Prace grupy roboczej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do spraw finasowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości - Finasowanie zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Finasowanie zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości

Prace grupy roboczej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do spraw finasowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości

Grupa robocza powołana została zgodnie z ustaleniami XLIX posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się 18 marca 2015 r. W jej skład weszli:

 • Grażyna Płoszajska, przedstawiciel  Ministra Edukacji Narodowej,
 • Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
 • Małgorzata Kuć, przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Krzysztof Faliński, przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Dobiesław Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
 • Martyna Majewska, przedstawiciel mniejszości karaimskiej,
 • Łukasz Grzędzicki, przedstawiciel społeczności kaszubskiej,
 • Maria Grycz, przedstawiciel mniejszości łemkowskiej,
 • Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszości niemieckiej,
 • Grzegorz Abgarowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej,
 • Justyna Matkowska, przedstawiciel mniejszości romskiej,
 • Tadeusz Krzyżanowski, przedstawiciel mniejszości romskiej,
 • Galina Szczygieł, przedstawiciel mniejszości rosyjskiej,
 • Piotr Tyma,  przedstawiciel mniejszości ukraińskiej.

Protokoły spotkań grupy roboczej:

Materiały:

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa