Informacja o LIV posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Warszawa, 17 lutego 2016 r. - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Informacja o LIV posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Warszawa, 17 lutego 2016 r.

W dniu 17 lutego 2016 r. w Sali Konferencyjnej nr 421 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 odbyło się LIV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Zrealizowany został następujący porządek obrad:

11:00 – 11:10

1. Zatwierdzenie protokołu z LIII posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

11:10 – 11:50

2. Priorytety w zakresie polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych na najbliższe lata

  1. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (godz. 11:10 – 11:20 – 10 min.)
  2. Dyskusja (godz. 11:20 – 11:50 – 30 min.)

11:50 – 12:30

3. Plany Rządu dotyczące zmian w edukacji, w kontekście rozwiązań prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych

  1. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej (godz. 11:50 – 12:00 – 10 min.)
  2. Dyskusja (godz. 12:00 – 12:30 – 30 min.)

12:30 – 13:10

4.  Plany Rządu dotyczące zmian w mediach, w kontekście rozwiązań prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych

  1. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (godz. 12:30 – 12:40 – 10 min.)
  2. Dyskusja (godz. 12:40 – 13:10 – 30 min.)

13:10 – 13:40

Przerwa

13:40 – 14:20

5. Kryteria przyznawania dotacji mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  1. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  (godz. 13:40 – 13:50 – 10 min.)
  2. Dyskusja (godz. 13:50 – 14:20 – 30 min.)

14:20 – 14:50

6. Sprawy bieżące

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa