Posiedzenia 2011 - 2011 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Posiedzenia 2011

Harmonogramy

 

XXX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 21 grudnia 2011 r.

XXIX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 14 września 2011 r.

XXVIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 20 maja 2011 r.

XXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 20 kwietnia 2011 r.

XXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 16 lutego 2011 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa