Działania edukacyjno-kulturalne elbląskich Romów - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Działania edukacyjno-kulturalne elbląskich Romów

Romowie z Elbląga, wraz z Urzędem Miasta oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu wydali album „Romowie wczoraj i dziś” oraz zrealizowali filmową baśń romską pt. „Ćoro i jego łaciata szkapa”

Autorką albumu „Romowie wczoraj i dziś”, jest Iza Stankiewicz – asystent edukacji  romskiej w Elblągu. Album zawiera zarówno zdjęcia z dawnych lat, przypominające dawny świat Romów, jak i współczesne, pokazujące jak przez ostatnie dziesięciolecia zmienił się świat i życie tej mniejszości.

W filmowej baśni romskiej autorstwa Stanisława „Stahiro” Stankiewicza wzięły udział dzieci uczące się w elbląskich szkołach, w tym mali Romowie. W opinii twórców projektu, potrzeby dzieci, szczególnie tych pochodzenia romskiego, nie są w pełni zaspokojone. Wielu z nich przejawia uzdolnienia artystyczne i aktorskie, jednakże bez odpowiedniego wsparcia, nie są wstanie ich rozwijać. Biorąc pod uwagę te czynniki animatorzy z Elbląga wyszli naprzeciw oczekiwaniom - odpowiedzią jest właśnie filmowa baśń „Ćworo i jego łaciata szkapa”. Dzięki realizacji tego projektu uczestnicy mieli możliwości rozwijania nie tylko swoich zainteresowań i predyspozycji, ale również porozumiewania się w języku ojczystym i świadomego uczestnictwa w kulturze.

Szerszych informacji nt. projektów udziela Pani Iza Stankiewicz:

SOSW Nr2
Ul. Polna 8a,
Elbląg

soswnr2@wp.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa