PRZYWRÓCONO MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

PRZYWRÓCONO MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP

Termin składania wniosków o dotacje celowe został przesunięty do 27 września, zachęcamy jednak do jak najszybszego ich składania.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa