IV posiedzenie grupy roboczej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do spraw podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – Warszawa, 21 maja 2015 r. - Podręczniki dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz do języka regionalnego - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Podręczniki dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz do języka regionalnego

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
tel. +48 22 315 21 11
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa