Posiedzenia 2017 - 2017 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Posiedzenia 2017

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2017 r.


LIX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - 1 marca 2017 r., Warszawa

LX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - 7 czerwca 2017 r., Warszawa

LXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - 17 grudnia 2017 r., Warszawa 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa