Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2016 r. - ogólne - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2016 r.

 

Numer posiedzenia

Termin, miejsce i godzina rozpoczęcia  posiedzenia

 

Tematyka posiedzenia

LIV

posiedzenie

16 lutego

Warszawa

godz. 18:00

Posiedzenie strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

17 lutego

Warszawa

godz. 11:00

 1. Główne problemy w funkcjonowaniu mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – bilans otwarcia.
 2. Priorytety w zakresie polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych na najbliższe lata.
 3. Plany Rządu dotyczące zmian w edukacji, w kontekście rozwiązań prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.
 4. Plany Rządu dotyczące zmian w mediach, w kontekście rozwiązań prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.
 5. Kryteria przyznawania dotacji mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

LV

posiedzenie

14 czerwca

Warszawa

godz. 18:00

Posiedzenie strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

15 czerwca

Warszawa

godz. 11:00

 1. Projekt ustawy o mediach narodowych.
 2. II raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.
 3. Promocja kultury, języka i historii mniejszości narodowych i etnicznych.
 4. Przeszkolenie pracowników administracji samorządowej pod kątem pracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

LVI

posiedzenie

13 września

Warszawa

godz. 18:00

Posiedzenie strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

14 września

Warszawa

godz. 11:00

 1. Prawna ocena akcji „Wisła” i dekretów z 5 września 1947 r. oraz 27 lipca 1949 r.
 2. Reprywatyzacja i zwrot mienia lub odszkodowania za majątki utracone w wyniku akcji „Wisła”.
 3. Mniejszości narodowe i etniczne w mediach.
 4. Główne problemy w funkcjonowaniu mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – bilans otwarcia.

LVII

posiedzenie

5 października

Warszawa

godz. 11:00

Przeciwdziałanie wystąpieniom skierowanym przeciw mniejszościom narodowym i etnicznym oraz zwalczanie mowy nienawiści.

LVIII

posiedzenie

20 grudnia

Warszawa

godz. 18:00

Posiedzenie strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

21 grudnia

Warszawa

godz. 11:00

 1. Działania organów państwa (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) w kwestii zabezpieczenia polskich grup radykalnych oraz środowisk mniejszości narodowych i etnicznych przed infiltracją ze strony zagranicznych służb.
 2. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o podziale dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 3. Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 4. Harmonogram pracy Komisji Wspólnej na 2017 r.

 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa