Ludność według języka używanego w domu oraz struktury identyfikacji narodowo-etnicznych - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny

Ludność według języka używanego w domu oraz struktury identyfikacji narodowo-etnicznych

 

Język używany w domu Ogółem Struktura identyfikacji narodowo-etnicznych
wyłącznie polska polska i niepolska wyłącznie niepolska nieustalona lub bez przynależności narodowo-etnicznej 
Ogółem 38 511 824 36 522 211 871 440 596 303 521 869
polski 37 815 606 36 494 648 837 203 479 169 4 585
niepolski 948 523 260 845 328 502 359 111 66
śląski 529 377 105 708 173 960 249 708 1
kaszubski 108 140 10 425 88 042 9 672 -
angielski 103 541 81 151 15 261 7 090 40
niemiecki 96 461 33 319 21 370 41 763 9
białoruski 26 448 5 307 4 306 16 835 -
ukraiński 24 539 1 980 6 181 16 379 -
rosyjski 19 805 10 237 4 627 4 937 3
romski 14 468 2 057 4 549 7 861 -
francuski 10 677 6 668 2 758 1 239 11
włoski 10 295 6 527 2 909 860 -
łemkowski 6 279 183 1 488 4 609 -
hiszpański 5 770 3 379 1 611 780 -
litewski 5 303 499 791 4 013 -
wietnamski 3 360 228 617 2 516 -
niderlandzki 2 653 1 200 1 018 434 -
arabski 2 287 714 802 770 -
ormiański 1847 313 572 962 -
grecki 1609 943 463 204 -
szwedzki 1 583 905 440 233 5
czeski 1 451 573 494 384 -
chiński 1 279 167 125 987 -
bułgarski 1 200 261 448 492 -
norweski 913 681 158 74 -
turecki 889 206 262 421 -
węgierski 888 302 372 214 -
słowacki 765 288 201 276 -
japoński 692 277 134 280 -
gwara pogranicza polsko-białoruskiego 669 38 154 477 -
duński 647 337 156 154 -
ruski 626 275 115 236 -
gwara góralska 604 527 69 8 -
portugalski 575 310 151 114 -
hindi 563 49 55 459 -
gwara białoruska ("język prosty") 549 217 56 271 5
gwara białorusko-ukraińka 516 67 166 283 -
hebrajski 321 113 144 63 -
jidysz 90 27 38 25 -
tatarski 9 - 4 5 -
inny 8 771 2 732 3 025 3 001 12
nieustalony 519 698 781 4 1 636 517 278
Uwaga! Respondenci mieli możliwość wymienienie więcej niż jednego języka - dane w kolumnach nie sumują się.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa