Konferencja podsumowująca wyniki badań psychologicznych dzieci romskich w szkołach specjalnych i masowych - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Konferencja podsumowująca wyniki badań psychologicznych dzieci romskich w szkołach specjalnych i masowych

W dniu 27 października 2011 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w godzinach 11.00. – 16.00. odbędzie się organizowana przez Stowarzyszenie Romów w Polsce konferencja podsumowująca wyniki badań psychologicznych dzieci romskich w szkołach specjalnych i masowych prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Stowarzyszenie koordynowało przeprowadzenie badań psychologicznych testami niewerbalnymi w szkołach specjalnych i szkołach masowych w województwie małopolskim, śląskim i opolskim, do których uczęszczają dzieci romskie. Opracowaniem metodologii badań, doborem respondentów - uczniów pochodzenia romskiego ze szkół specjalnych i masowych - oraz przeprowadzeniem badań zajął się zaangażowany do tego celu zespół badawczy złożony z psychologów pod kierunkiem prof. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej. Dodatkowo, przeprowadzono badania jakościowe. Były to rozmowy (wywiady pogłębione) z przedstawicielami starszyzny romskiej, rodzicami dzieci, asystentami / asystentkami romskimi pracującymi w szkołach, oraz nauczycielami / nauczycielkami na temat wartości i norm obowiązujących w kulturze Romów.

W oparciu o dane zebrane w trakcie obu typów badań powstał raport końcowy, który otwierają artykuły uznanych badaczy społeczności romskiej: prof. Ewy Nowickiej, prof. Lecha Mroza i prof. Tadeusza Palecznego, przybliżające czytelnikom m.in. problemy związane z edukacją społeczności romskiej w polskim systemie oświaty.

W celu spopularyzowania wyników ww. badań, Stowarzyszenie Romów w Polsce organizuje konferencję, która odbędzie się 27 października br. w godzinach od 11.00 do 16.00 w sali 122 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim na ul. Basztowej 22 w Krakowie. Poza wystąpieniami członków zespołu badawczego, zaplanowano również debatę na temat sytuacji dzieci romskich w polskim systemie oświaty, poprzedzoną prelekcjami naukowców i praktyków, zajmujących się w swojej pracy tą problematyką.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.stowarzyszenie.romowie.net.
 

Pliki do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa