Skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Skład i regulamin - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) - na dzień 19 grudnia 2019 r.

 

 

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

Lp.

 

 

W Komisji jako

 

Imię

 

Nazwisko

 

Reprezentowana instytucja i funkcja w niej

 

STRONA MNIEJSZOŚCIOWA

  1.  

przedstawiciel mniejszości karaimskiej (1 z 1)

Mariola

Abkowicz

Przewodnicząca Zarządu

Związek Karaimów Polskich

 2.

przedstawiciel mniejszości niemieckiej (1 z 2)

Rafał

Bartek

Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

 3.

przedstawiciel mniejszości romskiej (1 z 2)

Roman

Chojnacki

Prezes

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku

 4.

przedstawiciel mniejszości łemkowskiej (1 z 2)

Stefan

Dudra

przedstawiciel mniejszości łemkowskiej

 5.

przedstawiciel społeczności posługującej się językiem kaszubskim (1 z 2)

Tomasz

Fopke

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

 6.

przedstawiciel mniejszości niemieckiej (1 z 2)

Bernard

Gaida

Przewodniczący

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

 7.

przedstawiciel społeczności posługującej się językiem kaszubskim (1 z 2)

Łukasz

Grzędzicki

Prezes

 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

 8.

przedstawiciel mniejszości żydowskiej (1 z 1)

Artur

Hofman

Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce

 9.

przedstawiciel mniejszości białoruskiej (1 z 2)

Sławomir

Iwaniuk

Wiceprzewodniczący Związku Białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 10.

przedstawiciel mniejszości litewskiej (1 z 2)

Aldona

Jurkun

Przedstawiciel mniejszości litewskiej

 11.

przedstawiciel mniejszości tatarskiej (1 z 1)

Artur

Konopacki

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

 12.

przedstawiciel mniejszości łemkowskiej (1 z 2)

Mirosława

Kopystiańska

przedstawicielka mniejszości łemkowskiej

 13.

przedstawiciel mniejszości ukraińskiej (1 z 2) -

współprzewodniczący KWRiMNiE

Grzegorz

Kuprianowicz

Prezes

 

Towarzystwo Ukraińskie

 14.

przedstawiciel mniejszości ormiańskiej

Edward

Mier-Jędrzejowicz

przedstawiciel mniejszości ormiańskiej

 15.

przedstawiciel mniejszości słowackiej (1 z 1)

Ludomir

Molitoris

Sekretarz

Towarzystwo Słowaków w Polsce

 16.

przedstawiciel mniejszości czeskiej (1 z 1)

Mikołaj

Pejga

Stowarzyszenie Czechów w Polsce

 17.

przedstawiciel mniejszości białoruskiej (1 z 2)

Jan

Syczewski

Przewodniczący 

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

 18. 

przedstawiciel mniejszości rosyjskiej (1 z 1)

Galina

Trawkina-Sydorenko

Prezes

Stowarzyszenie Rodaków Rosji w Polsce - SSR "GALICYA"

 19.

przedstawiciel mniejszości romskiej (1 z 2)

Bogdan

Trojanek

Prezes

Królewska Fundacja Romów

 20.

przedstawiciel mniejszości ukraińskiej (1 z 2)

Piotr

Tyma

Prezes

Związek Ukraińców w Polsce

 21.

przedstawiciel mniejszości litewskiej (1 z 2)

Algirdas

Vaicekauskas

Przewodniczący

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

 

STRONA RZĄDOWA

1.

przedstawiciel ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

Anna 

Budzanowska

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2.

przedstawiciel ministra właściwego ds. zagranicznych

Łukasz 

Kułaga

Starszy Ekspert w Departamencie Prawno-Traktatowym 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

3.

przedstawiciel ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Maciej 

Kopeć

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

4.

przedstawiciel ministra właściwego ds. pracy i ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

Aneta

Kowalska

Naczelnik w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

5.

przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości

Maciej

Lis

Specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Ministerstwo Sprawiedliwości

6.

przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Adam 

Lipiński

Sekretarz Stanu 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

7.

przedstawiciel Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Marcin

Majewski

Naczelnik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

8.

przedstawiciel ministra właściwego ds. wewnętrznych

Andrzej

Marciniak

Radca Ministra w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

9.

przedstawiciel ministra właściwego ds. finansów publicznych

Piotr 

Nowak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

10.

przedstawiciel ministra właściwego ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych - współprzewodniczący KWRiMNiE

Błażej 

Poboży

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

11.

przedstawiciel ministra właściwego ds. administracji publicznej 

Andrzej 

Rudlicki

Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

12.

przedstawiciel ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Jarosław 

Sellin

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

13.

pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych - sekretarz KWRiMNiE

Andrzej

Sosnowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

14.

przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Dorota

Szałtys

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych w Głównym Urzędzie Statystycznym

 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa