członków TKLN "Ojczyzna" Kwidzyn "ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA" 6 500,00
276 293/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Muzyka uczy i bawi - warsztaty nauki śpiewu 0,00
277 294/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Warsztaty Karnawałowe dla dzieci - "5. Jahreszeit" 0,00
278 295/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Remont siedziby głównej TSKN 0,00
279 296/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Przegląd zespołów artystycznych - Koncerty powiatowe 51 500,00
280 297/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koncert - WAL-NAK Silesia i Przyjaciele / WAL-NAK Silesia und Freunde 0,00
281 298/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Fototeka - historia mniejszości niemieckiej na zdjęciach i dokumentach 0,00
282 299/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim JUKA - Jugendakademie 0,00
283 300/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Sławni niemieccy Ślązacy - publikacja popularno-naukowa dla dzieci 18 000,00
284 301/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Z mniejszością niemiecką na Ty - Materiał edukacyjny dla szkół średnich 0,00
285 302/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Wsparcie działalności zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim 180 000,00
286 303/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Letnie warsztaty tematyczne w siedzibach TSKN 14 000,00
287 304/ESOM/2017 Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego "Biblia Franciszka Skoryny i inne stare druki" 0,00
288 305/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Koncerty 2017 0,00
289 306/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Konferencja popularno-naukowa. 500 lat reformacji - reformacja na Śląsku, Pomorzu i Prusach Wschodnich 22 000,00
290 307/ESOM/2017 Fundacja PROSVITA Spotkania z kulturą ukraińską 20 000,00
291 308/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Sceniczne słowo" 8 000,00
292 309/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs Szkolnych Zespołów Teatralnych 14 000,00
293 310/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs recytatorski "Ojczyste słowo" 23 000,00
294 311/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych 22 000,00
295 312/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Działalność Białoruskich amatorskich zespołów artystycznych 85 000,00
296 313/ESOM/2017 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Wydanie płyty CD z piosenkami zespołu młodzieżowego "Kałaski" 0,00
297 314/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika NIWA XX Konkurs poezji i prozy "DEBIUT" 12 000,00
298 315/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika NIWA XX Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie "Biazmieżża" 11 000,00
299 316/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika NIWA Warsztaty "SUSTRECZY ZORKI" 14 000,00
300 317/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika NIWA Wydanie książki Mirosławy Łukszy "Śpiew drzew" w języku białoruskim 9 900,00
301 318/ESOM/2017 Rada Programowa Tygodnika NIWA Wydanie w języku białoruskim książki Hanny Kondratiuk-Świerubskiej "Па Прыпяці па Нобель" - "Po Prypeci do Nobla" 12 000,00
302 319/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Białoruski Alfabet Sztuki 28 000,00
303 320/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Cyrylicą pisane 22 000,00
304 321/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce I tam żywuć ludzi 28 000,00
305 322/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Kultura na schodach Muzeum 13 500,00
306 323/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Białoruska Grupa Teatralna 10 400,00
307 324/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Muzyka bez zastrzeżeń 6 000,00
308 325/ESOM/2017 Gminne Centrum Kultury w Gródku Cykl zabaw letnich przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek 15 000,00
309 326/ESOM/2017 Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Uroczyste obchody 74. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim 2 100,00
310 327/ESOM/2017 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Działalność Ośrodka Kultury Czeskiej „ Klub Czeski” w Zelowie na rok 2017 0,00
311 328/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Koło Teatralne w Języku Białoruskim "Zabawa w teatr" 21 000,00
312 329/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Działalność grupy tanecznej "Padlaski wianok" (Podlaski wianek) 11 000,00
313 330/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Letnie warsztaty etnograficzne „Tutaj się urodziłem” 15 000,00
314 331/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ŻEMERWA - Działalność studia i zespołu folkloru tradycyjnego podlaskich Białorusinów 16 700,00
315 333/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation II Ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin Ormian Polskich 11 000,00
316 334/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Dzień Ormiański 10 000,00
317 335/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach LATO Z TRADYCJĄ – XIV Białoruskie Warsztaty Etnograficzno-Historyczne przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 5 900,00
318 336/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Wyjazd dla młodzieży pochodzenia ormiańskiego połączony z wycieczkami do miejsc ściśle związanych z Ormianami Polskimi „ Kuty nad Czeremoszem – mała stolica Ormian” – IX edycja 40 000,00
319 337/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Digitalizacja archiwalnych numerów Tygodnika Białorusinów w Polsce Niwa z lat 1985-1990 0,00
320 338/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 47, 48 32 000,00
321 339/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego II Dni Kultury Niemieckiej 0,00
322 340/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu XXVII Festiwal Pieśni do słów Josepha von Eichendorffa 0,00
323 341/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 16 edycja Konkursu Piosenki Niemieckiej 0,00
324 342/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Ocalić od zapomnienia – uroczystości upamiętniające ofiary Tragedii Górnośląskiej 0,00
325 343/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Festiwal Kultury Niemieckiej "KREISKULTURFEST 2017" 11 000,00
326 344/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Warsztaty plastyczne z zakresu historii sztuki „Od Albrechta Dürera do Otmara Alta” 0,00
327 345/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność grup tanecznych oraz orkiestry dętej 23 000,00
328 346/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność chórów i grup śpiewaczych województwa śląskiego 63 000,00
329 347/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Działalność dziecięco-młodzieżowych zespołów artystycznych województwa śląskiego 65 000,00
330 348/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE U SIEBIE - AT HOME Cykl programów dokumentalnych p.n. "Łemkowskie opowieści" 0,00
331 349/ESOM/2017 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Działalność służąca zachowaniu i rozwojowi języka łemkowskiego - kształcenie kandydatów na nauczycieli języka łemkowskiego 31 000,00
332 350/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach PROLOG - III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego, poświęcone 500-leciu białoruskiej sztuki drukarskiej 0,00
333 351/ESOM/2017 DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH DKL W PUŃSKU 16 600,00
334 352/ESOM/2017 DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU III FESTIWAL TAŃCA LITEWSKIEGO "RAITAKOJIS" 9 000,00
335 353/ESOM/2017 DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU XV KONKURS LITEWSKIEJ PIOSENKI DZIECIĘCEJ "DAINORĖLIS" 6 100,00
336 354/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Białoruskie warsztaty etnograficzno-muzyczne na Ziemi Nadbużańskiej 8 600,00
337 355/ESOM/2017 DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU XXVI FESTIWAL TEATRÓW STODOLANYCH 10 600,00
338 356/ESOM/2017 DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU XI ŚWIĘTO RODZIN MUZYKUJĄCYCH 5 700,00
339 357/ESOM/2017 DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU XXIV SPOTKANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 9 000,00
340 358/ESOM/2017 DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU OBCHODY GŁÓWNEGO ŚWIĘTA LITEWSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ W POLSCE - ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ LITWĘ 3 000,00
341 359/ESOM/2017 DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY MIĘDZYNARODOWY OBÓZ TEATRALNY 12 000,00
342 360/ESOM/2017 Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro Wirtualne Muzeum Histori i Kultury Romów 0,00
343 361/ESOM/2017 Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro Utworzenie Biura Małopolskiego Stowarzyszenia Romów Jamaro 0,00
344 362/ESOM/2017 Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro Motywacyjne wycieczki integracyjne 0,00
345 363/ESOM/2017 Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro Dwie kultury jeden plac zabaw 0,00
346 364/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach TAM PO MAJOWUJ ROSI - XIV Podlasko-Poleskie Spotkania w Tradycji 10 000,00
347 365/ESOM/2017 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach Świetlica językowa dla dzieci 7 440,00
348 366/ESOM/2017 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach GRUPA MUZYCZNA 0,00
349 367/ESOM/2017 Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach MALUSZKOWO 0,00
350 368/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe "Walizka podróżnicza o Śląsku i Mniejszości Niemieckiej" 15 000,00
351 369/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe "Dobry nauczyciel języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej od A do Z" 20 000,00
352 370/ESOM/2017 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Warsztaty integracyjno szkoleniowe „Zelowskich Dzwonków” zakończone trasą koncertową 17 000,00
353 371/ESOM/2017 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie XV Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych 16 000,00
354 372/ESOM/2017 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie VII Przegląd Bajki Czeskiej 4 000,00
355 373/ESOM/2017 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie Zabawy z językiem czeskim 5 000,00
356 374/ESOM/2017 Stowarzyszenie Ziemia Pucka Rozwój młodzieżowego ruchu artystycznego i propagowanie twórczości w języku regionalnym poprzez organizację cyklu koncertów Kaszubski Idol LIVE 2017. 47 000,00
357 375/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Szkółka kultury i j. romskiego 10 000,00
358 376/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów ROM PO DROM 0,00
359 377/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Międzynarodowy Dzień Romów 9 000,00
360 378/ESOM/2017 Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Dni Kultury Romskiej 0,00
361 379/ESOM/2017 GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu 0,00
362 380/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Kolędniczych "GWIAZDA I KOLĘDA" 16 000,00
363 381/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska'2017" 141 000,00
364 382/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 25 000,00
365 383/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 25 000,00
366 384/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bandarouskaja Haściounia" 12 000,00
367 385/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 60 000,00
368 386/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych 24 000,00
369 387/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konkurs "Śpiewające Rodziny" 10 000,00
370 388/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne DOŻYNKI BIAŁORUSKIE 0,00
371 389/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Organizacja koncertu oratorium „I believe” w wykonaniu chóru Solitiude 0,00
372 390/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne V Festiwal "Kultura bez Granic - Siemiatycze ' 2017" 0,00
373 391/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności" 0,00
374 392/ESOM/2017 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno" 0,00
375 393/ESOM/2017 Fundacja Teatr Czrevo IV Festiwal Teatralny Ode 16 000,00
376 394/ESOM/2017 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych Romano Dzipen 13 000,00
377 395/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 20 000,00
378 396/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Działalność biblioteki i archiwum przy Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 13 000,00
379 397/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Od Rusal do Jana 2017 25 000,00
380 398/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Publikacja rocznika Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 8 000,00
381 399/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Wystawa: Łemkowie na starej fotografii w 70-tą rocznicę akcji "Wisła" 0,00
382 400/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Wydanie książki "Z Florynką w sercu" 0,00
383 401/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Inwentaryzacja zbiorów Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 10 000,00
384 402/ESOM/2017 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 0,00
385 403/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce XXXVI Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych 15 000,00
386 404/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce XXIV Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce 25 000,00
387 405/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Przegląd Folklorystyczny "Ostatki-Fasiangy" w Krempachach 13 000,00
388 406/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Wydawanie miesięcznika Zivot 220 000,00
389 407/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Almanach "Słowacy w Polsce" 15 000,00
390 408/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność świetlic Towarzystwa Słowaków w Polsce 78 000,00
391 409/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność zespołów folklorystycznych i orkiestr dętych TSP 43 000,00
392 410/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działalność Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej 30 000,00
393 411/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Wydanie kalendarza ściennego i kalendarzyków kieszonkowych 0,00
394 412/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Bohdan Gębarski - Wybór poezji ormiańskiej - wydanie tomiku poezji 0,00
395 413/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation Walerian Tumanowicz - Ormianin Polski - Żołnierz Niezłomny 2 450,00
396 414/ESOM/2017 Fundacja Armenian Foundation 650 lat Ormian w Polsce - Mobilne Muzeum Ormian Polskich 0,00
397 415/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Zakup książek o tematyce romskiej do biblioteki „FUNDACJI POD IMIENIEM BOSMANA” w ramach edukacji dzieci i młodzieży 0,00
398 416/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Konkurs recytatorski im. Bronisławy Wajs-Papuszy dla dzieci i młodzieży romskiej 0,00
399 417/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Międzynarodowy Dzień Roma w Bydgoszczy- pierwsza edycja I 0,00
400 418/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Nauka języka romskiego w świetlicy integracyjnej w Bydgoszczy w ramach edukacji dzieci i młodzieży romskiej 0,00
401 419/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Nauka tańca i śpiewu w świetlicy integracyjnej w Bydgoszczy 0,00
402 420/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Kontynuacja działalności młodzieżowo-dziecięcego zespołu "ROMANO DZIPEN" 0,00
403 421/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Folklor w Muzyce Poważnej 0,00
404 422/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Wydanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Ruskiej Bursy „Rocznika Ruskiej Bursy 2017” 8 000,00
405 423/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Tygodnik lem.fm+ 20 000,00
406 424/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Gypsy Carnaval Muzyki i Tańca Romów 0,00
407 425/ESOM/2017 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ethnos" Romskie media. Audycje telewizyjne w języku romani 0,00
408 426/ESOM/2017 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ethnos" Kirkut - przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Łodzi - I etap 0,00
409 427/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Zakup książek o tematyce romskiej do biblioteki „FUNDACJI POD IMIENIEM BOSMANA” w ramach edukacji dzieci i młodzieży 2 000,00
410 428/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Wigilia romska 0,00
411 429/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Konkurs recytatorski im. Bronisławy Wajs-Papuszy dla dzieci i młodzieży romskiej 4 200,00
412 430/ESOM/2017 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 80 000,00
413 431/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Nauka języka romskiego w świetlicy integracyjnej w Bydgoszczy w ramach edukacji dzieci i młodzieży romskiej 2 500,00
414 432/ESOM/2017 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Tomik wierszy Tadeusza Karabowicza w języku ukraińskim "Łuhyny" 0,00
415 433/ESOM/2017 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi Pierwsza edycja edukacyjno-etnograficzna „Ginące zawody” - Warsztaty garncarskie 0,00
416 434/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Audycje telewizyjne i internetowe 0,00
417 435/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Reklama internetowa i outdoorowa 0,00
418 436/ESOM/2017 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Czasopismo "Almanach Żydowski 2017/2018" 15 000,00
419 437/ESOM/2017 KASZËBSKÔ JEDNOTA - Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej Po kaszubsku z Arką Gdynia 0,00
420 438/ESOM/2017 KASZËBSKÔ JEDNOTA Wakacje z językiem kaszubskim (2017) 0,00
421 439/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej IV warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dzieci i młodzieży tatarskiej 9 000,00
422 440/ESOM/2017 Stowarzyszenie Ziemia Pucka Podtrzymywanie i rozwijanie w społeczności kaszubskiej znajomości języka kaszubskiego poprzez rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Kaszëbë” (2017) 300 000,00
423 441/ESOM/2017 Fundacja Łemkowska Zagroda Warsztaty "Młody Kustosz" 0,00
424 442/ESOM/2017 Fundacja Łemkowska Zagroda Śpiewnik "Сьпівник під пазуху. Śpiwnyk pid pazuchu" 0,00
425 443/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Wydawanie tygodnika "Nasze Słowo" 2017-2019 420 000,00
426 444/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Wydanie rocznika "Almanach Ukraiński" 2018 25 000,00
427 445/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Międzynarodowy Dzień Roma w Bydgoszczy- pierwsza edycja I 9 000,00
428 446/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Misteria Kupalskie 15 000,00
429 447/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE KONKURSY:RECYTATORSKI,JĘZYKA LITEWSKIEGO,HISTORII I GEOGRAFII LITWY 14 000,00
430 448/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE OBCHODY 84-EJ ROCZNICY LOTU NAD ATLANTYKIEM STEPONASA DARIUSA I STASYSA GIRENASA 6 000,00
431 449/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich www.karaimi.org 7 000,00
432 450/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Cyfrowe archiwum karaimskie 15 000,00
433 451/ESOM/2017 Związek Karaimów Polskich Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego "Dostłar" 22 000,00
434 452/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Nauka tańca i śpiewu w świetlicy integracyjnej w Bydgoszczy 0,00
435 453/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE JARMARK FOLKLORYSTYCZNY ZIELNA 15 000,00
436 454/ESOM/2017 Fundacja Łemkowska Zagroda Publikacja książki – „Powroty wysiedlonych". 0,00
437 455/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Działalność Zespołu Pieśni Tańca "Łastiwoczka" i Dziecięcego Zespołu "Łastiwczata" 25 000,00
438 456/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Działalność zespołów artystycznych TKLN "Ojczyzna" w Kwidzynie 0,00
439 457/ESOM/2017 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Tradycje jeździeckie Tatarów Polskich. Warsztaty jazdy konnej oraz łucznictwa 0,00
440 458/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE WYDANIE MIESIĘCZNIKA DLA DZIECI MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE "AUŠRELĖ" 32 000,00
441 459/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków XXV Łemkowska Jesień Twórcza 5 500,00
442 460/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Łemkowski Rocznik na 2017 rok 8 000,00
443 461/ESOM/2017 "FUNDACJA POD IMIENIEM BOSMANA" Kontynuacja działalności młodzieżowo-dziecięcego zespołu "ROMANO DZIPEN" 9 000,00
444 462/ESOM/2017 Gminne Centrum Kultury w Dubinach Rozwój i ochrona kultury niematerialnej mniejszości białoruskiej poprzez wsparcie zespołu folklorystycznego "Żawaranki" 0,00
445 463/ESOM/2017 Natalia Gierasimiuk Wieczorki Białoruskie 0,00
446 464/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Dwumiesięcznik "Besida" 30 000,00
447 465/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE NOC ŚWIĘTOJAŃSKA.NOC MAGII I TRADYCJI 7 000,00
448 466/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE XXVI FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH 14 500,00
449 467/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Wydanie książki dla dzieci z legendami wraz z audiobookiem 0,00
450 468/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Zakup strojów estradowych 15 000,00
451 469/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE Ožkiniai linų mėlynų 8 000,00
452 470/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE Punsko parapija 1597-2017 10 700,00
453 471/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE WYDANIE 24 NUMERÓW DWUTYGODNIKA "AUŠRA" 280 000,00
454 472/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE ZLOT ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH "SĄSKRYDIS -2017" 26 300,00
455 473/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Same cudze dzieci" - wydanie książki 16 000,00
456 474/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE Międzynarodowe jubileuszowe spotkanie miłośników poezji i prozy w Suwałkach 3 500,00
457 475/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Wykłady dla młodzieży romskiej prowadzone przez Króla Romów w Polsce 0,00
458 476/ESOM/2017 MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ Spotkania z muzyką Kaszub 15 000,00
459 477/ESOM/2017 MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ Jan Trepczyk - pieśniodziej kaszubskiej ziemi. W 110 rocznicę urodzin 15 000,00
460 478/ESOM/2017 MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona 9 500,00
461 479/ESOM/2017 MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Renaty Gleinert na piosenkę (pieśń) w języku kaszubskim 0,00
462 480/ESOM/2017 MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ IV Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu o tematyce pasyjnej w języku kaszubskim 4 500,00
463 481/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE KONCERT ZADUSZKOWY "VĖLINĖS" 3 000,00
464 482/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Wydanie zeszytu do nauki liter hebrajskich "Hebrajski na kolorowo" (tytuł roboczy) 0,00
465 483/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków "XXXVII Łemkowska Watra na Obczyźnie" 60 000,00
466 484/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Ukraińskie spotkania na pograniczach 0,00
467 485/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Program edukacji dzieci młodzieży 33 500,00
468 486/ESOM/2017 Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI - TO MY Wieczorki Białoruskie 0,00
469 487/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie Działalność świetlicy romskiej 0,00
470 488/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Świetlica integracyjna 0,00
471 489/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Organizacja konferencji metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli języka kaszubskiego w 2017 roku 29 000,00
472 490/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Letnia szkoła języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub 45 000,00
473 491/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kaszëbë Music Festiwal - IV Festiwal Piosenki Kaszubskiej 17 000,00
474 492/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Międzynarodowy Dzień Romów połączony z konkursem prac plastycznych i koncertem zespołu cygańskiego 7 000,00
475 493/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Akademia Bajki Kaszubskiej w 2017 roku 23 000,00
476 494/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Warsztaty regionalne - "Remusowa Kara 2017" 14 400,00
477 495/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Skarbnica Kaszubska - kaszubski portal edukacyjny 12 000,00
478 496/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wirtualne Kaszuby - multimedialny portal internetowy 0,00
479 497/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Spotkania Teatralne "Zdrzadnio Tespisa" 15 000,00
480 498/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie książki „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery w przekładzie na język kaszubski 30 500,00
481 499/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Multimedialny słownik internetowy kaszubsko-polsko-angielski 0,00
482 500/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Spotkania piszących po kaszubsku w 2017 roku 5 000,00
483 501/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Krajobraz kulturowy Kaszub w animacji poklatkowej - warsztaty 10 000,00
484 502/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji dla dzieci wraz z audiobookiem "Bôjkòwô krôjna Mariolczi" 19 500,00
485 503/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie II tomu publikacji "Kaszëbskô Encyklopediô Tematicznô - Biologiô" 0,00
486 504/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie kaszubskojęzycznej ściennej mapy historyczno-kulturowej Województwa Pomorskiego 0,00
487 505/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie pierwszego kaszubskojęzycznego teledysku dla dzieci 0,00
488 506/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie Vademecum kaszubskiego - tom 4 Literatura kaszubska 28 000,00
489 507/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2017 r 248 000,00
490 508/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Biesiada cygańsko-słowiańska połączona z konkursem piosenki cygańskiej 50 000,00
491 509/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Spotkania z Łemkowszczyzną 9 000,00
492 510/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Warsztaty artystyczne XVII Łemkowskie Jeruzalem 11 000,00
493 511/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Warsztaty tańca kaszubskiego 0,00
494 512/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach XXXV "ŁEMKOWSKA WATRA" 145 000,00
495 513/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Kwartalnik "WATRA" 25 000,00
496 514/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Działalność Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT "Kyczera" 20 000,00
497 515/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Organizacja XX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą" 40 000,00
498 516/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Działalność artystyczna Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" 90 000,00
499 517/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji pt. "Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych" (wydanie II uzupełnione) 23 400,00
500 518/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Łemkowskie Kermesze 9 000,00
501 519/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków XI Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską 7 000,00
502 520/ESOM/2017 Fundacja Muzyka Cerkiewna Mniejszość białoruska w kulturze regionu - Jubileuszowe XV Białowieskie Integracje Artystyczne "Peretocze 2017" 23 000,00
503 521/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI Niemieckojęzyczna działalność biblioteczna w środowisku wiejskim za pośrednictwem bibliobusów 20 480,00
504 522/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI Działalność biblioteczna dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce poprzez Centralną Bibliotekę Caritas Diecezji Opolskiej im. Josepha von Eichendorffan Opolu 25 000,00
505 523/ESOM/2017 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" Prowadzenie biblioteki i pracowni digitalizacyjnej 10 500,00
506 524/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Dziecięce Festiwale i Konkursy 42 000,00
507 525/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Ukraińskie Jarmarki 0,00
508 526/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI Wydawanie przewodnika pielgrzymkowego 6 800,00
509 527/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Festiwal młodych/Jugendfestival 0,00
510 528/ESOM/2017 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Spotkania dyskusyjne 5 000,00
511 529/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków XXV Spotkania z Kulturą Łemkowską 10 000,00
512 530/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich U podnóża Owidiusza - wspólnota kucka nad Czeremoszem 11 500,00
513 531/ESOM/2017 Fundacja Shalom Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz w ramach XIV edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 30 000,00
514 532/ESOM/2017 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim Działalność Młodzieżowego Zespołu Wokalnego SMN "Warmia" 5 000,00
515 533/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Publikacja książkowa „Śladami Rosjan w Polsce” (dwujęzyczna) Cz. 6 10 000,00
516 534/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Wydanie dwujęzycznej publikacji z cyklu „Nasze nasledie / Nasze dziedzictwo” pod nazwą „10 szedewrów romansów rosyjskich/Pierwsza dziesiątka romansów rosyjskich” 8 000,00
517 535/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Rosyjski Salon Literacki 4 000,00
518 536/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego „W języku Puszkina…” 4 000,00
519 537/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Wieczór piosenki rosyjskiej „Białe noce” 7 500,00
520 538/ESOM/2017 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" XII Ogólnopolski konkurs poezji łemkowskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 8 500,00
521 539/ESOM/2017 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim XXIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "ROMANE DYVESA 2017 100 000,00
522 540/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji „Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów” 0,00
523 541/ESOM/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie publikacji „Zaklęta Stegna. Bajki kaszubskie” 30 000,00
524 542/ESOM/2017 Diecezja Opolska Remont części kamienicy z przeznaczeniem na działalność edukacyjno-kulturalną na rzecz mniejszości niemieckiej prowadzoną przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej 100 000,00
525 543/ESOM/2017 Fundacja Teatr Czrevo Wystawienie cyklu spektakli dla dzieci w białoruskiej gwarze podlaskiej 8 300,00
526 544/ESOM/2017 Stowarzyszenie Midrasz Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego "Midrasz" (dwumiesięcznik) w 2017 r. 155 000,00
527 545/ESOM/2017 Stowarzyszenie OrthNet „UKRAIŃSKIE SMAKI – opowieść o mniejszości przez pryzmat kuchni” 0,00
528 546/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Weihnachtsmarkt 2017 10 000,00
529 547/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Antidotum 2017 20 000,00
530 548/ESOM/2017 Fundacja CHAI Varshe - wspólny dom. Program edukacji międzykulturowej i integracji dzieci polskich i żydowskich 0,00
531 549/ESOM/2017 Fundacja CHAI 9 miesięczny kurs obejmujący: studiowanie najważniejszych pism judaizmu, naukę śpiewu i naukę języków: hebrajskiego i jidisz 0,00
532 550/ESOM/2017 Fundacja CHAI Chanuka 2017 0,00
533 551/ESOM/2017 Fundacja CHAI Judaizm 60+ 0,00
534 552/ESOM/2017 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" Opracowanie i druk publikacji książkowej "Zapomniane obrazy. Łemkowszczyzna w fotografiach Iwana Masleja z lat 1923 i 1938" 0,00
535 553/ESOM/2017 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Kaszubi Czytają - Dyskusyjny Klub Książki Kaszubskiej 0,00
536 554/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie PROMOWANIE KULTURY ROMSKIEJ W INSCENIZACJACH TEATRALNYCH BAJEK I BAŚNI 10 000,00
537 555/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie WSPÓLNA WIECZERZA – ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE STARSZYZNY Z MŁODYM POKOLENIEM 0,00
538 556/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie SZKÓŁKA NIEDZIELNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ROMSKIEJ 6 000,00
539 557/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie WIECZÓR Z POEZJĄ ROMSKĄ 0,00
540 558/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Krakowie SZLAKIEM MARTYROLOGII ROMÓW- KONTYNUACJA 12 000,00
541 559/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Wydanie monografii łemkowskiej wsi Binczarowa 12 000,00
542 560/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Walpurgisnacht - Noc Świętej Walpurgii 0,00
543 561/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Wydanie płyty CD pn. "Pieśń łemkowska w XXI wieku" 0,00
544 562/ESOM/2017 Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach Łemkowskie radio lem.fm 285 000,00
545 563/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Realizacja III części filmu "Akcja "Wisła" - "Powrót" 0,00
546 564/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów "Bliżej kultury, bliżej marzeń" 0,00
547 565/ESOM/2017 Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy Wsparcie działalności wydawniczej - wydanie audiobooka z poezją niemiecką 0,00
548 566/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce PROSTIR-Ukraiński Multimedialny Portal 30 000,00
549 567/ESOM/2017 Fundacja Go'n'Act Platforma internetowa: Książka Kucharska Romów 0,00
550 568/ESOM/2017 Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Warsztaty - Realioznawcze dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej 0,00
551 569/ESOM/2017 UNIWERSYTET GDAŃSKI Etnofilologia kaszubska 119 000,00
552 570/ESOM/2017 Fundacja Shalom XV Seminarium Języka i Kultury Żydowskiej 27 000,00
553 571/ESOM/2017 Fundacja Shalom Kursy Języka Jidysz w Łodzi 9 000,00
554 572/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów Bahtałe-Roma Dni Kultury Romskiej-X Edycja 13 000,00
555 573/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Ormiańska Polska - I etap 10 000,00
556 574/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Dwujęzyczne czasopismo mniejszości ormiańskiej "Awedis" 32 000,00
557 575/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Spotkajmy się w Wirtualnym Świecie Polskich Ormian 18 000,00
558 576/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Od indeksacji ormiańskokatolickich ksiąg metrykalnych i ksiąg zapowiedzi do poznania historycznych społeczności polskich Ormian - kontynuacja 26 000,00
559 577/ESOM/2017 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Opracowanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych i muzealnych z zasobu Archiwum Polskich Ormian - etap V 18 000,00
560 578/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Działalność zespołu Lemko Tower i Lemko Tower Junior w okresie 01.01.2017-31.12.2017r. 29 050,00
561 579/ESOM/2017 Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie Festyn międzypokoleniowy - rodzinny 0,00
562 580/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Wydawanie półrocznika "Biełaruski nastaunik" 24 000,00
563 581/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA 20 lat nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku-promocja edukacji białoruskiej 5 000,00
564 582/ESOM/2017 Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha" VI MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ W KRAKOWIE 2017 75 000,00
565 583/ESOM/2017 Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego AGRAFA Remont budynku na potrzeby działalności kulturalnej mniejszości romskiej 0,00
566 584/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie Białoruskie Spotkania Folkowe / Biełaruskija Folk Sustreczy 2017 30 000,00
567 585/ESOM/2017 Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie Wydanie zbioru "Pieśni białoruskie Ziemi Michałowskiej / Biełaruskija pieśni Michałouskaj ziamli" 0,00
568 586/ESOM/2017 Towarzystwo Przyjaciół Białowieży Różnogłosie - cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej. 8 000,00
569 587/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI Wydawanie czasopisma "Die Heimatkirche. Glaube und Kultur in Schlesien" 14 000,00
570 588/ESOM/2017 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Historia i przyszłość Grupy Młodzieżowej „Ermis” – 25 lat w mniejszości niemieckiej 0,00
571 589/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ 0,00
572 590/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Akcja „Wisła” – 70 lat po 0,00
573 591/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Łemkowska Watra w Ługach 55 000,00
574 592/ESOM/2017 Związek Ukraińców w Polsce Chóry i zespoły artystyczne 114 300,00
575 593/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" "JAW DIKH" - Spotkanie Artystów romskich i nie romskich w Czarnej Górze 0,00
576 594/ESOM/2017 Fundacja Villa Sokrates XVII Trialog w Krynkach - sympozjum dyskusyjne 19 000,00
577 595/ESOM/2017 ZWIĄZEK ORMIAN W POLSCE IM.KS. ARCYBISKUPA JÓZEFA TEODOROWICZA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH TREASURES OF MUSIC. SKARBY MUZYKI. ARMENIA 0,00
578 596/ESOM/2017 Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie (Rynek 20-21 33-100 Tarnów) "BROKEN SILENCE" - TŁUMACZENIE FILMU O ZAGŁADZIE ROMÓW 0,00
579 597/ESOM/2017 ZWIĄZEK ORMIAN W POLSCE IM.KS. ARCYBISKUPA JÓZEFA TEODOROWICZA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH Kresy w grafice – kościoły, cerkwie, ormiańskie dworki 0,00
580 598/ESOM/2017 ZWIĄZEK ORMIAN W POLSCE IM.KS. ARCYBISKUPA JÓZEFA TEODOROWICZA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH Dni kultury ormiańskiej 12 500,00
581 599/ESOM/2017 ZWIĄZEK ORMIAN W POLSCE IM.KS. ARCYBISKUPA JÓZEFA TEODOROWICZA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH Biblioteka ormiańska 3 500,00
582 600/ESOM/2017 Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie REPLIKA WOZU CYGAŃSKIEGO 0,00
583 601/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" Malowany Tabor 0,00
584 602/ESOM/2017 ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP ZESPÓŁ "ROMANI CIERHEŃ" - JEŚTEŚMY DOBRZY, BĘDZIEMY LEPSI 9 000,00
585 603/ESOM/2017 ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ROMSKICH I POLSKICH DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW TANECZNO-WOKALNYCH POD HASŁEM "MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE" 2017 40 000,00
586 604/ESOM/2017 Królewska Fundacja Romów Międzynarodowy Dzień Romów połączony z konkursem prac plastycznych i koncertem zespołów romskich 0,00
587 605/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ ROMA W POLSCE "JANKESCI" Kształcenie młodych Romów w zakresie sztuki muzycznej 0,00
588 606/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ ROMA W POLSCE "JANKESCI" Renowacja Centrum edukacyjno-kulturowego społeczności romskiej 0,00
589 607/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ ROMA W POLSCE "JANKESCI" Dni kultury romskiej 2017 0,00
590 608/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ ROMA W POLSCE "JANKESCI" Wydanie płyty zespołu romskiego 0,00
591 609/ESOM/2017 Fundacja Villa Sokrates „Miniatury” Sokrata Janowicza - audiobook w języku białoruskim 8 000,00
592 610/ESOM/2017 Fundacja Villa Sokrates „Stulecie oszołomów” - tłumaczenie „Chatniaho stahoddźia” Sokrata Janowicza 0,00
593 611/ESOM/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej "Zefiryn" Dni Kultury Romskiej 2017 13 000,00
594 612/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach XV Jubileuszowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2017 15 000,00
595 613/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach Obóz zimowy - Sejny 2017 8 000,00
596 614/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach Dzień Państwowy Litwy - Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga 14 500,00
597 615/ESOM/2017 Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach Działalność zespołów artystycznych "Domu Litewskiego" w Sejnach 44 900,00
598 616/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Łemkowskie radio internetowe - Radio Lemko 50 000,00
599 617/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Remont elewacji krakowskiej siedziby Towarzystwa Słowaków w Polsce 0,00
600 618/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Łemkowska telewizja internetowa - LEMKO TV 15 000,00
601 619/ESOM/2017 Białowieski Ośrodek Kultury Wieczorki białoruskie w Białowieży. 3 000,00
602 620/ESOM/2017 Białowieski Ośrodek Kultury Suniczki - dziecięco-młodzieżowy zespół białoruskiej mniejszości narodowej. 2 200,00
603 621/ESOM/2017 Europejskie Towarzystwo Edukacji i Kultury Romów Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów 50 000,00
604 622/ESOM/2017 Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów Barwy Romskiego Szczęścia 2017- kontynuacja 15 000,00
605 623/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Rozmówki polsko-łemkowskie „Porozmawiajmy po łemkowsku” 13 000,00
606 624/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Folwark zwierzęcy George Orwella w tłumaczeniu na język łemkowski 16 000,00
607 625/ESOM/2017 Stowarzyszenie Łemków Wydanie II części książki Petra Murianki "A Wisła dalej płynie..." 0,00
608 626/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Muminki Tove Janssona w tłumaczeniu na język łemkowski 0,00
609 627/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Sabantuj - Tatarska Sztuka Turniejowa 8 500,00
610 628/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne BĄDŹMY RAZEM - pielęgnacja tożsamości Tatarów Polskich 7 500,00
611 629/ESOM/2017 Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy Działalność chóru NSMN 8 000,00
612 630/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Chatka Puchatka A.A.Milne w tłumaczeniu na język łemkowski 0,00
613 631/ESOM/2017 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI Warsztaty liturgiczne - czyli podniesienie kwalifikacji językowych osób Mniejszości Niemieckiej zaangażowanych w kształtowanie liturgii w kościołach katolickich 7 600,00
614 632/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Opowieści galicyjskie w tłumaczeniu na język łemkowski 0,00
615 633/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” Nagranie i wydanie CD „Romanse rosyjskie” z cyklu „Nasze nasledie / Nasze dziedzictwo” 8 000,00
616 634/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Rozmówki angielsko-łemkowskie
„Let’s speak Lemko language”
0,00
617 635/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Obchody 650-lecia diaspory ormiańskiej w Polsce 10 000,00
618 636/ESOM/2017 Stowarzyszenie Lemko Tower Remont elewacji i dachu wieży ciśnień Lemko Tower 0,00
619 637/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Wydanie czterech numerów Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 8 000,00
620 638/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" "Jakub i Bachtało" - opowiadanie, historia dwóch chłopców Jakuba i Bachtałego 8 000,00
621 639/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" "Jaw Dikh" Międzynarodowe Spotkanie Artystów Romskich i nie romskich w Czarnej Górze 12 000,00
622 640/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzenie sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej w Krakowie 27 450,00
623 641/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" Malowany Tabor 11 000,00
624 642/ESOM/2017 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzenie teatrzyku przez uczniów sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej w Krakowie 4 550,00
625 643/ESOM/2017 Fundacja Sztuki "JAW DIKH" "Dom - Romska Legenda" Warsztaty teatru cieni, artystyczne dla dzieci romskich z teatru 15 000,00
626 644/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne 0,00
627 645/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Działalność kulturalno-edukacyjna TU 28 500,00
628 646/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia "Nad Buhom i Narwoju" 115 000,00
629 647/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Audycje radiowe w języku ukraińskim "Ukraińskie słowo" 26 600,00
630 648/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Działalność amatorskich zespołów artystycznych 57 400,00
631 649/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu 112 000,00
632 650/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Wydanie płyty CD z okazji jubileuszu zespołu "Dobryna" 0,00
633 651/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Zimowisko integracyjne dla dzieci i młodzieży 9 700,00
634 652/ESOM/2017 Białowieski Ośrodek Kultury Ruczajok - zespół białoruskiej mniejszości narodowej 2 800,00
635 653/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolęda i szczedriwką - Konkurs Piosenki Ukraińskiej „ Z Pidlaśkoji Krynyci”- Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” 15 000,00
636 654/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży "U źródeł" 18 000,00
637 655/ESOM/2017 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Działalność Łemkowskiego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego „Łemkowski Pierścionek” 3 000,00
638 656/ESOM/2017 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Program edukacyjno-kulturalny Centrum Kultury Jidysz 11 000,00
639 657/ESOM/2017 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Cykl zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Kultury Jidysz 20 000,00
640 658/ESOM/2017 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Kursy języka jidysz, hebrajskiego oraz warsztaty piosenki 10 000,00
641 659/ESOM/2017 ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP LETNIE WARSZTATY TANECZNO-WOKALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKO-ROMSKIEJ - TANIEC MOIM ŻYCIEM 2017 0,00
642 660/ESOM/2017 CHABAD LUBAWITCH KRAKÓW Chasydzkie spacery po Krakowie 0,00
643 661/ESOM/2017 CHABAD LUBAWITCH KRAKÓW Prowadzenie krakowskiej jesziwy z elementami warsztatowymi integrującymi mniejszość żydowską z mieszkańcami Krakowa 0,00
644 662/ESOM/2017 Fundacja "PRO ARTE 2002" XIX Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA 38 450,00
645 663/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Polsce Remont pomieszczeń piwnicznych odświeżenie elewacji siedziby Stowarzyszenia Romów w Polsce 0,00
646 664/ESOM/2017 Fundacja Kultury Rozruch Andy Warhola - opera łemkowska 0,00
647 665/ESOM/2017 ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP POWRÓT DO KORZENI NARODOWOŚCIOWYCH - INDIE KOLEBKĄ MOJEJ KULTURY 0,00
648 666/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Dodruk wyczerpanego nakładu zeszytów do nauki języka hebrajskiego "Otiot,otiot" i "Me alef ad taw" 0,00
649 667/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Kurs języka hebrajskiego biblijnego jako narzędzie zachowania tożsamości 0,00
650 668/ESOM/2017 Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra Trzecie warsztaty dla nauczycieli języka hebrajskiego 10 000,00
651 669/ESOM/2017 Fundacja Stara Droga Lemkoland - łemkowskie edukacyjne pismo dla dzieci 15 000,00
652 670/ESOM/2017 Stowarzyszenie Żydowskie Motywy "Żydowskie Motywy" -13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy i pokazy pofestiwalowe 0,00
653 671/ESOM/2017 MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE ROMOWIE-MONITORING PUBLIKACJI 0,00
654 672/ESOM/2017 Towarzystwo Słowaków w Polsce Jubileusz 70-lecia Towarzystwa Słowaków w Polsce 0,00
655 673/ESOM/2017 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Kaszëbë na walë /KASZUBY NA FALI 28 100,00
656 674/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Buńczuk - tatarskie trwanie w tradycji i kulturze 10 000,00
657 675/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 20 lat audycji „Die deutsche Stimme aus Ratibor” 6 000,00
658 676/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Codzienne radio internetowe mniejszości niemieckiej w Polsce – warsztaty 0,00
659 677/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Filmowa prezentacja grup kulturalnych 0,00
660 678/ESOM/2017 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu Koncert "Muzyka nie zna granic" 15 000,00
661 679/ESOM/2017 Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś Założenie i prowadzenie na początkowym etapie białoruskiej biblioteki w Warszawie 0,00
662 680/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Polsce Język romski w Polsce. Diagnoza sytuacji i perspektywy na przyszłość 0,00
663 681/ESOM/2017 MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE STUDIA ROMOLOGICA 10/2017 25 000,00
664 682/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP FOTOMARATON „Polsko-niemieckie dzieje Opola”
 0,00
665 683/ESOM/2017 Zgierskie Stowarzyszenie Romów w Zgierzu Warsztaty i festyn twórczości i kultury mniejszości romskiej w Zgierzu 0,00
666 684/ESOM/2017 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Jubileusz 25-lecia Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP 0,00
667 685/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Tubietiejka - zaprzyjaźnij się z tradycją 0,00
668 686/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Śpiewnik Tatarski 10 500,00
669 687/ESOM/2017 Fundacja "Dom Kultury" Działania na rzecz romskich dzieci z warszawskich Prag 20 000,00
670 688/ESOM/2017 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie Wydanie w 2016 roku 4 numerów pisma "Kolbojnik. Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie" 32 000,00
671 689/ESOM/2017 Białoruskie Zrzeszenie Studentów Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza 2017 70 000,00
672 690/ESOM/2017 Stowarzyszenie „Rosyjski dom” „Russkije wstreci/Spotkania Rosyjskie” – integracyjne spotkanie kulturalne mniejszości rosyjskiej – III edycja 0,00
673 691/ESOM/2017 Fundacja Stara Droga Lemkoland - edukacja poprzez zabawę 10 000,00
674 692/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Zespoły TU w Lublinie 10 000,00
675 693/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Wydawnictwa Towarzystwa Ukraińskiego 0,00
676 694/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Dostrzec mniejszości 0,00
677 695/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Dostrzec mniejszości 0,00
678 696/ESOM/2017 Towarzystwo Ukraińskie Chełmszczyzna 0,00
679 697/ESOM/2017 Fundacja Stara Droga Łemkowska Książeczka 15 000,00
680 698/ESOM/2017 Fundacja ARI ARI Wystawa wędrowna. Muzealia mniejszości etnicznych w muzeach społecznych 0,00
681 699/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia 25-lecie Związku Ukraińców Podlasia 30 000,00
682 700/ESOM/2017 Związek Ukraińców Podlasia Wydanie książki pt.: "Ludność ruska (ukraińska) na Podlasiu i Chełmszczyźnie w XIX i XX wieku" 0,00
683 701/ESOM/2017 Fundacja Dialog-Pheniben Wydanie polskiej wersji językowej publikacji “Johann Trollmann and Romani Resistance to the Nazis” (roboczy tytuł "Johann Trollmann i romski ruch oporu") 17 000,00
684 702/ESOM/2017 ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP NIEBO Z LUBUSKIMI GWIAZDAMI – METEOR 10 000,00
685 703/ESOM/2017 Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Zwierciadło Tatarskiej Duszy 9 500,00
686 704/ESOM/2017 Fundacja Dialog-Pheniben Uczmy się uczyć o Romach - materiały edukacyjne i warsztaty dla nauczycieli 0,00
687 705/ESOM/2017 Fundacja ARI ARI Zapomniane cmentarze na Kujawach i Pałukach 0,00
688 706/ESOM/2017 Fundacja ARI ARI Spis podróżny. Audiodeskrypcje ormiańskie 0,00
689 707/ESOM/2017 Fundacja ARI ARI Wystawa wędrowna. Muzealia mniejszości etnicznych w muzeach społecznych 0,00
690 708/ESOM/2017 Fundacja WOT Klub "Zawarka": wsparcie osób rosyjskojęzycznych mieszkających w Warszawie 0,00
691 709/ESOM/2017 Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego Od Eichendorffa do Hauptmanna - wizyta studyjna do Muzeum Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze 0,00
692 711/ESOM/2017 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce "Pogoń" z kulturą i sztuką 0,00
693 726/ESOM/2017 Stowarzyszenie Czechów w Polsce Działalność Ośrodka Kultury Czeskiej „ Klub Czeski” w Zelowie na rok 2017 38 000,00
694 732/ESOM/2017 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach 96-100 Skierniewice ul. Rynek 6 Pierwsze Ogólnopolskie Dni Romów - Skierniewice 2017 i nadanie imienia Lecha i Marii Kaczyńskich świetlicy romskiej w Skierniewicach 0,00
      ŁĄCZNIE: 14 738 930,00

Pliki do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa