TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJE PODMIOTOWE PRZEDŁUŻONY - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJE PODMIOTOWE PRZEDŁUŻONY

W związku z pojawiającymi się problemami ze stabilnym funkcjonowaniem platformy ePUAP termin składania wniosków o dotacje podmiotowe zostaje przedłużony do dnia 5 września br. Termin składania wniosków o dotacje celowe (15 września) nie ulega zmianie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi w okresie od 19 do 21 sierpnia br. włącznie brak będzie dostępu do platformy ePUAP - sugerujemy uwzględnienie tego w Państwa harmonogramach prac.

W dniach 16-19 sierpnia nie będzie dostępny p. Michał Erenz (ani telefonicznie, ani za pośrednictwem e-maila). Na zapytania, które w tym okresie dotrą drogą mailową będzie odpowiadać od dnia 22 sierpnia.

Ze względu na przyczyny, które spowodowały zmianę terminu składania wniosków o dotacje podmiotowe, jeszcze raz sugerujemy jak najwcześniejsze składanie wniosków. Przypominamy, że szczegółowa instrukcja składania wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP dostępna jest tutaj.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa