Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem kaszubskim - liczebność (również wg województw) - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny

Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem kaszubskim - liczebność (również wg województw)

Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem kaszubskim wg  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - liczebność:


Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem kaszubskim - liczebność w całym kraju

Wyszczególnienie Liczba %
Ludność Polski 38511824 100,000
Mniejszość białoruska 43878 0,114
Mniejszość czeska 2831 0,007
Mniejszość karaimska 314 0,001
Mniejszość litewska 7376 0,019
Mniejszość łemkowska 9640 0,025
Mniejszość niemiecka 144236 0,375
Mniejszość ormiańska 1683 0,004
Mniejszość romska 16723 0,043
Mniejszość rosyjska 8796 0,023
Mniejszość słowacka 2739 0,007
Mniejszość tatarska 1828 0,005
Mniejszość ukraińska 38795 0,101
Mniejszość żydowska 7353 0,019
Społeczność posługująca się językiem kaszubskim 108140 0,281

Mniejszosci narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem kaszubskim - liczebność wg województw

 

Województwo Ludność Polski Mniejszość Społeczność posługująca się językiem kaszubskim

białoruska

czeska karaimska litewska łemkowska niemiecka ormiańska romska rosyjska słowacka tatarska ukraińska żydowska
w liczbach bezwzględnych
Polska 38511824 43878 2831 314 7376 9640 144236 1683 16723 8796 2739 1828 38795 7353 108140
Dolnośląskie 2915241 481 396 46 149 4736 4509 133 2028 861 91 87 2378 880 39

Kujawsko-pomorskie

2097635 164 43 14 120 32 2382 73 1080 338 27 32 306 116 68
Lubelskie 2175700 298 80 4 88 17 751 132 794 327 72 60 1053 188 -
Lubuskie 1022843 171 49 - 103 1413 1560 23 502 281 39 13 845 119 -
Łódzkie 2538677 359 299 46 105 4 1383 153 1193 448 136 70 412 420 -
Małopolskie 3337471 194 318 12 126 2186 1179 155 1735 603 1428 109 1267 745 21
Mazowieckie 5268660 1576 453 98 446 191 2562 403 1531 1950 258 332 3018 2690 86
Opolskie 1016212 71 109 9 35 29 78157 35 1078 279 35 30 383 77 4
Podkarpackie 2127286 53 100 - 31 245 547 47 1023 192 62 50 3421 143 -
Podlaskie 1202365 38358 36 12 4867 31 401 4 527 590 43 539 2169 134 4
Pomorskie 2276174 389 123 27 319 110 4614 94 125 504 77 175 3932 464 107742
Śląskie 4630366 352 580 42 188 126 34799 167 1733 829 264 74 1041 557 43
Świętokrzyskie 1280721 32 47 - 16 12 393 13 381 154 37 13 222 80 -
Warmińsko-mazurskie 1452147 600 25 - 380 95 4645 71 772 431 34 51 13037 153 48
Wielkopolskie 3447441 311 120 3 153 167 3191 93 1221 504 81 94 831 285 28

Zachodnio-pomorskie

1722885 471 55 - 248 247 3165 88 1002 505 56 99 4482 302 57

 

Województwo Ludność Polski Mniejszość Społeczność posługująca się językiem kaszubskim
białoruska czeska karaimska litewska łemkowska niemiecka ormiańska romska rosyjska słowacka tatarska ukraińska żydowska
w %
Polska 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dolnośląskie 7,57 1,10 14,00 14,77 2,03 49,13 3,13 7,92 12,13 9,79 3,31 4,77 6,13 11,97 0,04
Kujawsko-pomorskie 5,45 0,37 1,51 4,31 1,63 0,33 1,65 4,31 6,46 3,84 0,99 1,73 0,79 1,57 0,06
Lubelskie 5,65 0,68 2,81 1,27 1,20 0,17 0,52 7,87 4,75 3,72 2,64 3,28 2,71 2,56 -
Lubuskie 2,66 0,39 1,72 - 1,40 14,66 1,08 1,37 3,00 3,20 1,43 0,74 2,18 1,62 -
Łódzkie 6,59 0,82 10,57 14,74 1,43 0,04 0,96 9,08 7,13 5,10 4,98 3,85 1,06 5,71 -
Małopolskie 8,67 0,44 11,25 3,86 1,71 22,68 0,82 9,21 10,37 6,85 52,12 5,95 3,27 10,13 0,02
Mazowieckie 13,68 3,59 15,99 31,23 6,05 1,98 1,78 23,92 9,15 22,16 9,43 18,17 7,78 36,59 0,08
Opolskie 2,64 0,16 3,84 2,95 0,48 0,30 54,19 2,07 6,45 3,18 1,29 1,64 0,99 1,05 -
Podkarpackie 5,52 0,12 3,53 - 0,42 2,54 0,38 2,78 6,12 2,18 2,25 2,74 8,82 1,95 -
Podlaskie 3,12 87,42 1,28 3,92 65,99 0,32 0,28 0,22 3,15 6,71 1,55 29,47 5,59 1,82 -
Pomorskie 5,91 0,89 4,33 8,59 4,33 1,14 3,20 5,57 0,75 5,73 2,81 9,57 10,13 6,31 99,63
Śląskie 12,02 0,80 20,47 13,27 2,55 1,30 24,13 9,90 10,36 9,43 9,63 4,02 2,68 7,57 0,04
Świętokrzyskie 3,33 0,07 1,66 - 0,22 0,12 0,27 0,79 2,28 1,75 1,35 0,71 0,57 1,09 -
Warmińsko-mazurskie 3,77 1,37 0,88 - 5,15 0,99 3,22 4,21 4,61 4,90 1,23 2,79 33,60 2,08 0,04
Wielkopolskie 8,95 0,71 4,23 1,09 2,07 1,73 2,21 5,52 7,30 5,73 2,95 5,15 2,14 3,87 0,03
Zachodnio-pomorskie 4,47 1,07 1,93 - 3,36 2,56 2,19 5,24 5,99 5,74 2,04 5,43 11,55 4,11 0,05

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa