Prace grupy roboczej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Prace grupy roboczej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Grupa robocza powołana została zgodnie z ustaleniami XLIII posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się 12 marca 2014 r. W jej skład weszli:

  • Rafał Bartek,
  • Sebastian Bończak,
  • Helena Duć-Fajfer,
  • Grzegorz Janusz,
  • Grzegorz Kuprianowicz,
  • Józef Różański,
  • Dobiesław Rzemieniewski.

Protokoły spotkań grupy roboczej:

Przyjęty projekt nowelizacji:

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa