2008 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

2008

XIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 10 grudnia 2008 r.

XII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 28 października 2008 r.

XI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 16 września 2008 r.

X posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 18 czerwca 2008 r.

IX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 maja 2008 r.

VIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 15 kwietnia 2008 r.

VII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 7 marca 2008 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa