Informacja z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2019 r. inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego. - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Informacja z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2019 r. inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa