I spotkanie monitorujące prace grupy roboczej do spraw podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - Podręczniki dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz do języka regionalnego - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Podręczniki dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz do języka regionalnego

I spotkanie monitorujące prace grupy roboczej do spraw podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

W dniu 20 maja 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się pierwsze spotkanie monitorujące prace grupy roboczej do spraw podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, powołanej przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Uczestnicy spotkania reprezentujący: mniejszości białoruską,  niemiecką i żydowską oraz społeczność kaszubską, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokonali podsumowania harmonogramu wydawania podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz do nauczania języka kaszubskiego, opracowanego w ramach prac grupy roboczej. W szczególności dokonano oceny planów wydawniczych wskazanych do realizacji przez przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności kaszubskiej w roku 2015, a także przeglądu tych pozycji, których prace rozpoczęły się w roku bieżącym. Sformułowano także wnioski natury systemowej.

Ustalono, że spotkania monitorujące realizację prac grupy roboczej do spraw podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego odbywać się będą raz do roku. Posiedzenie prowadził naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Dobiesław Rzemieniewski.

Protokół z I spotkania monitorującego prace grupy roboczej do spraw podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - Warszawa, 20 maja 2016 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa