Posiedzenia 2013 - 2013 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Posiedzenia 2013

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2013 r.

 

XLI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 18 grudnia 2013 r.

XL posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 2 października 2013 r.

XXXIX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Rzeszów, 18 września 2013 r.

XXXVIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Lublin, 11 czerwca 2013 r.

XXXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 13-14 marca 2013 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa