Definicja audycji adresowanych do mniejszości narodowych i etnicznych oraz audycji w języku regionalnym - Mniejszości w mediach publicznych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Mniejszości w mediach publicznych

Definicja audycji adresowanych do mniejszości narodowych i etnicznych oraz audycji w języku regionalnym

opracowana i stosowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zaakceptowana 24 lutego 2010 r. przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Za audycje adresowane do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym uznaje się takie, które spełniają łącznie wymienione warunki:

  • w całości poświęcone są problematyce dotyczącej mniejszości narodowych,  etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym;
  • przedstawiciele mniejszości narodowej lub etnicznej nie tylko biorą udział, ale sami mówią o sobie i o swoich sprawach;
  • wyraźnym adresatem jest konkretna mniejszość narodowa lub etniczna, czy społeczność posługująca się językiem regionalnym;
  • realizowane są w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym;
  • redagowane są przez zespół złożony z przedstawicieli zainteresowanej mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa