Posiedzenia 2010 - 2010 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Posiedzenia 2010

Harmonogramy

 

XXV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 20 grudnia2010 r.

XXIV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 1 października 2010 r.

XXIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dni 15 i 16 września 2010 r

XXII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 23 czerwca 2010 r.

XXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 12 maja 2010 r.

XX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 24 lutego i 10 marca 2010 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa