Posiedzenia 2014 - 2014 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Posiedzenia 2014

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2014 r.

 

XLII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 19 lutego 2014 r.

  1. Zbiór propozycji nowelizacji ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zgłaszanych w ciągu ostatnich lat (zebrane przez Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych).
  2. Propozycje zmian w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zgłoszone przez Panią Helenę Duć-Fajfer.
  3. Propozycje zmian w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zgłoszone przez Pana Ludomira Molitorisa.

XLIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 12 marca 2014 r.

XLIV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 28 maja 2014 r.

XLV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Kamień Śląski, 24 września 2014 r.

XLVI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 8 października 2014 r.

XLVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 18 grudnia 2014 r.

  1. Notatka dotycząca organizowanych przez Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji szkoleń dla pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa