2006 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

2006

IV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 29 listopada 2006 r.

III posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 czerwca 2006 r.

II posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
tel. +48 22 315 21 11
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa