III Konkurs Recytatorski Poezji Romskiej dla dzieci i młodzieży - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

III Konkurs Recytatorski Poezji Romskiej dla dzieci i młodzieży

W dniu 25 października 2011 r. w Prudnickim Ośrodku Kultury odbędzie się III Konkurs Recytatorski Poezji Romskiej dla dzieci i młodzieży (sala kameralna, ul. Mickiewicza 1).

 

W programie imprezy przewidziano:

  • część I – prezentacje konkursowe, początek o godzinie 11.00.
  • część II – spotkanie z romską poetką i pieśniarką Teresą Mirgą, początek o godzinie 17.00.

Celem konkursu jest promowanie poezji romskiej wśród dzieci, rozwijanie ich zainteresowań oraz kształtowanie kreatywnych postaw i rozbudzanie wrażliwości artystycznej i scenicznej.

Recytatorzy występują w trzech kategoriach:

          KAT. 1 - dzieci z klas I – III

          KAT. 2 - dzieci z klas IV – VI

          KAT .3 - młodzież gimnazjalna  z klas I – III

Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory poetyckie dostosowane do wieku  recytatora  i jego osobowości. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora konkursu, oceniać będzie dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Szczegółowych informacji nt. konkursu i jego regulaminu udziela Pani Lucyna Mirga, e-mail: program@pok-prudnik.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa