Posiedzenia 2012 - 2012 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Posiedzenia 2012

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2012 r.

 

XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 19 grudnia 2012 r.

XXXV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 26 listopada 2012 r.

XXXIV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 26 września 2012 r.

XXXIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych 14 czerwca 2012 r.

XXXII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.

XXXI posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa