W dniu 5 listopada odbędzie się Leśnicka Akademia Zamkowa - „Romowie znani i nieznani” - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

W dniu 5 listopada odbędzie się Leśnicka Akademia Zamkowa - „Romowie znani i nieznani”

Spotkanie Leśnickiej Akademii Zamkowej będzie poświęcone przedstawieniu żyjącej wśród nas społeczności Cyganów / Romów w oparciu o wiedzę, a nie o stereotypy funkcjonujące na ich temat. Początek o godzinie 17.00., Centrum Kultury "Zamek" we wrocławskiej Leśnicy (Plac Świętojański 1, Wrocław).

Spotkanie będzie miało formę wielogłosu z udziałem zaproszonych przez profesor Barbarę Weigl jej współpracowników, znakomitych znawców problematyki romskiej, zafascynowanych ich kulturą, zaangażowanych w realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, wśród nich także - młodej Romki, asystentki edukacji romskiej.

Program spotkania:

  • Barbara Weigl – Wprowadzenie;
  • „Romowie znani i nieznani” – projekcja filmu Jacka Milewskiego;
  • Paweł Lechowski – „Zanikające zawody cygańskie”;
  • Andrzej Grzymała-Kazłowski – „Papusza – poetka cygańska”
  • Przerwa;
  • Barbara Weigl – „Stosunek do Romów w polskich szkołach”;
  • Sylwia Maroń – „Być Romką, być Polką”;
  • Dyskusja panelowa z udziałem wykładowców.

Moderację spotkania poprowadzi dr Danuta Bocheńska.

Szczegółowych informacji nt. spotkania udziela Pan Dariusz Tokarz, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Mniejszości narodowych i Etnicznych, tel.: 71 340 66 00, e-mail: mn@duw.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa