Członkowie mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych wg pierwszej i drugiej identyfikacji narodowo-etnicznej - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny

Członkowie mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych wg pierwszej i drugiej identyfikacji narodowo-etnicznej

Pierwsza identyfikacja narodowo-etniczna Ogółem Pojedyncza identyfikacja  narodowo-etniczna Podwójna identyfikacja narodowo-etniczna
 - według rodzaju drugiej identyfikacji
razem polska mniejszościowa  inna
razem białoruska czeska karaimska litewska łemkowska niemiecka ormiańska romska rosyjska słowacka tatarska ukraińska żydowska
Ogółem 286192 120055 166136 22756 119236 10091 2094 55 2152 3445 72949 634 4469 4534 926 916 11983 4988 24145
Polska 99926 x 99926 x 99926 9865 1893 45 2129 2568 56371 634 4451 4267 871 870 11164 4796 x
Mniejszościowa 169084 120055 49028 22756 2128 187 8 9 6 866 29 - 8 149 21 21 754 68 24145
białoruska 33974 28836 5138 4368 578 x - - 6 55 - - - 88 - 7 412 11 192
czeska 745 601 143 71 17 - x - - - 6 - - 3 - - 9 - 55
karaimska 269 219 50 21 - - - x - - - - - - - - - - 29
litewska 5230 4552 678 640 - - - - x - - - - - - - - - 38
łemkowska 7061 5598 1463 1045 313 - - - - x - - - 5 10 - 283 15 105
niemiecka 71316 42396 28920 6313 23 - 8 - - - x - - 4 - - 4 7 22584
ormiańska 1049 744 305 277 - - - - - - - x - - - - - - 28
romska 12262 9622 2639 2549 3 3 - - - - - - x - - - - - 87
rosyjska 4411 2721 1690 1495 96 30 - - - - - - - x - 15 33 18 98
słowacka 1835 1569 266 134 - - - - - - - - - - x - - - 132
tatarska 933 662 272 196 13 4 - - - - - - - - - x 4 5 63
ukraińska 27566 20943 6624 5102 1057 150 - 9 - 801 24 - - 49 12 - x 12 466
żydowska 2433 1592 841 545 28 - - - - 11 - - 8 - - - 9 x 268
Inna 17182 x 17182 - 17182 39 193 - 17 10 16549 - 10 118 33 25 65 124 x

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa