Centralna Rada Romów w Polsce zaprasza na obchody Światowy Dzień Języka Romów - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Centralna Rada Romów w Polsce zaprasza na obchody Światowy Dzień Języka Romów

W dniu 5 listopada 2011 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kulturowej (ul. Św. Rocha 14, Białystok) odbędzie się spotkanie z okazji Światowego Dnia Języka Romów (początek o godzinie 10.00).

Światowy Dzień Języka Romów został ustanowiony z inicjatywy International Romani Union i organizacji Kali Sara w dniu 5 listopada 2009 r. na posiedzeniu Komisji do Spraw Języka w Zagrzebiu (Chorwacja).

Z tej okazji, Centralna Rada Romów w Polsce organizuje spotkanie poświęcone problematyce języka romani. W programie przewidziano:

  • oficjalne otwarcie imprezy z udziałem zaproszonych gości,
  • dyskusję przy okrągłym stole z udziałem ekspertów i znawców języka, historii i kultury Romów,
  • projekcję filmu,
  • wieczór poezji – imprezę kulturalną z udziałem aktorów i artystów romskich.

Goście będą mogli również zakupić publikacje na specjalnie z tej okazji zorganizowanym stoisku wydawniczym.

Szczegółowych informacji nt. obchodów udziela Pan Stanisław Stankiewicz, Prezes Centralnej Rady Romów w Polsce, e-mail: stahiro.irul@neostrada.pl.

Zadanie finansowane jest ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa