10 lat Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

10 lat Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

 • LII KWRiMNiE - rozpoczęcie obrad
  LII KWRiMNiE - rozpoczęcie obrad
 • LII KWRiMNiE - ceremonia dekoracji
  LII KWRiMNiE - ceremonia dekoracji
 • LII KWRiMNiE - grupowe zdjęcie odznaczonych
  LII KWRiMNiE - grupowe zdjęcie odznaczonych

 

Podczas LII posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zorganizowanego z okazji dziesięciolecia funkcjonowania Komisji Wspólnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji siedem osób reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne zostało odznaczonych Krzyżami Zasługi za działania na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. 

Złote Krzyże Zasługi otrzymali:

 • Romana Obrocka (mniejszość ormiańska)

 • Jarosław Trochanowski (mniejszość łemkowska).

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

 • Roman Chojnacki (mniejszość romska)

 • Elżbieta Tomczuk (mniejszość ukraińska).

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:

 • Jan Adamowicz (mniejszość tatarska),

 • Józef Adam Dubiński (mniejszość karaimska).

Odznaczenia wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski,  który przypominając o jubileuszu Komisji powiedział, że „dzięki Komisji udało się wiele spraw omówić i rozwiązać.”

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych 47 osobom wręczone zostały także dyplomy Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa