Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2017 r. - ogólne - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2017 r.

Numer posiedzenia

Termin, miejsce i godzina rozpoczęcia posiedzenia

Tematyka posiedzenia

LIX

posiedzenie

marzec

Warszawa

godz. 9:00

  1. Wpływ regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i innych ustaw na sytuację obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych.

  2. Udział mniejszości narodowych i etnicznych w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości.

  3. Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych ietnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego (dotacje celowe na inwestycje).

LX

posiedzenie

czerwiec

Warszawa

godz. 9:00

  1. Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych przez media publiczne w nowym systemie mediów publicznych w Polsce.

  2. Obecność mniejszości narodowych i etnicznych w mediach publicznych.

  3. Omówienie trybu wyłaniania członków Komisji Wspólnej, będących przedstawicielami poszczególnych mniejszości.

  4. Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego (dotacje podmiotowe, celowe-media i inne dotacje celowe niż dotacje celowe na inwestycje).

LXI

posiedzenie

grudzień

Warszawa

godz. 9:00

  1. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o podziale dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

  2. Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2019 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

  3. Harmonogram pracy Komisji Wspólnej na 2018 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa