Członkowie mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych według najczęściej wymienianych języków kontaktów domowych - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny

Członkowie mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych według najczęściej wymienianych języków kontaktów domowych

Mniejszość narodowa lub etniczna Najczęścjej wymieniany język kontaktów domowych Liczba wymieniających
Białoruska Ogółem 43878
w tym:  
polski 39237
białoruski 20528
rosyjski 1022
gwara pogranicza polsko-białoruskiego 569
ukraiński 487
gwara białorusko-ukraińka 420
gwara białoruska (tzw. język "prosty") 319
ruski 172
Czeska Ogółem 2831
w tym:  
polski 2808
czeski 392
śląski 101
Karaimska Ogółem 314
w tym:  
polski 311
Litewska Ogółem 7376
w tym:  
polski 3845
litewski 4630
Łemkowska Ogółem 9640
w tym:  
polski 8301
łemkowski 5470
ukraiński 269
Niemiecka Ogółem 144236
w tym:  
polski 116404
niemiecki 50347
śląski 48690
angielski 622
kaszubski 178
rosyjski 106
niderlandzki 101
Ormiańska Ogółem 1683
w tym:  
polski 1642
ormiański 429
Romska Ogółem 16723
w tym:  
polski 14748
romski 12075
Rosyjska Ogółem 8796
w tym:  
polski 8529
rosyjski 2091
angielski 115
Słowacka Ogółem 2739
w tym:  
polski 2728
słowacki 268
Tatarska Ogółem 1828
w tym:  
polski 1808
Ukraińska Ogółem 38795
w tym:  
polski 34520
ukraiński 17820
rosyjski 915
łemkowski 530
angielski 297
białoruski 147
Żydowska Ogółem 7353
w tym:  
polski 7284
angielski 286
hebrajski 129
rosyjski 109

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa