Spotkanie Europejskiej Platformy na rzecz Inkluzji Romów - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Spotkanie Europejskiej Platformy na rzecz Inkluzji Romów

W ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dniach 17-18 listopada 2012 r. w Brukseli odbędzie się spotkanie VI posiedzenie Europejskiej Platformy na rzecz Inkluzji Romów

Celem spotkania jest kontynuacja polityki włączania Romów do procesu kreowania polityki unijnej na rzecz mniejszości romskiej w Europie. Spotkanie jest realizacja zobowiązania kolejnych prezydencji do przeprowadzenia spotkań ekspertów i decydentów z przedstawicielami społeczności romskich Europy, wymiana dobrych praktyk i prezentacji krajowych rozwiązań. Seminarium będzie dotyczyło kontynuacji polityki Tria na rzecz poprawy sytuacji społeczności romskiej w Europie.

 

AGENDA

17 listopada 2011, czwartek

11.00-13.00 Sesja plenarna

Przewodniczy: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Sprawiedliwości

 

-          Otwarcie przez Komisję Europejską: Françoise Le Bail, Dyrektor Generalny DG Sprawiedliwość

-          Otwarcie przez polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

-          Prezentacja przez Komisję Europejską nowej formuły Platformy. Pytania i odpowiedzi.

-          Wprowadzenie do paneli: kolejne kroki w realizacji przez Komisję Europejską Ramowego Programu Integracji Romów Komisji Europejskiej. Pytania i odpowiedzi.

 

Lunch

 

14.30-17.30 Równoległe panele

Panel 1: wyzwania i sukcesy w przygotowywaniu strategii narodowych

Uczestnicy: wyłącznie reprezentanci narodowi (ROMA DECADE oraz Państwa Członkowskie Unii Europejskiej)

Przewodniczą: polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej we współpracy z Komisją Europejską

Referent: Komisja Europejska, DG Sprawiedliwość

 • Prezentacja trzech podejść do przygotowywania strategii narodowej: Węgry, Finlandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • Wymiana poglądów i doświadczeń wśród narodowych decydentów

Panel  2: jakie wsparcie ze strony społeczeństwa obywatelskiego w szacowaniu i realizacji strategii?

Uczestnicy: wyłącznie organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Przewodniczą:European Roma Policy Coalition we współpracy z  Komisją Europejską

Referent: Ruus Dijksterhuis, dyrektor European Roma Grassroots Organisations Network

 • Wymiana poglądów na to, jak otrzymać pełny i skoordynowany wkład od społeczeństwa obywatelskiego (shadow reports)
 • Dyskusja na temat kalendarza, metodologii i podziału zadań

Panel 3: jakie wsparcie ze strony społeczeństwa obywatelskiego w szacowaniu i realizacji strategii?

Uczestnicy: organizacje międzynarodowe oraz sieć organizacji publicznych

Przewodniczą: Rada Europy we współpracy z Komisją Europejską

Referent: Rada Europy

 • Wymiana poglądów i narzędzi metodologicznych dla przygotowania narodowych strategii i ich realizacji, którymi międzynarodowe organizacje mogą się podzielić
 • Dyskusja na temat możliwego wsparcia ze strony międzynarodowych organizacji w monitoringu strategii

18 listopada 2011, piątek

9.00-12.30 Sesja plenarna

Przewodniczy: Komisja Europejska, DG  Sprawiedliwość

 • Prezentacja wniosków z trzech warsztatów przez trzech Referentów. Otwarta debata.
 • Jak Komisja może wspierać przygotowywanie strategii:
 •  wprowadzenie, Komisja Europejska, DG Sprawiedliwość;
 • dostępne wsparcie od Agencji Praw Podstawowych (FRA) dla państw członkowskich;
 • modelowe podejścia: praktyczne narzędzia dla projektowania polityki, José Manuel Fresno, niezależny ekspert;
 • ilustracja użycia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budownictwo dla Romów, Komisja Europejska, DG Polityki Regionalnej.
 • Pytania i odpowiedzi.
 • Wnioski: Komisja Europejska, Wydział Sprawiedliwości.
 • Zakończenie: Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa