TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJE CELOWE PRZEDŁUŻONY - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJE CELOWE PRZEDŁUŻONY

Z powodu trwającej rekonfiguracji platformy ePUAP w okresie 8-13 września nie było możliwości składania wniosków o dotacje. W związku z tym termin składania wniosków o dotacje celowe zostaje przedłużony do dnia 27 września br.

Jednocześnie przypominamy, że szczegółowa instrukcja składania wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP dostępna jest tutaj.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa