Charakterystyka społeczno-demograficzna mniejszości - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny

Charakterystyka społeczno-demograficzna mniejszości

Ludność Polski - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość białoruska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość czeska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość karaimska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość litewska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość łemkowska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość niemiecka - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość ormiańska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość romska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość rosyjska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość słowacka - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość tatarska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość ukraińska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Mniejszość żydowska - charakterystyka społeczno-demograficzna

Społeczność posługująca się językiem kaszubskim - charakterystyka społeczno-demograficzna


Zestawienie rezultatów w formacie .xls


Ludność Polski - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Ludność Polski 
liczba %
Płec Ogółem 38511824 100,00
mężczyźni 18643870 48,41
kobiety 19867954 51,59
Charakter miejscowości Ogółem 38511824 100,00
miasta 23405892 60,78
wieś 15105932 39,22
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 38511824 100,00
0-9 3860393 10,02
10-19 4364789 11,33
20-29 6094932 15,83
30-39 5919144 15,37
40-49 4836081 12,56
50-59 5822854 15,12
60-69 3769051 9,79
70-79 2496827 6,48
80 lat i więcej 1347753 3,50
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 38511824 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 7202273 18,70
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 24797408 64,39
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 15418861 40,04
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 9378547 24,35
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 6512143 16,91
Biologiczne grupy wieku Ogółem 38511824 100,00
0–14 lat 5832210 15,14
15–64 lata 27449462 71,28
65 lat i więcej 5230152 13,58
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 32679614 100,00
kawaler - panna 9420051 28,83
żonaty - zamężna 18236423 55,80
wdowiec - wdowa 3126787 9,57
rozwiedziony - rozwiedziona 1629482 4,99
nieustalony 266871 0,82
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 33505264 100,00
wyższe 5693731 16,99
średnie 10573143 31,56
niższe niż średnie 15502456 46,27
nieustalony 1735934 5,18
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 32470877 100,00
 pracujący 14406892 44,37
 bezrobotny 2145940 6,61
 bierny zawodowo 14455180 44,52
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 1462865 4,51

Mniejszość białoruska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość białoruska
liczba %
Płec Ogółem 43878 100,00
mężczyźni 20864 47,55
kobiety 23014 52,45
Charakter miejscowości Ogółem 43878 100,00
miasta 23822 54,29
wieś 20056 45,71
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 43878 100,00
0-9 1785 4,07
10-19 2702 6,16
20-29 4502 10,26
30-39 4916 11,20
40-49 5815 13,25
50-59 7275 16,58
60-69 6299 14,35
70-79 6423 14,64
80 lat i więcej 4162 9,48
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 43878 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 3766 8,58
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 24844 56,62
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 12736 29,03
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 12108 27,59
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 15268 34,80
Biologiczne grupy wieku Ogółem 43878 100,00
0–14 lat 2828 6,45
15–64 lata 27594 62,89
65 lat i więcej 13456 30,67
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 41050 100,00
kawaler - panna 8554 20,84
żonaty - zamężna 23576 57,43
wdowiec - wdowa 6557 15,97
rozwiedziony - rozwiedziona 2137 5,21
nieustalony 226 0,55
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 41516 100,00
wyższe 8721 21,01
średnie 11808 28,44
niższe niż średnie 19734 47,53
nieustalony 1253 3,02
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 41050 100,00
 pracujący 15582 37,96
 bezrobotny 1662 4,05
 bierny zawodowo 22607 55,07
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 1198 2,92

Mniejszość czeska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość czeska
liczba %
Płec Ogółem 2831 100,00
mężczyźni 1629 57,54
kobiety 1202 42,46
Charakter miejscowości Ogółem 2831 100,00
miasta 2251 79,53
wieś 580 20,47
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 2831 100,00
0-9 294 10,37
10-19 183 6,46
20-29 483 17,06
30-39 647 22,87
40-49 364 12,86
50-59 320 11,32
60-69 345 12,19
70-79 123 4,35
80 lat i więcej 72 2,54
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 2831 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 431 15,24
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 1965 69,41
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 1338 47,26
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 627 22,15
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 435 15,35
Biologiczne grupy wieku Ogółem 2831 100,00
0–14 lat 380 13,41
15–64 lata 2083 73,59
65 lat i więcej 368 13,00
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 2451 100,00
kawaler - panna 854 34,83
żonaty - zamężna 1213 49,47
wdowiec - wdowa 161 6,58
rozwiedziony - rozwiedziona 213 8,69
nieustalony 11 0,44
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 2492 100,00
wyższe 872 35,01
średnie 789 31,67
niższe niż średnie 689 27,65
nieustalony 141 5,67
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 2451 100,00
 pracujący 1314 53,59
 bezrobotny 94 3,85
 bierny zawodowo 902 36,79
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 141 5,77

Mniejszość karaimska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość karaimska
liczba %
Płec Ogółem 314 100,00
mężczyźni 200 63,69
kobiety 114 36,31
Charakter miejscowości Ogółem 314 100,00
miasta 285 90,67
wieś 29 9,33
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 314 100,00
do 29 lat 47 15,03
30-39 78 24,91
40-49 78 24,70
50-59 56 17,96
60 lat i więcej 55 17,40
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 314 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 9 2,95
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 269 85,58
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 159 50,51
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 110 35,07
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 36 11,47
Biologiczne grupy wieku Ogółem 314 100,00
0–14 lat 9 2,95
15–64 lata 276 87,77
65 lat i więcej 29 9,28
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 305 100,00
kawaler - panna 80 26,39
żonaty - zamężna 182 59,86
wdowiec - wdowa 36 11,75
rozwiedziony - rozwiedziona 6 2,01
nieustalony - -
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 305 100,00
wyższe 126 41,38
średnie 97 31,89
niższe niż średnie 81 26,73
nieustalony - -
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 305 100,00
 pracujący 135 44,32
 bezrobotny 26 8,40
 bierny zawodowo 144 47,29
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) - -

Mniejszość litewska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość litewska
liczba %
Płec Ogółem 7376 100,00
mężczyźni 3563 48,31
kobiety 3813 51,69
Charakter miejscowości Ogółem 7376 100,00
miasta 3051 41,37
wieś 4325 58,63
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 7376 100,00
0-9 483 6,54
10-19 710 9,63
20-29 1014 13,75
30-39 1077 14,60
40-49 926 12,55
50-59 1239 16,79
60-69 837 11,34
70-79 612 8,30
80 lat i więcej 479 6,49
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 7376 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 1022 13,86
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 4660 63,18
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 2697 36,57
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 1963 26,61
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 1694 22,96
Biologiczne grupy wieku Ogółem 7376 100,00
0–14 lat 779 10,56
15–64 lata 5128 69,52
65 lat i więcej 1469 19,92
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 6597 100,00
kawaler - panna 1930 29,25
żonaty - zamężna 3579 54,25
wdowiec - wdowa 666 10,09
rozwiedziony - rozwiedziona 326 4,94
nieustalony 97 1,47
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 6756 100,00
wyższe 1450 21,47
średnie 1984 29,37
niższe niż średnie 2777 41,11
nieustalony 545 8,06
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 6597 100,00
 pracujący 2827 42,85
 bezrobotny 366 5,54
 bierny zawodowo 2870 43,50
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 534 8,10

Mniejszość łemkowska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość łemkowska
liczba %
Płec Ogółem 9640 100,00
mężczyźni 4859 50,41
kobiety 4780 49,59
Charakter miejscowości Ogółem 9640 100,00
miasta 4226 43,84
wieś 5413 56,16
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 9640 100,00
0-9 507 5,26
10-19 760 7,88
20-29 1307 13,56
30-39 1360 14,11
40-49 1516 15,72
50-59 1426 14,79
60-69 1180 12,24
70-79 981 10,18
80 lat i więcej 602 6,25
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 9640 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 1049 10,88
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 6141 63,71
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 3652 37,89
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 2489 25,82
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 2449 25,41
Biologiczne grupy wieku Ogółem 9640 100,00
0–14 lat 772 8,01
15–64 lata 6743 69,95
65 lat i więcej 2125 22,04
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 8867 100,00
kawaler - panna 2341 26,40
żonaty - zamężna 5351 60,35
wdowiec - wdowa 870 9,81
rozwiedziony - rozwiedziona 269 3,03
nieustalony 37 0,42
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 8994 100,00
wyższe 1944 21,62
średnie 2738 30,45
niższe niż średnie 3939 43,80
nieustalony 372 4,14
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 8867 100,00
 pracujący 3729 42,06
 bezrobotny 358 4,04
 bierny zawodowo 4434 50,00
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 346 3,90

Mniejszość niemiecka - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość niemiecka
liczba %
Płec Ogółem 144236 100,00
mężczyźni 73690 51,09
kobiety 70546 48,91
Charakter miejscowości Ogółem 144236 100,00
miasta 58512 40,57
wieś 85724 59,43
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 144236 100,00
0-9 5064 3,51
10-19 9311 6,46
20-29 20460 14,19
30-39 23628 16,38
40-49 25690 17,81
50-59 19688 13,65
60-69 12733 8,83
70-79 20037 13,89
80 lat i więcej 7624 5,29
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 144236 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 11831 8,20
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 95151 65,97
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 59281 41,10
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 35870 24,87
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 37254 25,83
Biologiczne grupy wieku Ogółem 144236 100,00
0–14 lat 8940 6,20
15–64 lata 100549 69,71
65 lat i więcej 34747 24,09
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 135296 100,00
kawaler - panna 32954 24,36
żonaty - zamężna 73597 54,40
wdowiec - wdowa 14548 10,75
rozwiedziony - rozwiedziona 5730 4,24
nieustalony 8467 6,26
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 136911 100,00
wyższe 12508 9,14
średnie 27889 20,37
niższe niż średnie 60899 44,48
nieustalony 35615 26,01
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 135296 100,00
 pracujący 39261 29,02
 bezrobotny 4923 3,64
 bierny zawodowo 55956 41,36
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 35156 25,98

Mniejszość ormiańska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość ormiańska
liczba %
Płec Ogółem 1683 100,00
mężczyźni 867 51,50
kobiety 816 48,50
Charakter miejscowości Ogółem 1683 100,00
miasta 1426 84,71
wieś 257 15,29
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 1683 100,00
0-9 171 10,13
10-19 221 13,10
20-29 240 14,27
30-39 382 22,69
40-49 235 13,95
50-59 217 12,87
60-69 123 7,30
70 lat i więcej 96 5,68
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 1683 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 359 21,35
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 1145 68,03
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 826 49,07
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 319 18,96
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 179 10,62
Biologiczne grupy wieku Ogółem 1683 100,00
0–14 lat 306 18,15
15–64 lata 1220 72,46
65 lat i więcej 158 9,39
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 1378 100,00
kawaler - panna 332 24,11
żonaty - zamężna 831 60,33
wdowiec - wdowa 48 3,47
rozwiedziony - rozwiedziona 138 9,99
nieustalony 29 2,11
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 1420 100,00
wyższe 546 38,47
średnie 512 36,09
niższe niż średnie 228 16,05
nieustalony 133 9,39
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 1378 100,00
 pracujący 726 52,68
 bezrobotny 109 7,91
 bierny zawodowo 410 29,73
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 133 9,68

Mniejszość romska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość romska
liczba %
Płec Ogółem 16723 100,00
mężczyźni 8119 48,55
kobiety 8604 51,45
Charakter miejscowości Ogółem 16723 100,00
miasta 15339 91,72
wieś 1384 8,28
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 16723 100,00
0-9 2689 16,08
10-19 2758 16,49
20-29 3080 18,42
30-39 2398 14,34
40-49 2398 14,34
50-59 2106 12,59
60-69 848 5,07
70-79 390 2,33
80 lat i więcej 57 0,34
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 16723 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 4822 28,84
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 10840 64,82
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 7254 43,38
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 3586 21,44
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 1061 6,34
Biologiczne grupy wieku Ogółem 16723 100,00
0–14 lat 3947 23,60
15–64 lata 11982 71,65
65 lat i więcej 794 4,75
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 12776 100,00
kawaler - panna 6495 50,84
żonaty - zamężna 4566 35,74
wdowiec - wdowa 759 5,94
rozwiedziony - rozwiedziona 811 6,35
nieustalony 146 1,14
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 13397 100,00
wyższe 272 2,03
średnie 934 6,97
niższe niż średnie 11028 82,32
nieustalony 1163 8,68
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 12776 100,00
 pracujący 1700 13,31
 bezrobotny 1985 15,54
 bierny zawodowo 8029 62,85
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 1062 8,31

Mniejszość rosyjska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość rosyjska
liczba %
Płec Ogółem 8796 100,00
mężczyźni 3184 36,20
kobiety 5612 63,80
Charakter miejscowości Ogółem 8796 100,00
miasta 7181 81,64
wieś 1615 18,36
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 8796 100,00
0-9 305 3,47
10-19 522 5,93
20-29 988 11,24
30-39 1458 16,58
40-49 1317 14,97
50-59 1585 18,02
60-69 1087 12,36
70-79 791 8,99
80 lat i więcej 743 8,45
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 8796 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 726 8,25
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 5748 65,35
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 3218 36,58
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 2530 28,77
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 2322 26,40
Biologiczne grupy wieku Ogółem 8796 100,00
0–14 lat 511 5,82
15–64 lata 6393 72,69
65 lat i więcej 1891 21,50
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 8284 100,00
kawaler - panna 1905 22,99
żonaty - zamężna 4418 53,33
wdowiec - wdowa 1162 14,02
rozwiedziony - rozwiedziona 756 9,13
nieustalony 44 0,53
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 8384 100,00
wyższe 3403 40,58
średnie 2568 30,63
niższe niż średnie 1799 21,46
nieustalony 614 7,33
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 8283 100,00
 pracujący 3504 42,31
 bezrobotny 463 5,59
 bierny zawodowo 3748 45,25
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 567 6,85

Mniejszość słowacka - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość słowacka
liczba %
Płec Ogółem 2739 100,00
mężczyźni 1431 52,26
kobiety 1308 47,74
Charakter miejscowości Ogółem 2739 100,00
miasta 1160 42,36
wieś 1579 57,64
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 2739 100,00
0-9 243 8,87
10-19 191 6,96
20-29 347 12,69
30-39 490 17,88
40-49 288 10,51
50-59 369 13,46
60-69 270 9,85
70-79 384 14,04
80 lat i więcej 157 5,74
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 2739 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 387 14,14
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 1614 58,91
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 1000 36,52
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 613 22,39
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 738 26,95
Biologiczne grupy wieku Ogółem 2739 100,00
0–14 lat 336 12,28
15–64 lata 1741 63,55
65 lat i więcej 662 24,17
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 2403 100,00
kawaler - panna 607 25,26
żonaty - zamężna 1418 59,02
wdowiec - wdowa 246 10,23
rozwiedziony - rozwiedziona 79 3,30
nieustalony 53 2,19
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 2428 100,00
wyższe 493 20,29
średnie 552 22,75
niższe niż średnie 1110 45,73
nieustalony 273 11,23
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 2403 100,00
 pracujący 938 39,04
 bezrobotny 78 3,24
 bierny zawodowo 1114 46,37
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 273 11,35

Mniejszość tatarska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość tatarska
liczba %
Płec Ogółem 1828 100,00
mężczyźni 1034 56,56
kobiety 794 43,44
Charakter miejscowości Ogółem 1828 100,00
miasta 1603 87,66
wieś 226 12,34
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 1828 100,00
0-9 141 7,69
10-19 118 6,45
20-29 386 21,13
30-39 310 16,94
40-49 324 17,70
50-59 254 13,92
60-69 194 10,60
70 lat i więcej 102 5,59
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 1828 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 216 11,83
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 1374 75,17
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 898 49,14
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 476 26,04
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 238 13,00
Biologiczne grupy wieku Ogółem 1828 100,00
0–14 lat 179 9,76
15–64 lata 1444 78,99
65 lat i więcej 206 11,24
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 1650 100,00
kawaler - panna 440 26,66
żonaty - zamężna 1012 61,33
wdowiec - wdowa 70 4,26
rozwiedziony - rozwiedziona 128 7,76
nieustalony - -
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 1679 100,00
wyższe 829 49,39
średnie 502 29,87
niższe niż średnie 263 15,69
nieustalony 85 5,05
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 1650 100,00
 pracujący 911 55,23
 bezrobotny 151 9,14
 bierny zawodowo 525 31,80
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 63 3,83

Mniejszość ukraińska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość ukraińska
liczba %
Płec Ogółem 38795 100,00
mężczyźni 18133 46,74
kobiety 20663 53,26
Charakter miejscowości Ogółem 38795 100,00
miasta 22811 58,80
wieś 15985 41,20
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 38795 100,00
0-9 2404 6,20
10-19 3214 8,28
20-29 4899 12,63
30-39 5863 15,11
40-49 6267 16,15
50-59 6442 16,61
60-69 3569 9,20
70-79 3697 9,53
80 lat i więcej 2440 6,29
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 38795 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 4811 12,40
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 25233 65,04
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 14692 37,87
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 10541 27,17
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 8752 22,56
Biologiczne grupy wieku Ogółem 38795 100,00
0–14 lat 3785 9,76
15–64 lata 27302 70,37
65 lat i więcej 7709 19,87
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 35010 100,00
kawaler - panna 8885 25,38
żonaty - zamężna 20046 57,26
wdowiec - wdowa 3831 10,94
rozwiedziony - rozwiedziona 1640 4,68
nieustalony 608 1,74
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 35550 100,00
wyższe 9239 25,99
średnie 10923 30,73
niższe niż średnie 12733 35,82
nieustalony 2655 7,47
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 35006 100,00
 pracujący 14416 41,18
 bezrobotny 1757 5,02
 bierny zawodowo 16288 46,53
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 2545 7,27

Mniejszość żydowska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Mniejszość żydowska
liczba %
Płec Ogółem 7353 100,00
mężczyźni 3804 51,74
kobiety 3549 48,26
Charakter miejscowości Ogółem 7353 100,00
miasta 6496 88,34
wieś 857 11,66
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 7353 100,00
0-9 214 2,92
10-19 359 4,88
20-29 1352 18,39
30-39 1640 22,30
40-49 1176 15,99
50-59 1323 18,00
60-69 930 12,64
70-79 246 3,35
80 lat i więcej 112 1,52
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 7353 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 440 5,99
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 5967 81,14
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 3735 50,80
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 2231 30,35
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 946 12,87
Biologiczne grupy wieku Ogółem 7353 100,00
0–14 lat 332 4,51
15–64 lata 6388 86,88
65 lat i więcej 633 8,61
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 7021 100,00
kawaler - panna 2549 36,30
żonaty - zamężna 3176 45,23
wdowiec - wdowa 358 5,09
rozwiedziony - rozwiedziona 862 12,27
nieustalony 78 1,11
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 7078 100,00
wyższe 3737 52,80
średnie 2161 30,53
niższe niż średnie 793 11,20
nieustalony 387 5,47
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 7021 100,00
 pracujący 4001 56,98
 bezrobotny 476 6,78
 bierny zawodowo 2164 30,82
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 380 5,42

Społeczność posługująca się językiem kaszubskim - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wyszczególnienie Społecznośc posługująca się językiem kaszubskim
liczba %
Płec Ogółem 108140 100,00
mężczyźni 56901 52,62
kobiety 51239 47,38
Charakter miejscowości Ogółem 108140 100,00
miasta 18821 17,40
wieś 89318 82,60
Dziesięcioletnie grupy wieku Ogółem 108140 100,00
0-9 6203 5,74
10-19 11200 10,36
20-29 15191 14,05
30-39 14771 13,66
40-49 16830 15,56
50-59 18833 17,42
60-69 12196 11,28
70-79 8802 8,14
80 lat i więcej 4114 3,80
Ekonomiczne grupy wieku Ogółem 108140 100,00
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 14639 13,54
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) 72346 66,90
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) 40509 37,46
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) 31837 29,44
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) 21155 19,56
Biologiczne grupy wieku Ogółem 108140 100,00
0–14 lat 11096 10,26
15–64 lata 79951 73,93
65 lat i więcej 17092 15,81
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) Razem 97043 100,00
kawaler - panna 23505 24,22
żonaty - zamężna 61949 63,84
wdowiec - wdowa 9510 9,80
rozwiedziony - rozwiedziona 2010 2,07
nieustalony 68 0,07
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) Razem 99127 100,00
wyższe 5900 5,95
średnie 19594 19,77
niższe niż średnie 72239 72,88
nieustalony 1393 1,41
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) Razem 97043 100,00
 pracujący 43686 45,02
 bezrobotny 5356 5,52
 bierny zawodowo 46671 48,09
nieustalona (dotyczy osób  przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) 1330 1,37

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa