Spotkanie Prezydenta z mniejszościami - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Spotkanie Prezydenta z mniejszościami

26 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych zasiadającymi w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

  • Spotkanie Prezydenta z mniejszościami - Prezydent wita zebranych
    Spotkanie Prezydenta z mniejszościami - Prezydent wita zebranych
  • Spotkanie Prezydenta z mniejszościami - zdjęcie zbiorowe
    Spotkanie Prezydenta z mniejszościami - zdjęcie zbiorowe
  • Spotkanie Prezydenta z mniejszościami - stół prezydialny
    Spotkanie Prezydenta z mniejszościami - stół prezydialny

W skierowanym do gości wystąpieniu Prezydent podkreślił wkład zamieszkujących nasz kraj mniejszości w rozwój kultury, której bogactwo opiera się między innymi na różnorodności. Zaznaczył, jak wielką wagę dla polskiej wspólnoty ma szacunek dla odmiennych tożsamości kulturowych. Zauważył, że dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych Polska jest krajem ojczystym, z którym związane są one od pokoleń. Wyjaśnił, że ilekroć w swoich wystąpieniach używa sformułowania Polacy lub naród polski, rozumie to pojęcie tak, jak preambuła Konstytucji – jako wspólnotę wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie Prezydent zapewnił, że tak jak obecnie cieszy go brak w Polsce napięć i konfliktów na tle narodowościowym, tak w przyszłości będzie stanowczo przeciwstawiać się wszelkim przejawom szowinizmu i próbom rozniecania fobii etnicznych.

Program spotkania obejmował także moderowaną dyskusję. Dał również okazję do kontynuowania dialogu podczas części spotkania odbywającej się w Ogrodzie Zimowym.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa