Warsztaty dla asystentów edukacji romskiej oraz nauczycieli wspomagających z terenu województwa małopolskiego - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Warsztaty dla asystentów edukacji romskiej oraz nauczycieli wspomagających z terenu województwa małopolskiego

W dniach 21-23 listopada 2011 (poniedziałek – środa) w Willi Decjusza odbędą się warsztaty pn. „Społeczność Romska”, adresowane do asystentów edukacji dzieci romskich oraz nauczycieli wspomagających ze szkół województwa małopolskiego

Willa Decjusza już po raz drugi zaprasza asystentów edukacji dzieci romskich oraz nauczycieli wspomagających na coroczne spotkanie. Dobra współpraca nauczyciela i asystenta z rodzinami romskimi jest niezbędnym elementem w edukacji dzieci i młodzieży romskiej. Formuła warsztatów i zagadnienia poruszane w jego ramach pomogą uczestnikom podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje interkulturowe, a przez to ułatwią efektywne działanie w przestrzeni szkolnej.

Ważnym komponentem projektu będzie kontynuacja zeszłorocznego forum wymiany doświadczeń, w ramach którego bezpośredni beneficjenci projektu – asystenci romscy oraz nauczyciele wspomagający – mają możliwość konsultowania sytuacji problemowych, poszerzania ogólnej wiedzy i umiejętności, a także podejmowania aktywnej współpracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, finansowanego ze środków MSWiA.

Koordynacja projektu: Jadwiga Figiel-Stoch, jaga@villa.org.pl

Pliki do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa