2009 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

2009

Harmonogramy

 

XIX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 16 grudnia 2009 r.

XVIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 23 września 2009 r.

XVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 17 czerwca 2009 r.

XVI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 kwietnia 2009 r.

XV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 6 kwietnia 2009 r.

XIV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 24 lutego 2009

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa