Harmonogram Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na 2014 r. - ogólne - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Harmonogram Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na 2014 r.

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2014 r.

Numer posiedzenia

Termin, miejsce i godzina rozpoczęcia  posiedzenia

Tematyka posiedzenia

XLII

posiedzenie

19 lutego

Warszawa

godz. 11.00

 1. 9 lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
  o języku regionalnym.
 2. Funkcjonowanie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

XLIII

posiedzenie

12 marca

Warszawa

godz. 11:00

 1. Spotkanie z członkami Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 2. Edukacja o mniejszościach narodowych i etnicznych w województwach zamieszkiwanych przez mniejszości.
 3. Podział okręgów wyborczych w wyborach samorządowych 2014 w kontekście rozwiązań dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w Kodeksie wyborczym.
 4. Prezentacja sprawozdań pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

XLIV

posiedzenie

28 maja

Warszawa

godz. 11:00

 1. III raport z realizacji postanowień Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych.
 2. Realizacja postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.
 3. Europejskie rozwiązania dotyczące praw mniejszości narodowych i etnicznych.

XLV

posiedzenie

24 września

Kamień Śląski

Posiedzenie w ramach konferencji naukowej poświęconej oświacie mniejszości narodowych i etnicznych.

 1. Znaczenie edukacji dla mniejszości narodowych i etnicznych z perspektywy rozwoju oświaty w regionie. Perspektywy rozwojowe i problemy na przykładzie województwa opolskiego.

 2. Realizacja postulatów dotyczących edukacji zawartych w opiniach i stanowiskach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

XLVI

posiedzenie

8 października

Warszawa

godz. 11.00

 1. Polityka historyczna w odniesieniu do  mniejszości narodowych i etnicznych.
 2. Przeciwdziałanie ksenofobii skierowanej przeciwko mniejszościom narodowym i etnicznym.
 3. Informacja na temat opracowania i wdrożenia teleinformatycznego systemu obsługi dotacji przyznawanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

XLVII

posiedzenie

 

18 grudnia

Warszawa

godz. 11:00

 

 

 1. Informacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o podziale dotacji na realizację w 2015 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej  mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 2. Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2016 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie
  i rozwój języka regionalnego.
 3. System szkoleń administracji państwowej i samorządowej w województwach zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe i etniczne w zakresie ustawodawstwa polskiego i europejskiego systemu prawnego dotyczącego mniejszości narodowych.
 4. Harmonogram pracy Komisji Wspólnej na 2015 r.

 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa