Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Mniejszości w mediach publicznych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Mniejszości w mediach publicznych

Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na temat programów i audycji przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym emitowanych przez publiczne radio i telewizję, przygotowana na XL posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (2 października 2013 r., Warszawa).

Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat programów i audycji przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym emitowanych przez publiczne radio i telewizję.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa